نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸,۳۳۰ نتیجه (۰.۱۲۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان-وب سایت... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1302_776a969366feb93c... ۱۳۹۵/۸/۱۴ -  2علیرضا الهیدکتر ، 1دکتر سعید تابش چکیده: براي یک دوره مضامین استراتژیک مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهانتدوین هدف از انجام این پژوهش و هدف: مقدمه . می باشد8931لغایت...  
PDF تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان-وب سایت... http://journals.umz.ac.ir/.../article_1302_776a969366feb93c94e0... ۱۳۹۶/۵/۴ -  2علیرضا الهیدکتر ، 1دکتر سعید تابش چکیده: براي یک دوره مضامین استراتژیک مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهانتدوین هدف از انجام این پژوهش و هدف: مقدمه . می باشد8931لغایت...  
روزنامه شرق 94/3/5: مهرزاد خليليان، مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3163640 ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  خريد اشتراک طلايي روزنامه شرق 94/3/5: مهرزاد خليليان، مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در گفت وگو با «شرق»:درباره اختلاس هاي ميلياردي سكوت كردند درباره كارت زرد...  
تدوين مضامين راهبردي مديريت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان-بانک... http://www.magiran.com/.../view.asp?Type=pdf&ID=1592376&... ۱۳۹۶/۱/۱۰ -  در نهايت چنين مي توان نتيجه گرفت كه منظرها، اهداف و مضامين راهبردي ترسيم شده قابليت اجراي راهبرد حوزه هواداري باشگاه سپاهان اصفهان را دارد. کليدواژگان: باشگاه...  
مقاله تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد عاطفی و سرمایه روانشناختی مطالعه... https://www.civilica.com/.../Paper-FINMGT05-FINMGT05_065=تاثیر-... ۱۳۹۶/۳/۸ -  مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد عاطفی و سرمایه روانشناختی مطالعه موردی: دفتر فروش شرکت سیمان سپاهان اصفهان رضا سپهوند - دانشیار گروه مدیریت...  
مقاله رابطه مؤلفه های جو سازمانی با زمینه اجرایی فرهنگ نوآوری در... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_KRAP-JR_KRAP-11-41_006=را... ۱۳۹۶/۳/۲۰ -  مشخصات نویسندگان مقاله رابطه مؤلفه های جو سازمانی با زمینه اجرایی فرهنگ نوآوری در کارکنان شرکت سیمان سپاهان اصفهان امین خسرویان - کارشناس ارشد روان شناسی صنعتی و...  
PDF تاثیراعتباربرندبراستراتژیاتحادبرندبهمنظورارتقاءجایگاهاستراتژیکبرند:-دا... http://www.khuisf.ac.ir/prof/Images/.../ThesisFile_8055.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  www : ... redro ni seigetarts ecnailla dnarb no tiderc dnarb fo...  
PDF مقایسه انگیزههای وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1813-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  تراکتورسازي تبریـز و سـپاهان اصـفهان نسـبت ـب ه سـایر باشـگاه ه ـاي وفـاداري هـواداران دانسـت. تفاوت در انگی ـزه توان به نوعیلذا تفاوت در این میزان حمایت را می .بیشتر...  
PDF شماره 2908 شنبه 19 فروردین-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/1/17/17621_587.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  هنرمندانى است که به شدت مورد علاقه هواداران باشگاه سپاهان است و خیلى او را دوست دارند سلامت خون ایرانى ها بالاتر از آمریکایى هاست انتخابات پیش رو سرنوشت ساز...  
PDF اصل مقاله (593 K) برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه... http://ue.ui.ac.ir/.../article_22419_8aab520c86a192e07f778a82b7... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  elbadulcxE-noN .9 93 اصفهان شهر یبرا سپاهان مبارکه فولاد فوتبال باشگاه یاقتصاد ارزش برآورد ایر موفقیرت برا مررتبط خبرهرای کرردن دنبال شهروندان، بره شردن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.