نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۹,۹۳۸ نتیجه (۰.۱۳۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود قوانین و مقررات فوتسال و فوتبال http://shsnaj.ir/bd-site/uploads/.../4_587238478811496643.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -  زمان دودقیقه بازیکن اخراجی-2ان یک دقیقه تایم اوت محاسبه زم-1:مسئول وقت یاوقت نگهداروظایف اعلام پنج خطای جمع شونده تیم -4اعلام پایان اسکوربورد وقت باسوت یا بوق اسکوربورددرصورت...  
PDF معرفی امآیپی: روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jlkd.um.ac.ir/index.php/lj/article/download/.../10862 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  در این راستا ابتدا روش با اطمینان، واژه کاارگیری ایان روش بارای شناساایی معرفی خواهد شد و سپس با ذکر مثال چگونگی باه و در نهایا داده خواهاد شاد اناد، نشاان کاار...  
PDF راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران http://research.iautmu.ac.ir/file/download/.../1561445439-.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  و به رنگ جدول فوق باشدتایپ شود انگلیسی به زبان بایدنامه یا رساله صفحه پشت جلد پایان -3 نامه یا رساله بخش ها و توالی صفحات اصلی پایان - ب نامه یا رساله هاي...  
PDF دانلود-دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران http://hygiene.iautmu.ac.ir/file/.../1535999522-1396.3.13-1.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  و به رنگ جدول فوق باشدتایپ شود انگلیسی به زبان بایدنامه یا رساله صفحه پشت جلد پایان -3 نامه یا رساله بخش ها و توالی صفحات اصلی پایان - ب نامه یا رساله هاي...  
PDF راهنمای نگارش پایان نامه.pdf-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن http://toniau.ac.ir/med/.../راهنمای نگارش پایان نامه.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۳ -  و به رنگ جدول فوق باشدتایپ شود انگلیسی به زبان بایدنامه یا رساله صفحه پشت جلد پایان -3 نامه یا رساله بخش ها و توالی صفحات اصلی پایان - ب نامه یا رساله هاي...  
PDF دستورالعمل نگارش پایان نامه پزشکی.pdf-دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان http://www.med.iauzah.ac.ir/.../دستورالعمل نگارش پايان نامه پزش... ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  و به رنگ جدول فوق باشدتایپ شود انگلیسی به زبان بایدنامه یا رساله صفحه پشت جلد پایان -3 نامه یا رساله بخش ها و توالی صفحات اصلی پایان - ب نامه یا رساله هاي...  
PDF معرفی امآیپی: روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jlkd.um.ac.ir/article/view/49865/10862 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  در این راستا ابتدا روش با اطمینان، واژه کاارگیری ایان روش بارای شناساایی معرفی خواهد شد و سپس با ذکر مثال چگونگی باه و در نهایا داده خواهاد شاد اناد، نشاان کاار...  
PDF نسخه کامپیوتر (pdf) http://dl.romankade.com/pdf/خانم ریزه میزه.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -  هوا پریدم متر ویه پهلوم تو شد فرو چیزی یه که بودم غرق خودم افکار توی دادم اژماس وپهلومو رفتم بهش ای غره چشم میکنه نگام باز بانیش نفس دیدم برگشتم رو ورتتص فرم تامن...  
PDF دانلود رمان خانم ریزه میزه-دانلود رمان نامادری هوس باز PDF با لینک... http://dl.nicebanoo.ir/PDF/.../-خانم ریزه میزهnicebanoo.ir.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۹ -  هوا پریدم متر ویه پهلوم تو شد فرو چیزی یه که بودم غرق خودم افکار توی دادم اژماس وپهلومو رفتم بهش ای غره چشم میکنه نگام باز بانیش نفس دیدم برگشتم رو ورتتص فرم تامن...  
PDF فدراسیون هاکی-آئین نامه مسابقات http://www.iranhockey.org/news/admin/aiiiinnamae.omiddha.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  فدراسیون هاکی ملزم به ارائه فرم تعهد شرکت در مسابقات بصورت پر شده می با در جهت تعیین دقیق سن بازیکنان, فدراسیون هاکی خود را در هر زمانی مجاز به بهره گیری از روش های...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.