نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳,۶۱۷ نتیجه (۰.۱۹۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (654 K) منطق ابهری در بیان الاسرار-دانشگاه تهران https://jitp.ut.ac.ir/.../article_63729_3d67d38a447cd43a2965077... ۱۳۹۶/۹/۱۶ -  هر یک مشتمل است بر منطق، فیزیک، و متافیزیک ها ابهری به خط خویش بر آغاز همۀ آننسخۀ اصل برای خود رونویسی کرده و آید تقدیم و تحقیق بخش آنچه در پی می.ستیادداشت إنهاء...  
PDF اصل مقاله 1.01 MB-سایت دانشگاه گیلان https://interpolitics.guilan.ac.ir/.../article_3702_f0ef561a672... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  باه مخت ف به اش ام متفا ی در ر ابو رفتارهای ر سیه امری ا بر د یافته مهاار » سات ری«پار ژ یا دلباه د ر ا باما ضعف ر سیه یدلبه 1991مثام، در دهه فار ددیاددطرب ی یا...  
PDF اصل مقاله (332 K) تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث... http://kq.meybod.ac.ir/.../article_738_24bbb17af126e7be57fe33fb... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  با چالش ل یمطرح شده از قب یارهایاز مع یش نهد و برخینه فرا پین زمیدر ا یده است گامیاین پژوهش كوش ركاكت، ظلمانی بودن سخن، شباهت آن به سخنان پزشکان، تعارض با سخنان...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../eed5484bff9b9fddc9f75455dcf26f58.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۸ -  هایی وجود دارد نمی کنند، اما عمومیت غذایی مشابه یکدیگر عمل . وسیله هر گونه، با توانایی آن گونه در پاسخ و استفاده از منبع افزوده شده تعیین می شوده غذایی ب تر از...  
PDF بررسی مدل رقابتی گندم و چچم در شرایط تغذیه ای مختلف-دانشگاه آزاد... http://nfa.iau-arak.ac.ir/.../article_516539_434efe1b21007f5805... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  هایی وجود دارد نمی کنند، اما عمومیت غذایی مشابه یکدیگر عمل . وسیله هر گونه، با توانایی آن گونه در پاسخ و استفاده از منبع افزوده شده تعیین می شوده غذایی ب تر از...  
PDF ارائه مدلی برای تخمین میزان برون گرایی اعضای شبکه اجتماعی با استفاده... http://modelling.journals.semnan.ac.ir/.../article_1742_189561e... ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  najram* رس ا تس ی ا سنده مسئال: اص هان، دا ا اه مهندسی بامایاتسدا ا ده ت دا اجای بارشناسی ارشد،1 اص هان، دا ا اه مهندسی بامایاتس، دا ا ده اراستادت 2 ها ا یس ا...  
PDF 23 - سیاست‌های فرهنگی ترکیه (2).pdf http://www.ararc.ir/.../23 - سیاست‌های فرهنگی ترکیه (2).pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  کلیه ی حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به مرکز پژوهشی آرا می باشد. ویرایش اول - بهار 6931 طراحی جلد و صفحه آرایی وچاپ: واحد گرافیک مؤسسه پیام رسان حکمت و...  
PDF دریافت فایل کامل مقاله-سازمان زمین شناسی کشور http://www.gsi.ir/Images/Article/30gsi/4En.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ -  ، فردمژده شاھروددانشگاهاستادیار دانشکده علوم زمین،گیتی فرقانی تھرانی کارشناس زمین شناس معدن سرب و روی باما ،حسن اسماعیلی ◊◊◊◊◊◊◊ : چکیده در این مطالعه غلظت . ایران...  
PDF مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفههای استراتژیک اثربخش بر نهادینهسازی... http://tms.atu.ac.ir/.../article_1210_6aca5b736cb1a26e4fe27a7ce... ۱۳۹۶/۶/۱ -  در این م هاي بالاي ترقي صعود سازمان به پله تواند منجر بههاي استراتژیک مؤثر ميدیدگاه اید مورد سازي فناوري جدید باما آنچه که پيش از نهادینه ).9002 ,la te oseMگردد...  
PDF اصل مقاله (175 K) رابطه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری با مؤلفه‌های... http://nea.ui.ac.ir/.../article_19103_11d235a56dfaec5d7eda910d0... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  له و ابعاد آن و یافتن و اجراي راه حل آن استأشناختی یا مس (.7731خرازي،)برند مسایل گوناگون راهبردهاي یکسان به کار نمی عنوان فرایندهاي دها را باما این راهبر.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.