نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۹,۸۶۹ نتیجه (۰.۱۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../640_7583.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  به راه افتاد، وقت برنامه ها را پر کرد و صفحه روزنامه ها را سیاه کرد و... باز عوامل فرعی بزرگ شده و زیر ذره بین رفتند، و باز عوامل اصلی، با غرض و بی غرض، حسابشده...  
PDF متن کامل (PDF)-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/article-1-1118-fa.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۲ -  برای مثال، اگر یک تیم قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شود یا اینکه بازیکن خوب خود را با یک قرارداد چندساله در یک فصل در اختیار بگیرد، درک کیفیت تیم برای سال...  
PDF متن کامل-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=1118&sid=1&sl... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  برای مثال، اگر یک تیم قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شود یا اینکه بازیکن خوب خود را با یک قرارداد چندساله در یک فصل در اختیار بگیرد، درک کیفیت تیم برای سال...  
PDF روز نامه افغانستان ما شماره 3199-کلیک http://www.dailyafghanistan.com/assets/.../Today Epaper.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۶ -  در چنـد روز گذشـته نیروهـای دولتی عـراق در حال پاکسـازی آخرین هسـته های مقاومـت نیروهـای داعـش در موصـل بودنـد. فقط بخش کوچکی از شـهر موصـل در کنـار رود دجله در...  
PDF فایل PDF (23032 K)-تالار ترویج و فنون کشاورزی http://agrilib.ir/book_1587.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  هاي جداگانه منتـشر شـد رايش در شماره زراعي و فيزيولوژي و هر گ به -2 :شود هاي زير چاپ و منتشر مي با عنوانمستقلو مجله مجله نهال و بذر به صورت د دي نهال و بذر نژا...  
PDF تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی چکیده... http://jmmlq.azad.ac.ir/.../article_528703_dc51c611f72812776230... ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  زبان بازتاب توانا : 8151(بارسلونا .دآیمی دست به هاشناخت اندام اساس بر زیو ن یو فرهنگ یاجتماع شناسیموجب به وجود آمدن زبان ،یاسشندر زبان هینظر نیا یرکارگیبه) 1 توانمی...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/.../3870 ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  در این صورت هـاي عضـو یـا غیـر عضـو با عدم ا عمال تعهد به استرداد یا محاکمه از سوي هـر یـک از دولـت رح المللـی مط ـ ها به دلیل نقض تعهـد عرفـی بـین المللی آن...  
PDF متن کامل (PDF)-سایت دانشگاه حکیم سبزواری http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-219-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  (. 267 :6002 ,gnipieW)اند کمتر تمایل به تغییر محل سکونت خود داشته اي که روي تحرك سکونتی در بارسلونا انجام شده است، حاکی از سهم بالاي مهـاجرین خـارجی در مطالعه هـا از...  
PDF دانلود گزارش سوم http://sds-tc.com/.../UNEP-SDS-WAS-Report-3-Farsi.-Version.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  می گیرند كه یا در دوره های گذشته زمین شناسی به ی بیابان زایی در حال ضمیمه شدن به این مناطق مناطق بیابانی مبدل شده اند و یا اینکه در حال حاضر بر اثر پیشرفت فرایندها هستند.  
PDF آموزش عالی پایدار و پایداری محیط زیست http://ihej.ir/article-1-571-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۱ -  است ، زیرساخت ها و خدمات عمومیپژوهش ،توسعه پایدار به ویژه از طریق آموزش ار با تاکید بر پایداری محیط زیستی در آن به صورت سیستمی سعی شده است مدل آموزش عالی پاید از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.