نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳,۴۵۹ نتیجه (۰.۱۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت صفحه اول-پایگاه داده های علمی تمام متن : TPBin Search http://www.tpbin.com/.../55ee3bbf-c99f-4521-bd23-57c289dfcbd2.p... ۱۳۹۵/۱/۴ -  رد روظنم نيمه هب هب هنومن يدادعت هيهت و باختنا اب قيقحت نيا نياتسا هدش هتخادرپ عوضوم . وركيم تاعلاطم رد رثكا هك دش صخشم يپوكساهرابنايم و دنشاب يم مظن يب ات يورك...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170222115023-9518-122.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  میمختلف یک نظام یا به عبا تی یافتن یک تابع تولید جدید های لتحا شنایت یک محصو جدید، یافتن یک فرایند تولیدی جدید، دستیابی به باما جدید، باشد. میطراحی یک ساممان جدید...  
PDF بررسی تأثیر حکم رانی خوب بر شاخص کیفیت محیطزیست در منتخبی از کشورهای... http://jest.srbiau.ac.ir/.../article_13709_1fb9760fcd74f811ce57... ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ -  زمیم کره دمای ،نگیرد صورت گازها ایم ایام کاه یافات خواهاد افازایش گراد سانتی درجه 5/8تا 1/4 آمادو باالا باما پدیده ایم .است سابقه بی اریخت در افزایش الگوهاای در...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1231-223373.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  اما بررسی تاثیر الگو قبل از پیاده سازی نیازمند یک سیستم بهینه ساز است. از سوی دیگر این تغییرات سبب ایجاد عدم قطعیت در داده ها می شود. به طور مثال در یک الگو...  
PDF اصل مقاله (1349 K)-سیناوب http://jte.sinaweb.net/.../article_14829_d544cd05246db90d5c667d... ۱۳۹۵/۲/۲۰ -  اما بررسی تاثیر الگو قبل از پیاده سازی نیازمند یک سیستم بهینه ساز است. از سوی دیگر این تغییرات سبب ایجاد عدم قطعیت در داده ها می شود. به طور مثال در یک الگو...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1432-388113.pdf ۱۳۹۷/۸/۵ -  استفاده از بازده و شاخص نوان مثال فرض کنید شـرکتی در عبه، توان مورد نقد قرار داد تصمیم را به سادگی می هاي متوالی بازده خوبی داشته اما در سال آخر دچار بحران مـالی...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161210150956-9871-110.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  گیرد می کار ای برای تبیین مسائل در کیار عقل به اییان به مدا حی را سیله یرا به ه اعتقاد به معاد)ب کیاد باه اییکاه در از لواز اییان به مدا حی اعتقاد به متاد اسات...  
PDF دانلود-موی سپید را فلکم رایگان نداد http://www.eghtesadobimeh.ir/.../Eghtesadobimeh-043.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  از جمله یکی از غزل هایش با مطلع «یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می ریخت» توسط مرحوم بنان در یادبود مرحوم صبا خوانده شده است. استاد باستانی پاریزی منتخبی که ما را...  
PDF وزارت جهادکشاورزی-رازهای درباره زنان http://www.zanan.maj.ir/dorsapax/.../RazhayiDarBareZanan.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  كنيد مي به او بازگوشكلي را كه با همسرتان داشته ايدبا دوستي سر ميز شام نشسته ايد و م همين كه با احساس تشكر تمام به .دقيقاً به موضوعات مهم از خود توجه نشان مي دهد و...  
PDF دانلود-موسسه قرآن و نهج البلاغه http://www.2noor.com/wp-content/books/29/872.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  تعجب مي كنيد از اينكه تا چه حد بي هيچ تلاشي اين اتفاق صورت گرفته است. و حتي راه حل هاي آن را نيز پيدا مي كنيد صحبت ها را با مي خوريد كه اگر دوباره همين مي دهيد و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.