نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۱۳ نتیجه (۰.۰۶۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بهبود عملکرد سیستم هدایت با الگوریتم مدیریت تراسترهای جانبی-دانشگاه... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/160748/1/pdf.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۶ -  اضافه کردنگیری رهگیر در فضا هتجتنظیم از آن برای توان، مياستفاده کردي چرخش .گیردمي خورد و بهبود هدايت جسم صورتو کاهش خطای بر ر افزايش مانور پذيریبه منظو به سیستم...  
مقاله بررسی معادلات تخمین ضریب زبری مانینگ در رودخانههای طبیعی مطالعه... https://www.civilica.com/.../Paper-NECJ01-NECJ01_037=بررسی-معاد... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  نتایج به دست آمده نشان داد که، با توجه بهآماره های خطا، معادله ی برنلی ) 1983 ( و معادله ی براسچین ) 1985 ( مقادیر بهتری را برای ضریب زبری رودخانه ی مورد مطالعه...  
PDF اینجا -تهاجم‌ب‌یامان‌بیابا‌نها http://mosaferweekly.ir/wp-content/uploads/2018/10/4.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  کلوت ها اما برج واره هایی در دل کویر هستند که اثر فرسایش خاک توسط باد در طول سال ها پدید آمده آند و معروف ترین آنها در ایران کلوت های شهداد در کویر گندم بریان...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-896-427338.pdf ۱۳۹۶/۷/۱ -  های نمک یآرکیی زیستی ترکیبات رنگی آزو توسط زدا رنگارزیابی ل ل:حسن کیادهی معصومه سلسله ل:* آموزگدددار علدددی محمددد ل:صدددددددد ی ه اسدددددددد ل لتهللاگن،لیگسشللیویلکهاشمهسلل...  
PDF جهان صنعت-وزارت نفت http://payeshgari.mop.ir/Portal/file/?289839/All.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ -  اما آنچه اخیرا بانک مرکزى را برآن داشته تا از انتشار آمار مربوط به نرخ تورم خوددارى کند، به این موضوع برمى گردد که برآوردهاى آن نسبت به مرکز آمار قوى تر است و...  
PDF تأثیر منگنز و محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر تنظیمکنندههای اسمزی، روابط... https://water-soil.tabrizu.ac.ir/.../article_7606_4bd4a6be005ac... ۱۳۹۸/۱/۳۱ -  سنتز های اکسیژن رادیکال از بین بردن برای .)8891 برنلی(است آنزیم فعال ناشی از تنش اکسیداتیو منگنز باعث فعال شدن هایاکسیدانآنتی از یکی که شودمی سوپراکسیددسموتاز...  
  PDF سال سوم شماره03 e p a c s d n a L & y t i C شهر و منظر نشریه ای... http://bayanbox.ir/id/353928201172661877?download ۱۳۹۳/۷/۲۴ -  مقالات و مطالب منتشره لزوما بیانگر دیدگاه نشریه نخواهد بود و مسئولیت آن ها بر عهده نویسنده است. نشریه در اصلاح و تعدیل مقالات ارسالی با حفظ ماهیت مطالب آزاد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130417134616-9808-274.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۹ -  از زیباسازی بی دلیل جلوگیری می کنم و بیشتر بر مفاهیم تاکید دارم. ژیل کلمان درباره طرح و شیوه کارش در باغ موزه برنلی چنین می گوید : «در باغ م��وزه برانلی، هدف...  
PDF  اینجا-motaleaat.ir https://motaleaat.ir/uploads/393_876_45_uropa.1394-12-19.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  پدیده نوظهور افراط گرایی که پرچم اسلام خواهی را نیز به دوش می کشد، توانسته است با تأثیرگذاری بر افکار بخشی از جوانان، چهره ای خشن و غیرمنطقی از اسلام ارائه کرده...  
PDF ورود به سامانه ▼-مجله علمی منظر http://www.manzar-sj.com/.../?_action=showPDF&article=91&am... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  ژيل كلمان درباره طرح و شيوه كارش در باغ "موزه برنلى" چنين مى گويد : »در باغ م ــوزه برانلى، هدف اصلى، طراحى باغى با مفهوم موزه اى بود كه از هنرهاى مق ــدس و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.