نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳,۶۱۰ نتیجه (۰.۱۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی مدل رقابتی گندم و چچم در شرایط تغذیه ای مختلف-دانشگاه آزاد... http://nfa.iau-arak.ac.ir/.../article_516539_434efe1b21007f5805... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  هایی وجود دارد نمی کنند، اما عمومیت غذایی مشابه یکدیگر عمل . وسیله هر گونه، با توانایی آن گونه در پاسخ و استفاده از منبع افزوده شده تعیین می شوده غذایی ب تر از...  
PDF اصل مقاله 1.01 MB-سایت دانشگاه گیلان https://interpolitics.guilan.ac.ir/.../article_3702_f0ef561a672... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  باه مخت ف به اش ام متفا ی در ر ابو رفتارهای ر سیه امری ا بر د یافته مهاار » سات ری«پار ژ یا دلباه د ر ا باما ضعف ر سیه یدلبه 1991مثام، در دهه فار ددیاددطرب ی یا...  
PDF اصل مقاله (250 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../article_2631_9625b9f05e0e02d62ee5... ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  داشته اند هابیشترین و ارزش دفتري سهام کمترین تاثیر را بر کارایی یا عدم کارایی شرکت توان گفت رویکرد ها در اولویت بندي، میبا توجه به شکاف شاخص. مسیر رسیدن به کارایی...  
PDF اصل مقاله 585.54 K-شهرداری شیراز https://journal.shiraz.ir/.../article_81225_2ae03e73089c2861fe4... ۱۳۹۸/۸/۱ -  بیماریهاز بیماریا ی هااجسام ناوک تیزآلاوده و یاا شیشاه نفوذباکتریال یا ویرال هستند که ممدتا به ملت همچناین باماا توانناد باماا ایجااد مفونات و می شوند ومی به پوست...  
PDF دریافت سند http://www.ararc.ir/fa/file/697/download?token=XdC9PR-f ۱۳۹۷/۱/۴ -  کلیه ی حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به مرکز پژوهشی آرا می باشد. ویرایش اول - بهار 6931 طراحی جلد و صفحه آرایی وچاپ: واحد گرافیک مؤسسه پیام رسان حکمت و...  
PDF بازخوانی مفهوم واژه سماء در قرآن کریم-دانشگاه الزهرا(س) https://tqh.alzahra.ac.ir/.../article_3049_98a2a317f38b221a409e... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  نگاه مفهومی به لفظ سماء در این آیـات، افـ گشاید. نگارنده به ای پیش روی مخاطب کلام الهی میاعجازی تازه بررسی این واژه در آیـات قـرآن کـریم از ب مـد مفهـومی...  
PDF اصل مقاله (250 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../pdf_2631_9625b9f05e0e02d62ee5a52b... ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  داشته اند هابیشترین و ارزش دفتري سهام کمترین تاثیر را بر کارایی یا عدم کارایی شرکت توان گفت رویکرد ها در اولویت بندي، میبا توجه به شکاف شاخص. مسیر رسیدن به کارایی...  
PDF لینک دانلود رمان سیزده هشتاد و نه http://up.hefyan.ir/tooptarinha/Roman/13.89.roman.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  جوییدم رو غذام مگه؟بیخیال میشد سرش چیزا این گشنه آدمه که همونطور مهرناز.زدیم بیرون رستوران از و شدیم بلند جا از شدم سیر که من بگم بهتره یا شد تموم : گفت میتکوند...  
PDF اصل مقاله (332 K) تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث... http://kq.meybod.ac.ir/.../article_738_24bbb17af126e7be57fe33fb... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  با چالش ل یمطرح شده از قب یارهایاز مع یش نهد و برخینه فرا پین زمیدر ا یده است گامیاین پژوهش كوش ركاكت، ظلمانی بودن سخن، شباهت آن به سخنان پزشکان، تعارض با سخنان...  
PDF ارائه مدلی برای تخمین میزان برون گرایی اعضای شبکه اجتماعی با استفاده... http://modelling.journals.semnan.ac.ir/.../article_1742_189561e... ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  najram* رس ا تس ی ا سنده مسئال: اص هان، دا ا اه مهندسی بامایاتسدا ا ده ت دا اجای بارشناسی ارشد،1 اص هان، دا ا اه مهندسی بامایاتس، دا ا ده اراستادت 2 ها ا یس ا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.