نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۳۵۶,۲۷۷ نتیجه (۰.۰۷۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF راهنمای استفاده از کدهای نمایش محتوا-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://rdrc.iums.ac.ir/files/sitm/pdf_admin/cod.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  محتوا 7102/42/11 02/7 نمایش 7 عنوان از مطالب زیربخش فعلی، به شرط علامت خوردن برای نمایش در صفحه اول زیربخش )زیربخش 0( - بدون نمایش تاریخ )برای SSR ھر زیربخش عدد صفر...  
PDF اصل مقاله 517.91 K-دانشگاه الزهرا(س) https://hph.alzahra.ac.ir/.../article_3996_18c76fe17058a12a28de... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  تناریخ مخاطب، امروز نرار تاریخ ها مثبت ها مشخصهیک از هنا امامناع و سیاسن ، لنزوم ضنرورا رفانه آشنکارتر شنده رراکنه اصف که اهمیت آن رفانه این اهمیت، گویا دامگ و الباه...  
PDF نگاهی تحلیلی به جایگاه مخاطب عام در تاریخ نگاری باستانی... http://hph.alzahra.ac.ir/.../article_3996_18c76fe17058a12a28de6... ۱۳۹۸/۶/۲۸ -  تناریخ مخاطب، امروز نرار تاریخ ها مثبت ها مشخصهیک از هنا امامناع و سیاسن ، لنزوم ضنرورا رفانه آشنکارتر شنده رراکنه اصف که اهمیت آن رفانه این اهمیت، گویا دامگ و الباه...  
PDF تاریخ-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/.../38tarikhdabirestan.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  خوی است شناخت معنی حیات آنچه انسان امروز از تاریخ می«کوب بقول دکتر زرین هم نیست؛ با دنیای گذشته و بها آنچهه در -زمان جاری -دود به دنیای حاضرخوی در واقع...تاریخ تنها...  
PDF پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و... http://srbiau.ac.ir/file/download/news/1527491979-.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۰ -  مقابل یکدیگر ي خوى ابوسفیان و هند درست نقطه: بود یا بگو ( بنى امیه)خوى ،على و خوى معاویه بطور کامل بررسى کرده -چه زن و چه مرد -هر یک را قهرمانان ي و آنکس که تاریخ...  
PDF اینجا-پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ http://khatamalosiya.com/fa/wp-content/.../کتاب-صلح-امام-حسن.pd... ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  مقابل یکدیگر ي خوى ابوسفیان و هند درست نقطه: بود یا بگو ( بنى امیه)خوى ،على و خوى معاویه بطور کامل بررسى کرده -چه زن و چه مرد -هر یک را قهرمانان ي و آنکس که تاریخ...  
  PDF پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/download/5970814757830010488/2834343.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  مقابل یکدیگر ي خوى ابوسفیان و هند درست نقطه: بود یا بگو ( بنى امیه)خوى ،على و خوى معاویه بطور کامل بررسى کرده -چه زن و چه مرد -هر یک را قهرمانان ي و آنکس که تاریخ...  
PDF نسبت نظر و عمل در تاریخ پژوهی زرین کوب-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات... http://historicalstudy.ihcs.ac.ir/.../article_2001_bfce97a64d4e... ۱۳۹۵/۳/۲۸ -  نبود ایرانی هویت استمرار و نگاري سو تاریخ یکاز یشخو ينظر یافتره پایۀ بر تا شد آن بر و نماند متوقف يبرا یو عمل ينظر ییالگو یگر،د يو از سو یفکندتازه ب ییرا به مجرا...  
PDF برای دانلود این شماره اینجا را کلیک کنید-موسسه آفرینش های آستان قدس... http://www.aqart.ir/images/EditorUpload/.../astan13.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  کسـانی دیگـر قرار گرفته باشـد که بـا کنارهم گـذاری و یا افـزودن بـر آن سـبب ایجـاد اثری دیگرگونه شـده باشـند که می تـوان آنهـا را نیـز مولف دیگـر اثر امروزی دانسـت. مولف...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 6 شبکه های تلویزیونی. 51... https://www.ict.gov.ir/.../1309_634772567841406250.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  ارتباطات وزير - موبنا «33 صفحه در ادامه» . رسد مي درصد 89 به خانوار 02 بالاي روستاهاي خانگي پوشش جاري سال پايان تا: كرد آمد مجلس به هم ارتباطات وزير • امروز اجرايي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.