نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۹,۸۶۹ نتیجه (۰.۱۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://int.isca.ac.ir/Portal/file/?51602/for-web1.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  تغحکان زمان بدر هنگام کسالت در حد ام ▬ م؛ یز کنیکند، از گفتن آن پره یج میاست و مخاطب را گ یاز سخنان، طولان یبرخ ▬ م؛ یم و به خود نمره دهیینما یابیو ارز یرفتار و گفتار...  
PDF خسارات میلیاردی تصادفات اصفهان-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../3319z.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۲ -  مدیر کل راه آهن اصفهان با بیان اینکه این قطار ۴۳ خدمه روسی دارد، اعلام کرد: بیست و ششمین قطار گردشگری صبح روز دوشنبه به اصفهان وارد می شود. وی با بیان اینکه...  
PDF استفاده از روش های نوین برای بازیابی پساب و کاهش مصرف آب در صنایع http://waterhouse.ir/sites/default/files/251.pdf ۱۳۹۷/۷/۵ -  طرح شماتیک نمونه اي از استفاده از این فناوري در تصفیۀ فاضلاب شهر بارسلونا با ظرفیت مشاهده میشود. با به کارگیري این فناوري علاوه بر رعایت الزامات محیط زیستی، طـرح...  
PDF >اینجا<-تدوين و توسعه حقوق بين‌الملل، نهايي2 https://unstudies.ir/static/.../GA at International Law.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  کارهاي کمیسیون حقوق در بسیاري الملل بینبه دیگر سخن این دو نوع حقوق . قرا رگرفت "ها مصونیت دولت" اگرچه ممکن است به زعم عـده اي از حقـوق . از موارد اثرات متقابل بر یکدیگر...  
PDF مجله حقوقی-پرتال اطلاع رسانی وکالت آن لاین http://vekalatonline.ir/userfiles/Files/.../35.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ……..………… الملل قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين  دكتر علي اميدي 152 ……… مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط ايالات متحده امريكا  ترجمة دكتر...  
PDF اصل مقاله 545.95 K گفتمان مبارزه با تروریسم و ظهور و قدرت یابی... http://journals.atu.ac.ir/.../article_9033_f2dcffb87ffee6694780... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  تاکید بر داعش یابی گروه گفتمان مبارزه با تروریسم و ظهور و قدرت ‌خاورمیانه‌در‌داعش‌برآمدن«)، ‌در ‌مقاله ‌بر ‌متغیر‌زمینه ‌تروریسم‌داعش‌غالباً ‌با ‌تمرک اخیر‌در رسد‌مطالعات‌در...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://int.isca.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=99f192f4-c2cb-47f9-8... ۱۳۹۶/۸/۲ -  تغحکان زمان بدر هنگام کسالت در حد ام ▬ م؛ یز کنیکند، از گفتن آن پره یج میاست و مخاطب را گ یاز سخنان، طولان یبرخ ▬ م؛ یم و به خود نمره دهیینما یابیو ارز یرفتار و گفتار...  
PDF اصل مقاله (1592 K) روش‌شناسی تعاملات سازنده: راهی به‌سوی شکستن... http://method.rihu.ac.ir/.../article_1535_8db59e980536f01521e4b... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  تشریح نماید. سیر تطور روش تعاملات سازنده دانشگاه بارسلونا کنفرانسی را ترتیب داده 1002در سال گی فرهن بود و در آن یورگن هابرماس درباره گفتمان بین ن وی امخاطببیشتر...  
PDF ن راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بیالملل بشردوستانه با تاکید بر ماده 1... http://www.sabahrasti.com/.../263_5c01aea5e93544664539751761e5c... ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  اسرائیل که خاستگاه این senmO agrEالشمول ) نقض تعهدات عام نماید که بسیاري ( دانست تصریح می0791تعهدات را باید قضیه بارسلونا تراکشن ) الملل بشردوستانه چنان در رعایت کرامت...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../640_7583.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  به راه افتاد، وقت برنامه ها را پر کرد و صفحه روزنامه ها را سیاه کرد و... باز عوامل فرعی بزرگ شده و زیر ذره بین رفتند، و باز عوامل اصلی، با غرض و بی غرض، حسابشده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.