نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۹,۸۰۹ نتیجه (۰.۱۶۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ن راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بیالملل بشردوستانه با تاکید بر ماده 1... http://www.sabahrasti.com/.../263_5c01aea5e93544664539751761e5c... ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  اسرائیل که خاستگاه این senmO agrEالشمول ) نقض تعهدات عام نماید که بسیاري ( دانست تصریح می0791تعهدات را باید قضیه بارسلونا تراکشن ) الملل بشردوستانه چنان در رعایت کرامت...  
PDF آرامی: از نگاه دولت و مجلس، هرمزگان استانی کم توسعه نیست-رودان نیوز http://roodannews.ir/tag/رییس/page/12/?print=pdf-search ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  باهنر ضمن گلایه از دوستان خودی، ادامه داد: ما خانه احزابی میخواهیم که به جای رسانه در آنجا گپ و گفت کنیم از این رو امیدواریم وزارت کشور اصلاح ساختار خانه احزاب را...  
PDF سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حملونقل درونشهری در کلانشهر مشهد بر... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1053121.pdf ۱۳۹۶/۳/۹ -  در دهه های اخیر نرخ طول عمر افهزايش يافتهه، ههای پیشهرفت كنونی جهان برخی كشورها به شدت كم می باشد. در در حالی كه نرخ باروری كاهش و در ی ات)اق افتد، اي كنند و...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/.../ShowFile.aspx?ID=99f192f4-c2cb-47f9-87f8-... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  تغحکان زمان بدر هنگام کسالت در حد ام ▬ م؛ یز کنیکند، از گفتن آن پره یج میاست و مخاطب را گ یاز سخنان، طولان یبرخ ▬ م؛ یم و به خود نمره دهیینما یابیو ارز یرفتار و گفتار...  
PDF دانلود فایل ماهنامه شماره 100-انجمن پسته ایران http://www.iranpistachio.org/fa/images/tir93/tir93.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  بدیهی است که این مهم تنها با مراقبت دائمی اعضا برکیفیت ماهنامه حاصل خواهد شد. اینک که صدمین شماره از ماهنامه پسته را در دست دارید، بر خود لازم می دانم از کلیه...  
PDF مجله حقوقی http://www.cila.ir/Portal/file/?2567/37.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  .بپردازيم در . دهيم براي رسيدن به اين هدف مطالب قابل طرح را در سه فصل مورد بحث قرار مي لهمـسئ فصل اول پس از نگاهي كلي به آن بخش از مقـررات اساسـنامه ديـوان كـه مـرتبط...  
PDF مجله حقوقی-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض | وکالت... https://www.vekalatonline.ir/userfiles/Files/.../35.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  ……..………… الملل قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين  دكتر علي اميدي 152 ……… مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط ايالات متحده امريكا  ترجمة دكتر...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/portal/file/?51602/for-web1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  تغحکان زمان بدر هنگام کسالت در حد ام ▬ م؛ یز کنیکند، از گفتن آن پره یج میاست و مخاطب را گ یاز سخنان، طولان یبرخ ▬ م؛ یم و به خود نمره دهیینما یابیو ارز یرفتار و گفتار...  
PDF استفاده از روش های نوین برای بازیابی پساب و کاهش مصرف آب در صنایع http://waterhouse.ir/sites/default/files/251.pdf ۱۳۹۷/۷/۵ -  طرح شماتیک نمونه اي از استفاده از این فناوري در تصفیۀ فاضلاب شهر بارسلونا با ظرفیت مشاهده میشود. با به کارگیري این فناوري علاوه بر رعایت الزامات محیط زیستی، طـرح...  
PDF تدوین راهبردهای توسعه شهری با رویکرد توسعه دانش بنیان مورد مطالعه:... https://iueam.ir/article-1-768-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -  یهست ایدن در شهرهاگونه این اسگتکهل و خیمگون بنیان؛ همچون بارسلونا، رویکرد دانش محگور هسگتند، دارای های موفق شهر دانگایی که از نمونه کگه ندباشگ مگی داریپا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.