نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳,۴۱۳ نتیجه (۰.۱۳۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (250 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../article_2631_9625b9f05e0e02d62ee5... ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  داشته اند هابیشترین و ارزش دفتري سهام کمترین تاثیر را بر کارایی یا عدم کارایی شرکت توان گفت رویکرد ها در اولویت بندي، میبا توجه به شکاف شاخص. مسیر رسیدن به کارایی...  
PDF اصل مقاله (1.03 MB)-سازمان بورس اوراق بهادار http://newjournal.seo.ir/.../article_11125_6fbd04212699206b4587... ۱۳۹۷/۹/۹ -  نظریه سبد سهام خوبی ایده استفاده از سبد سهام در جهت مدیریت ریسک را نشان می سازی در محتویات پرتفوی آن را در برابر بخشی از ریسک موسوم به ریسک با تنوعموضوع است که...  
PDF دریافت فایل کامل مقاله-سازمان زمین شناسی کشور http://www.gsi.ir/Images/Article/30gsi/4En.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ -  ، فردمژده شاھروددانشگاهاستادیار دانشکده علوم زمین،گیتی فرقانی تھرانی کارشناس زمین شناس معدن سرب و روی باما ،حسن اسماعیلی ◊◊◊◊◊◊◊ : چکیده در این مطالعه غلظت . ایران...  
PDF ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصله ای در بورس اوراق بهادار... http://jik.srbiau.ac.ir/.../article_12603_3e7095814ff7ba9fb9fcb... ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ -  با وجود اینکه بسیاری مقالات در جهت اثبات سودآوری تحلیل ، 9کاوی توان به مشکلات داده خورد که می ای در این مطالعات به چشم می اند اما مشکلات عدیده تکنیکال برآمده های...  
PDF 23 - سیاست‌های فرهنگی ترکیه (2).pdf http://www.ararc.ir/.../23 - سیاست‌های فرهنگی ترکیه (2).pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  کلیه ی حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به مرکز پژوهشی آرا می باشد. ویرایش اول - بهار 6931 طراحی جلد و صفحه آرایی وچاپ: واحد گرافیک مؤسسه پیام رسان حکمت و...  
PDF ضرورت تغییر علف خشک یونجه به یونجه سیلو شده و کاهش درصد آن در تغذیه... http://shirindaneh.ir/.../ضرورت تغییر علف خشک یونجه به یونجه سی... ۱۳۹۶/۴/۳ -  دخواهد شدر صنعت گاو شیري با مشکل مواجه حتمال زیاد به اعلف خشک یونجه اگر تولید علف خشک یونجه از لحاظ عملکرد مواد مغذي در هکتار مورد توجه قرار گیرد همان طوري که در...  
  PDF بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمانهای دولتی مورد... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13950130000523.pdf ۱۳۹۵/۲/۵ -  است جامعه آن مدیریت در سیستم پیشرفت به منوط اي جامعه هر ترقی و پیشرفت باید ابتدا سازمان براي افزایش اثربخشی و توسعه بر این اساس، .است برخوردار اي ویژه جایگاه از...  
PDF ارزیابی جوامع زیستی، کیفیت آب و پتانسیل آبزی پروری دریاچه اردلان در... http://isfj.ir/article-1-1896-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۸ -  سرناچ س مخا آ ارسلار عار 83º10´سر مختصات هغرافیااوآ شارستار سرا ط شرقآ و سر محل روساتای ارسلار 74º31´شیالآ و باما 4631سر ساا س انن .)1شکل ( اس ش ه واقع منلدا مکتار...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://mbs.behdasht.gov.ir/uploads/13910919.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  زیرا وقوع این عوارض برای کودکان خطرناک است و می تواند آنھا را به مرگ نزدیک کند وه بر توجه به اورژانس ھا، بیماری ھای شایع این قشر از جامعه نیز در این کنگره به بحث...  
PDF بهرهگیری از روش تفسیر سیاقی در المیزان www.SID.ir-بانک مقالات قرآنی http://maarefquran.org/files/pdf/20382.pdf ۱۳۹۵/۵/۲ -  بر مفاد ،مفرد که صریحاً در منطوق ذکر نشده است ،نیسته معنای اخص ن بامّا لزوم به نحو لزوم بیّ ،منطوق است ۀکه لازم یجمله ا مناسب تر این ....طوقها نه مفهوم نامیده می شود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.