نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۹,۶۴۷ نتیجه (۰.۱۵۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره چهل و نهم فروردین 97 http://www.kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/49.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  این موضوع در حالی است که تنها شرکت دارای درصد سهام شناور آزاد بیشتر که رتبۀ پانزدهم شناوری در میان شرکت های بورسی را به خود اختصاص داده است، از سرمایۀ به مراتب...  
، صفحه 1-22 PDF اصل مقاله (1009 K) تحلیل ساختار فضایی جمعیت در شهر-منطقه مرکزی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_64433_142c82512d612501129... ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  می تحقیق وی های یافته و استفاده کرده است. نتایج 3002پیشنهادی مک میلن در سال علـت بـه بارسـلونا یشهر کلان منطقة فضایی ساختار. است سازگارتر یچندمرکز مدل یک با 5002 تا...  
PDF بررسی اصول حاکم بر رویه داوری پیمان منشور انرژی چکیده-دانشگاه تهران https://mizansj.ut.ac.ir/.../article_69422_f772e5da4df41f7f7e3a... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  اما در خصوص مرحله پرس از ورود سررمای کند. علت این تمایز این اسرت کره وجود دارد که تاهداتی برای طرعین الزام می 2سختی های خرود برا توجره بره دسترسری بره گیریبایست...  
PDF همسریاب های مجازی، غیرمجازند-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../jaaaaar 16.pd... ۱۳۹۸/۲/۲۱ -  برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل 5 درصد مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به شهرداری...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مســتقیم با دولــت جدید آمریــکا به حرکت درآورده که...  
PDF پژوهشنامه روابط بینالملل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_519162_a0c4047d515ea262106e... ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ -  منابع مورد استفاده در مقاله بايد در انتهاي مقاله، به ترتيب حروف الفبا با تقـدم 5 ي آورده شوند. در متن مقاله نيز، بلافاصـله پـس منابع فارسي و سپس منابع خارج از نقل...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://int.isca.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=99f192f4-c2cb-47f9-8... ۱۳۹۶/۸/۲ -  تغحکان زمان بدر هنگام کسالت در حد ام ▬ م؛ یز کنیکند، از گفتن آن پره یج میاست و مخاطب را گ یاز سخنان، طولان یبرخ ▬ م؛ یم و به خود نمره دهیینما یابیو ارز یرفتار و گفتار...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/.../ShowFile.aspx?ID=99f192f4-c2cb-47f9-87f8-... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  تغحکان زمان بدر هنگام کسالت در حد ام ▬ م؛ یز کنیکند، از گفتن آن پره یج میاست و مخاطب را گ یاز سخنان، طولان یبرخ ▬ م؛ یم و به خود نمره دهیینما یابیو ارز یرفتار و گفتار...  
  PDF یادداشت بخش ویژه: تامین مالی شهردار یها مبانی نظری نظام درامدی شهردار... http://bayanbox.ir/view/5837154841195366752/افتصاد-شهر-2.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۱ -  اما روشن است كه اتكاء بيش از اندازه به اين منابع درآمدى در آينده و به خصوص در زمان ركود ساخت وساز، شهردارى تهران را در ارائه خدمات در موقعيت بحرانى قرار خواهد...  
PDF شماره بيست و ششم ارديبهشت 95 http://kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/26.pdf ۱۳۹۷/۳/۲ -  از آن شد که مدیریت با عافیت طلبی به تمکین محض تن دهد. قابل تصور است که در این صورت گروهی از سهام داران ارجمند، با نارضایتی، اقدام به فروش سهام خود با قیمت هایی به مراتب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.