نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۱۰۱ نتیجه (۰.۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (743 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jomm.srbiau.ac.ir/.../article_1762_1029012903330b59adde6... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  كالا از فرهنگ مربوط به سن خود پيروي مي نمايد ناختي و نام تجاري محـصول مـي جوانان در ساعت هاي لوكس با توجه به پيشايندهاي روانش پردازد تا عوامل مؤثر بر مصرف...  
PDF احیای گردشگری غرب اصفهان-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../3308z.pdf ۱۳۹۷/۷/۹ -  طرح محور گردشگری در مرحله انتخاب سرمایه گذار است و سال آینده اجرایی می شود. 51 سال از زمانی که رهنان بخشی از اصفهان شد، می گذرد وشهردار اصفهان با تا کید براینکه...  
PDF بررسی ماندگاری گرافت غضروفی با افزودن دگزامتازون به محیط های نگهداری... https://www.tums.ac.ir/.../article_khorasani.pdf-khorasani-2016... ۱۳۹۷/۱/۲۱ -  نتیجه انجماد )55.(سلول های غضروفي کاهش مي یابد و همكارانش نشان دادند که نگهداری محیط کشت 1برایتون درجه سانتي گراد در حال حاضرمناسب 4غضروفي در دمای ).15(ترین شرایط...  
PDF تیپسازی بویلرهای بازیاب حرارت-خدمات مهندسی و صنایع برق ایران http://www.sabainfo.ir/Content/Media/article/2759.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  اي است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته استجویی در زمان تحویل مسالهراستاي اهداف اقتصادي و صرفه ر نهایـت هاي آینده گروه مپنا و تعداد بویلرها مطالعه وسیعی در...  
PDF دولت 0,2 رسان ههاى اجتماعی براى خدمات دولتی http://icbr.faslnameh.org/article-1-399-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۴ -  برایتـون6 انگلسـتان مشـغول به کار بوده اسـت. وى بیـش از 051 اثـر داورى و چاپ شـده دارد و در ویرایـش کتاب هـا و بخـش موضوعـات خـاص مجله هـاى متعـددى همـکارى کرده اسـت.  
PDF دولت 0,2 رسان ههاى اجتماعی براى خدمات دولتی http://icbr.faslnameh.org/article-1-398-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۴ -  برایتـون6 انگلسـتان مشـغول به کار بوده اسـت. وى بیـش از 051 اثـر داورى و چاپ شـده دارد و در ویرایـش کتاب هـا و بخـش موضوعـات خـاص مجله هـاى متعـددى همـکارى کرده اسـت.  
PDF متن کامل [PDF 623 kb]-دانشگاه علم و صنعت ایران http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-973-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۶ -  نمودن خط مونتاژ به عنـوان يـك مساله پژوهش عملياتي را نخستين بـار برايتـون تعريـف نمـود. وي ايستگاهي را براي همـه هايانهاي كاري را ثابت، زماندازه ايستگاه هــا، برابــر...  
PDF اصل مقاله (704 K)-دانشگاه هنر http://dam.journal.art.ac.ir/.../article_299_77984bda3ee08887ea... ۱۳۹۵/۸/۲۰ -  در سال 0091 گروهی از عکاسان انگلیسی با هدف بهره مندی از تجربیات عکاسی يکديگر در زمینه ی سینما، در شهر برايتون انجمنی را تشکیل دادند. اعضای اين انجمن در جستجوی...  
  PDF نزهای متعدد در ذهن هوارد گاردنر 5002 از وقتی که به یاد می آورم به ذهن... http://bayanbox.ir/download/.../translated.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۸ -  اسم اين برنامه آموزشي بود مرد: يك دوره از مطالعات اين برنامه طراحي شده بود تا به درآمده اند؟چطور ميتوان آنها ل پاسخ بدهد : چه چيزي انسان هارو، انسان ميسازد؟ چطور...  
PDF اصل مقاله (696 K)-مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی http://isih.ir/.../?_action=showPDF&article=173&_ob=9d4... ۱۳۹۷/۹/۱۳ -  بررسی تفصیلی این سه ویژگی در این جستار نمی گنجد و ما در این مقاله تنها ترجمه فرهنگی را به عنوان یکی از مهم ترین این الزامات مورد بررسی قرار می دهیم. مسلما ًرسیدن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.