نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳,۶۱۰ نتیجه (۰.۱۴۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../792 ۱۳۹۳/۱۱/۲ -  7) ات استجتوليد روي در كارخان معدن باما يكي از بزرگترين معادن سرب و روي كـشور محـسوب پيريت، اصلي تشكيل دهنده اين ضايعات شامل هاي شود كه كاني مي باشـد ميو...  
  PDF 2 Ri.u4namoR.wWw بدانید : رمان فوریو در بارهکمی نهاده شده است.... http://bayanbox.ir/download/8511287794685787234/ShahrZad.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۸ -  شایان مغزواعصاب رو انتخاب کرد اما من اطفال رو انتخاب کردم..از بچگی دوست داشتم که برای بچه ها یه مطب بزنم . دوساعت بعدوقتی که بابا ماشین رو تویه حیاط خونه پارک...  
PDF معنیشناسی قالبی و تحلیل گفتمان: سوءتعبیر و عدمدرک در چند گفتگوی روزمره https://rjhll.basu.ac.ir/.../article_2325_a372c733b6b6e5db41806... ۱۳۹۷/۷/۲۵ -  .. و قالبی شناسیمعنی 2 مقدمه رسد در نظر میهباما ؛ دهدها را تشکیل میخش مهمی از زندگی انسانبی روزمره اط و گفتگوبرقراری ارتب ل آن را دارد، یعنی منظور گوینده، ا...  
PDF دانلود رمان با فرمت (PDF)-دانلود رمان ویار | کتاب ساز http://dl.ketabsaz.info/.../vaghti-be-d;-mard-mobtala-shodam.pd... ۱۳۹۸/۹/۲۳ -  در. داشت فاصله باما چهارراه2 تنها مرحومم عموی خانه یک در همگی واقع در داشت قرار میگفتیم عریز او به که دربرزگمام مرحومم،خانه ما زندگی منطقه.بود دورتر ازما کمی که ام...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/26557/6294 ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -  كارخانـه در منطقه ي سيمان سپاهان و مجتمع فولاد مباركه قـرار دارد، ، كارخانهاصفهان اين . همچنين معدن سرب و روي باما در نزديكي اين منطقه قرار دارد منطقه يكي از مراكز...  
PDF اصل مقاله (719 K)-دانشگاه تبریز https://animalscience.tabrizu.ac.ir/.../article_4539_2884d9fa0d... ۱۳۹۸/۱/۲۸ -  ی به نرخ عبور رز مکمبه دررد م نیز ترکیبات نانحفو در مویا ه خاثی و B3بخ نحفو در مویا ه ربی ج نی باما که تجزیه پذیرج نیز که در Cکمی در مکمبه دررد در ن ای بخ مویا...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/8505/792 ۱۳۹۴/۱/۹ -  7) ات استجتوليد روي در كارخان معدن باما يكي از بزرگترين معادن سرب و روي كـشور محـسوب پيريت، اصلي تشكيل دهنده اين ضايعات شامل هاي شود كه كاني مي باشـد ميو...  
PDF نسخه PDF به صورت کامل-رمان  http://dl.roman4u.ir/.../Shirini Sheydaei_wWw.Roman4u.iR_.pdf ۱۳۹۶/۱/۳۰ -  انیو عرضه محصولات تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور یفرهنگ کتابخوان یاعتلا ریدر مس زیهر چند ناچ یتلاش دارد گام ویفور رمان کشورمان بردارد. یغن و تیحما ای...  
PDF اصل مقاله (526 K) بررسی چالش های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و... http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_524323_8d348557f73a079122d0... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  اما حرو این کشو ها ر مسطقه ایجاب می کسی که چالش هاا مودور ر این مسطقره ا نس به ستاس خا دی کشو ر رو رهه اختا شساسایی و با سی کستم. همچسرتن ستا بااا فسم بستا...  
PDF دانلود فرمت PDF http://cdn.romandooni.ir/uploads/ZemZemeyeSheydaii.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  .. نمی دونم چرا هرچی این بخشو می خونم نمی فهمم ، از دست تو نینا .... کتاب رو پرت کردم روي تختو پریدم سمت گوشیم ... الو - .... - ... الو چرا لال شدي سوین ؟بگو...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.