نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸,۴۱۷ نتیجه (۰.۱۳۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان-وب سایت... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1302_776a969366feb93c... ۱۳۹۵/۸/۱۴ -  2علیرضا الهیدکتر ، 1دکتر سعید تابش چکیده: براي یک دوره مضامین استراتژیک مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهانتدوین هدف از انجام این پژوهش و هدف: مقدمه . می باشد8931لغایت...  
PDF تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان-وب سایت... http://journals.umz.ac.ir/.../article_1302_776a969366feb93c94e0... ۱۳۹۶/۵/۴ -  2علیرضا الهیدکتر ، 1دکتر سعید تابش چکیده: براي یک دوره مضامین استراتژیک مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهانتدوین هدف از انجام این پژوهش و هدف: مقدمه . می باشد8931لغایت...  
روزنامه شرق 94/3/5: مهرزاد خليليان، مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3163640 ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  خريد اشتراک طلايي روزنامه شرق 94/3/5: مهرزاد خليليان، مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در گفت وگو با «شرق»:درباره اختلاس هاي ميلياردي سكوت كردند درباره كارت زرد...  
تدوين مضامين راهبردي مديريت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان-بانک... http://www.magiran.com/.../view.asp?Type=pdf&ID=1592376&... ۱۳۹۶/۱/۱۰ -  در نهايت چنين مي توان نتيجه گرفت كه منظرها، اهداف و مضامين راهبردي ترسيم شده قابليت اجراي راهبرد حوزه هواداري باشگاه سپاهان اصفهان را دارد. کليدواژگان: باشگاه...  
مقاله تاثیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_SPMED-JR_SPMED-6-22_005=ت... ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه تحت تاثیر متغیر همزادپنداری تیمی...  
مقاله تاثیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_SPMED-JR_SPMED-6-22_005.h... ۱۳۹۸/۸/۲ -  نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه تحت تاثیر متغیر همزادپنداری تیمی...  
PDF تاثیراعتباربرندبراستراتژیاتحادبرندبهمنظورارتقاءجایگاهاستراتژیکبرند:-دا... http://www.khuisf.ac.ir/prof/Images/.../ThesisFile_8055.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  www : ... redro ni seigetarts ecnailla dnarb no tiderc dnarb fo...  
PDF مقایسه انگیزههای وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1813-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  تراکتورسازي تبریـز و سـپاهان اصـفهان نسـبت ـب ه سـایر باشـگاه ه ـاي وفـاداري هـواداران دانسـت. تفاوت در انگی ـزه توان به نوعیلذا تفاوت در این میزان حمایت را می .بیشتر...  
PDF شماره 2908 شنبه 19 فروردین-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/1/17/17621_587.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  هنرمندانى است که به شدت مورد علاقه هواداران باشگاه سپاهان است و خیلى او را دوست دارند سلامت خون ایرانى ها بالاتر از آمریکایى هاست انتخابات پیش رو سرنوشت ساز...  
PDF دریافت فایل-2 . شرکت فولاد مبارکه اصفهان https://www.msc.ir/my_doc/msc/news/1124/foulad 1124.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  امور اداری به اطلاع می رسـاند همکارانی که برای اعضای محتـرم خانوادۀ خود، اقدام به ثبت رزرو کلاس های ورزشـی تابسـتانه در مجموعۀ فرهنگی ورزشـی فردوس اصفهـان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.