نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۳۵۶,۲۷۷ نتیجه (۰.۱۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره 448       29 شهریور 1393-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی http://www.moscow.icro.ir/uploads/No448.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۱ -  شماری از محققان و پژوهشگران بر این باورند که باید سال ها از واقعه ای بگذرد، آن گاه درباره اش به تحقیق تاریخی پرداخت و گروهی با نقض این دیدگاه که نمی توان دست...  
PDF ناموننگجلددوم https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/.../ناموننگجلددوم.pd... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  عنان گسیختهء استعمار غرب و عرب یک رسالت است و نباید این رسالت را فراموش نمود بیت هویت ملی وفرهنگی ما در امروز وفرداها خواهد گشت وجاویدانه روی شخصیت و اندیشه در تاریخ...  
PDF رویکردی طبیعتگرایانه به تاریخنگاری علم: مطالعۀ موردی داروین-دانشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_69658_6f78d9c945d90cc7b70... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  سپس برهمین مبنا از این نظر دفاع خواهد شد که فهم گذشته تنها ی به سبک ویگی تنها مانع نگاریتاریخبا نگاه امروزین ممکن است و ترس از اذ شود که با اتخکند. و در انتها...  
PDF شماره 193-جامعه المصطفی العالمیه http://news.miu.ac.ir/uploads/payam193.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  بــه همــه مســائل داشــته باشــند. امــروز کشــورهای اســامی ســرمایه های عظیــم، اســتعدادهای وافــر و قدرت هــای راهبــردی دارنــد کــه مع الاســف، بــه دلیــل پراکندگــی،...  
PDF دانلود اولین نشریه تاریخ پژوهی بانوان-جامعه الزهرا https://jz.ac.ir/uploads/images/5e43c35572ee3.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ -  پژوهشگر تاریخ نشانی: قم، سالاریه، خیابان بوعلی، جامعة الزهراء؟عها؟ تلفن: 14521123 _ 520 آدرس الکترونیکی: ri.ca.zj@hsehoojap.hkirat شمارگان: 05 نسخه 89 ن تا س تاب...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره دو)-سازمان بسیج دانش آموزی http://hormozgan.beest.ir/sites/.../asnad-2(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۹ -  . نمودند٬ که با توجه به اسلامی بودن انقلاب٬ عمدتاً این افراد از بین افراد به ظاهر مذهبی انتخاب می شدند و شریف امامی نیز به دنبال همین کید شیطانی به نخست وزیری رسید.  
، صفحه 85-102 PDF اردشیرخوره از شکل یابی تا زوال با استناد به متون تاریخی-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_56678_cd155ba08e842c83319... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  با البی از این شهرها را دستهعات جمطالعات تاریخی بتوان اطلا ها، دلایل و تاریخی قادر خواهند بود تا زمینهیابد که آیا متون پرسش قابلیت طرح می ا با اتکا به اطلاعات ال...  
PDF اصل مقاله (1002 K) ساختارشناسی طرح و نقشمایه‌های قالی‌های بخشایش از... http://negareh.shahed.ac.ir/.../article_423_e7b558858a6e5f9e1dd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  در اين مقاله سير تحول طرحهاي بخشايش از گذشته تا به امروز مورد بررسي قرار گرفته و بدين منظور تاريخ قاليبافي بخشايش را به دو دورة تاريخي قديمي )قرن ٢١ ه.ق( و معاصر...  
PDF زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم الحرالریاحی-دانشگاه یزد... http://mcal.yazd.ac.ir/.../article_1282_30ad3e9285221d9e96f32a1... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  اسـت؛ زیـرا هـدف ین ویژگی یکا نقد ادب معاصر عربی 06 . استو مشکلات معاصر عبدالواحد استفاده از تاریخ براي تصویر دنیاي امروز و مسائل در دنیـاي خـود و یزیدیان( ع)او...  
PDF دانلود نسخه pdf نشریه-مرکز بررسی های اسلامی http://iscq.ir/my_doc/iscq/my_files/midi/besat 1572.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۱ -  . فیلســوفی که تا دیروز تنها با هســتی، مســائل نفس و عوالم نفسانی پس از مرگ روبه رو بود، امروز به طور جدی بــا مســائل اجتماعــی چالــش دارد، جامعه، تکلیــف و به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.