نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۵,۳۸۶ نتیجه (۰.۱۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله تحلیل مولفه های ژیوپلیتیکی تاثیرگذار بر وقوع بحران منا و اثرات... https://www.civilica.com/Paper-ICGCIW01-ICGCIW01_092.html ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  ... باشگاه خبرنگارانجوان(۶مهر ۴ ۳۹ ۱)، عنوان خبر: فاجعه منا، نتیجه ... خبرگزاری نسیم(۹هر ۱۳۹۴)عنوان خبر: سعودی‌ها اهدافی سهمگین‌تر از فاجعه منا ... تکه خبر(۹اردیبهشت...  
PDF خبرنامه ایران و چین http://irbccn.com/core/.../khabarnameh-IranoChin-1395.04.14.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۹ -  71 داخل تولید با چین و روسیه از :نیوز بهار - سازد می را دنیا شهر بزرگترین چین .81 :خبرنگاران باشگاه - »پاراسل« مناقشه مورد جزایر در چین رزمایش .91 مسکو در...  
PDF دانشگاه در رسانه شماره 62-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://www.modares.ac.ir/uploads/PR.R.62.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  اس و کسانی کھ دچار تغییر فرم عضلات پایین تنھ نشده باشند طراحی و ساختھ شده است ام .سوم است محصول در مقایسھ با مشابھ خارجی کمتر از یک تواند بھ عنوان جایگزین ویلچر...  
PDF مطالعه تطبیقی عملکرد رسانه های جمعی در جریان سازی رسانه های اجتماعی... http://nms.atu.ac.ir/.../article_9134_2c1ab0c8a265e8c346658c449... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  ..ها و ها، تحلیل ، مصاحبه ها گزارشجوانب خبر نیز بپردازند و با هـا، بـراي در این میـان، برخـی رسـانه . اطلاعات بیشتري پیرامون رخداد خبري بدهند زننـد و سـعی سازي...  
PDF پایان طلسم 10 ساله فازهای 17 و 18 پار سجنوبی https://www.meyarpress.ir/wp-content/uploads/.../معیار-۳۱.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  یک روزه شد صفحه8 تاسیس ۵۴ خانه جوان در سراسر کشور صفحه4 هفته نامه سراسری - آغاز انتشار0731 - دوره ی جدید - شماره ی13 - شنبه 62 فروردین 6931 - بها : 0002 تومان...  
PDF تاثیرپذیری سیاست خارجی ترکیه از روند اروپاییشدن  http://www.iirjournal.ir/.../?option=com_attachments&task=d... ۱۳۹۸/۹/۶ -  الملل منجر شدتر ترکیه در منطقه و امور بینآمریکا و یا غرب، به ایفاي نقش فعال اي صورت فزایندهتحول دوم مربوط به تمایز بین سیاست داخلی و خارجی است که به شدت به موضوع...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2018/10/final-web-1299.pdf ۱۳۹۷/۸/۶ -  مجوعه ای شـده ایم کـه بـدون قطعیـت و دانسـتن همـه جوانـب ابـراز نظـر مـی کنیم. در دوره هـای مدیـدی، کسـی کـه از همـه علـوم هـای دوره خـودش مـی دانسـت حکیـم خوانـده...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب – PDF – 7MB-دفتر فرهنگ معلولین http://www.handicapcenter.com/.../asibshenasi-amozesh-parvaresh... ۱۳۹۸/۶/۱۶ -  در همـان سـال کـار ۰۷۳۱پرورش استثنایی را در سـال سـتثنایی، تحـول چشـمگیری خود را آغاز کرد. با تأسیس سازمان آموزش و پـرورش ا آموزش و توانبخشی کودکان و نوجوانان استثنایی...  
PDF 28- تحول در ماهیت امنیتی‌سازی ایران در پرتو پیشرفت‌ در حوزه فناورهای... http://7cp.olgou.ir/papers/1295-OLGOU.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۸ -  به نظر المللی بیشتر از هر زم امنیت در تعاملات و مناسبات بین های نرم افزاری حوزه ل و المل ها در شکل دادن به روابط بین ها، ادراکات و انگاره روپاشی شوروی، نقش متفاوت...  
PDF دریافت پی‌دی‌اف صفحه 13-لینک روزنامه http://www.ebtekarnews.com/archive/1396/02/09/13.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  گیر کردن پای کودک بازیگوش در چاه بست آتش نشانان پای کودک بازیگوش که در چاه بست سرویس بهداشتی گرفتار شده بود را خارج کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.