نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۸,۱۶۷ نتیجه (۰.۱۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (287 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_51504_ddf7fd86812d779a3ce71c1b... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  2اي سودآور نيست؛ ها متناسب با يك باشگاه فوتبال حرفه باشگاه جا از طور يك آهن بدون طي فرايند ورود، به در مورد فرابورس نيز تنها سهام باشگاه راه. 3ورود به بازار بورس...  
PDF اصل مقاله (287 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_51504_ddf7fd86812d779a3ce71c1... ۱۳۹۵/۱۱/۸ -  2اي سودآور نيست؛ ها متناسب با يك باشگاه فوتبال حرفه باشگاه جا از طور يك آهن بدون طي فرايند ورود، به در مورد فرابورس نيز تنها سهام باشگاه راه. 3ورود به بازار بورس...  
PDF اصل مقاله (287 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../pdf_51504_ddf7fd86812d779a3ce71c1b5a97... ۱۳۹۴/۱۲/۲ -  2اي سودآور نيست؛ ها متناسب با يك باشگاه فوتبال حرفه باشگاه جا از طور يك آهن بدون طي فرايند ورود، به در مورد فرابورس نيز تنها سهام باشگاه راه. 3ورود به بازار بورس...  
PDF اصل مقاله (593 K) برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه... http://ue.ui.ac.ir/.../article_22419_8aab520c86a192e07f778a82b7... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  میتر نیر ا مسرابقات یشرا تما زانیم لامث برای ،باشگاه پرداخرت لیر تما زانیر م یبررسر ونیر زیتلو با ای ومیاستاد و یعمروم یکالاهرا یبرخ و سپاهان میت یبرا شهروندان...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد https://thesis.iaun.ac.ir/39304919-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  جامعه آماري پژوهش شامل هواداران باشگاه سپاهان در شهر اصفهان بوده که به دليل نامحدود بودن جامعه آماري، تعداد ۱۱۲ نفر از طريق فرمول حجم نمونه مورد بررسي قرار گرفته...  
PDF روزنامه شماره 730-شروع http://shoroonline.ir/files/fa/news/1397/1/15/38075_139.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۳ -  زمانی بودن یا نبودن ویدئو مطرح بود و تقریبا اغلب کسانی که دورو برمان هستند خاطره ای از حمل و نقل پنهانی آن دارند؛ پــس از آن پای ماهــواره و ممنوعیت آن به میان...  
PDF تاثیراعتباربرندبراستراتژیاتحادبرندبهمنظورارتقاءجایگاهاستراتژیکبرند:-دا... http://www.khuisf.ac.ir/prof/Images/.../ThesisFile_8055.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  www : ... redro ni seigetarts ecnailla dnarb no tiderc dnarb fo...  
PDF نسخه Pdf-روزنامه امتیاز http://www.emtiazdaily.ir/Newspaper/PagePDF/4868 ۱۳۹۶/۱/۵ -  من به گذشته اینجا باید برگردم. تمام قراردادهایی که در این باشگاه بسته شده اجرایی نشده است. من در این چند روزی که به استقلال آمدم با تعداد زیادی از بازیکنان و...  
PDF متن کامل-دانشگاه خوارزمی تهران https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2459&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  مبارکۀ سپاهان استخراج شدند. بهبود یا های تجزیه و تحلیل واریانسها بررسی شده است. از آزمونفصل گذشته براساس تغییر یا عدم تغییر مدیرعامل باشگاه شد. نتایج استفاده 1/01داری...  
PDF اصل مقاله (541 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_447_b113f307725e6d3304ce9061... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  هیکل راپژوهش این 51 ... براساس گيري سازمانی درباشگاه هاي ورزشیمقایسه یاد و )9990زو ینامه استاندارد ایگواه يدارا( ذوب آهن ،سپاهان فولاد مبارکهند از: بود عبارت نفر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.