نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۸,۳۸۵ نتیجه (۰.۲۳۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بازار اصفهان در کما! https://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2160.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  الف: متقاضیان می بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضا نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی به میزان 5 درصد قیمت کارشناسی واریز نقدی به...  
PDF تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر روابط مربی- ورزشکار-پژوهشگاه تربیت... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1254_cb28c367558716491dc370... ۱۳۹۹/۱/۲ -  ، جامعة آماری بودندشدندنفر می 004که بالغ بر سپاهان اصفهان ورزشی فولاد مبارکة انتخاب تصادفی ساده صورتبهای و خوشه گیریکه ازطریق نمونه بودند نفر از سه تیم بسکتبال،...  
PDF اصل مقاله (287 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_51504_ddf7fd86812d779a3ce71c1b... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  2اي سودآور نيست؛ ها متناسب با يك باشگاه فوتبال حرفه باشگاه جا از طور يك آهن بدون طي فرايند ورود، به در مورد فرابورس نيز تنها سهام باشگاه راه. 3ورود به بازار بورس...  
PDF اصل مقاله (287 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_51504_ddf7fd86812d779a3ce71c1... ۱۳۹۵/۱۱/۸ -  2اي سودآور نيست؛ ها متناسب با يك باشگاه فوتبال حرفه باشگاه جا از طور يك آهن بدون طي فرايند ورود، به در مورد فرابورس نيز تنها سهام باشگاه راه. 3ورود به بازار بورس...  
PDF اصل مقاله (287 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../pdf_51504_ddf7fd86812d779a3ce71c1b5a97... ۱۳۹۴/۱۲/۲ -  2اي سودآور نيست؛ ها متناسب با يك باشگاه فوتبال حرفه باشگاه جا از طور يك آهن بدون طي فرايند ورود، به در مورد فرابورس نيز تنها سهام باشگاه راه. 3ورود به بازار بورس...  
PDF اصل مقاله (593 K) برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه... http://ue.ui.ac.ir/.../article_22419_8aab520c86a192e07f778a82b7... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  میتر نیر ا مسرابقات یشرا تما زانیم لامث برای ،باشگاه پرداخرت لیر تما زانیر م یبررسر ونیر زیتلو با ای ومیاستاد و یعمروم یکالاهرا یبرخ و سپاهان میت یبرا شهروندان...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد https://thesis.iaun.ac.ir/39304919-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  جامعه آماري پژوهش شامل هواداران باشگاه سپاهان در شهر اصفهان بوده که به دليل نامحدود بودن جامعه آماري، تعداد ۱۱۲ نفر از طريق فرمول حجم نمونه مورد بررسي قرار گرفته...  
PDF روزنامه شماره 730-شروع http://shoroonline.ir/files/fa/news/1397/1/15/38075_139.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۳ -  زمانی بودن یا نبودن ویدئو مطرح بود و تقریبا اغلب کسانی که دورو برمان هستند خاطره ای از حمل و نقل پنهانی آن دارند؛ پــس از آن پای ماهــواره و ممنوعیت آن به میان...  
PDF تاثیراعتباربرندبراستراتژیاتحادبرندبهمنظورارتقاءجایگاهاستراتژیکبرند:-دا... http://www.khuisf.ac.ir/prof/Images/.../ThesisFile_8055.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  www : ... redro ni seigetarts ecnailla dnarb no tiderc dnarb fo...  
PDF نسخه Pdf-روزنامه امتیاز http://www.emtiazdaily.ir/Newspaper/PagePDF/4868 ۱۳۹۶/۱/۵ -  من به گذشته اینجا باید برگردم. تمام قراردادهایی که در این باشگاه بسته شده اجرایی نشده است. من در این چند روزی که به استقلال آمدم با تعداد زیادی از بازیکنان و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.