نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۰۴۶ نتیجه (۰.۱۵۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دولت 0,2 رسان ههاى اجتماعی براى خدمات دولتی http://icbr.faslnameh.org/article-1-399-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۴ -  برایتـون6 انگلسـتان مشـغول به کار بوده اسـت. وى بیـش از 051 اثـر داورى و چاپ شـده دارد و در ویرایـش کتاب هـا و بخـش موضوعـات خـاص مجله هـاى متعـددى همـکارى کرده اسـت.  
PDF اصل مقاله (704 K)-دانشگاه هنر http://dam.journal.art.ac.ir/.../article_299_77984bda3ee08887ea... ۱۳۹۵/۸/۲۰ -  در سال 0091 گروهی از عکاسان انگلیسی با هدف بهره مندی از تجربیات عکاسی يکديگر در زمینه ی سینما، در شهر برايتون انجمنی را تشکیل دادند. اعضای اين انجمن در جستجوی...  
  PDF نزهای متعدد در ذهن هوارد گاردنر 5002 از وقتی که به یاد می آورم به ذهن... http://bayanbox.ir/download/.../translated.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۸ -  اسم اين برنامه آموزشي بود مرد: يك دوره از مطالعات اين برنامه طراحي شده بود تا به درآمده اند؟چطور ميتوان آنها ل پاسخ بدهد : چه چيزي انسان هارو، انسان ميسازد؟ چطور...  
PDF رهیافت دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش... http://rahyaft.nrisp.ac.ir/.../article_13559_0a94b0cd8dd97ae42b... ۱۳۹۸/۲/۲۶ -  است توسط ادارهکه یسنددر دانشگاه برایتون انگلستان، اظهار ،منتشر شد 4002دولتی انگلستان در سال کلاس جهانی آموزش در سوی جهان بهداشت که ور منظ به نشان کرد که...  
PDF متن کامل (PDF) http://icbr.faslnameh.org/article-1-398-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  برایتـون6 انگلسـتان مشـغول به کار بوده اسـت. وى بیـش از 051 اثـر داورى و چاپ شـده دارد و در ویرایـش کتاب هـا و بخـش موضوعـات خـاص مجله هـاى متعـددى همـکارى کرده اسـت.  
PDF اصل مقاله (696 K)-مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی http://isih.ir/.../?_action=showPDF&article=173&_ob=9d4... ۱۳۹۷/۹/۱۳ -  بررسی تفصیلی این سه ویژگی در این جستار نمی گنجد و ما در این مقاله تنها ترجمه فرهنگی را به عنوان یکی از مهم ترین این الزامات مورد بررسی قرار می دهیم. مسلما ًرسیدن...  
PDF بررسی ماندگاری گرافت غضروفی با افزودن دگزامتازون به محیط های نگهداری... https://www.tums.ac.ir/.../article_khorasani.pdf-khorasani-2016... ۱۳۹۷/۱/۲۱ -  نتیجه انجماد )55.(سلول های غضروفي کاهش مي یابد و همكارانش نشان دادند که نگهداری محیط کشت 1برایتون درجه سانتي گراد در حال حاضرمناسب 4غضروفي در دمای ).15(ترین شرایط...  
PDF النص الموازی فی اعمال عبد الرحمن منیف اﻷدبیه http://mohamedrabeea.com/books/book1_14022.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  عنه الآلام والمشاق الدكتور عادل الأسطة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على جهده الدؤوب في مساعدتي على إتمام ، وربما لا أستطيع أن أوفيه حقه من المدح، فهو ليس أستاذاً...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف http://psychoscience.ir/ojs/index.php/psychoscience/.../186 ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  هر ا میهسطوح مختلف تا بهبود فن افراد و پیشرفت تاکتیکی تیمدنیای کنونی ورزش روز به روز شاهد رکوردهای موجود در ر ها دربر دارد. اگشود وکشف هر عامل جدید، کاربردی در...  
PDF تیپسازی بویلرهای بازیاب حرارت-خدمات مهندسی و صنایع برق ایران http://www.sabainfo.ir/Content/Media/article/2759.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  اي است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته استجویی در زمان تحویل مسالهراستاي اهداف اقتصادي و صرفه ر نهایـت هاي آینده گروه مپنا و تعداد بویلرها مطالعه وسیعی در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.