نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۹,۹۳۸ نتیجه (۰.۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (391 K) اثر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر شاخص¬های... http://asp.journals.umz.ac.ir/.../article_339_4c9a45073254ed1a7... ۱۳۹۷/۲/۲ -  با تمرینات بهب کیلومتر دوچرخه 04اجراي تایم تریل . کردند ، kaep2OVکیلـومتر بـا افـزایش معنـادار 04بهبود اجراي تایم تریل . هماتولوژیکی تحت تاثیر قرار نگرفتند (. 82)مرتبط...  
PDF اصل مقاله (1438 K)-دانشگاه تهران https://imj.ut.ac.ir/.../pdf_51848_0072adf14022b7b40235c8a863ed... ۱۳۹۶/۸/۱۵ -  اسات داناش مديريت و دانش ،مهمهاي است و يكي از اين شاخص شاخص چندين نظرگرفتن در ساازمان در را داناش تاوان ماي ،مشاخص هااي پروژه در افراد صحيح انتخاب با كه شود دقت...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13970926 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... https://www.forsatnet.ir/images/pdf/13970926_all.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  در بازتوزیع هم موفق نیست چون آن چیزی که حاصل مازاد اقتصادی نفت و مازاد اقتصادی داخلی است، یا غارت می شود یا در همان بوروکراسی محدود ختم می شود. الان دولت تبدیل...  
PDF اصل مقاله (546 K)-  دانشگاه تهران https://imj.ut.ac.ir/.../pdf_51848_18dea2f8d51e438d35c10a9d8bf4... ۱۳۹۴/۱۱/۷ -  اسات داناش مديريت و دانش ،مهمهاي است و يكي از اين شاخص شاخص چندين نظرگرفتن در ساازمان در را داناش تاوان ماي ،مشاخص هااي پروژه در افراد صحيح انتخاب با كه شود دقت...  
PDF ایران گنترا-دکتر فریدون وردی نژاد http://www.verdinejad.com/Media/Default/.../ایران گنترا.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  موسوم کمیسیون گزارش انتشار به اقدام7891فوریه در تایمز، نیویورک انتشارات «( ))rJ(elppA .W.R( جونیـور ) اپـل .دبلیـو .آر» حواشـى و مقدّمـه با «تاور» به .نمود واشنگتن...  
PDF لینک دانلود رمان سیزده هشتاد و نه http://up.hefyan.ir/tooptarinha/Roman/13.89.roman.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  جوییدم رو غذام مگه؟بیخیال میشد سرش چیزا این گشنه آدمه که همونطور مهرناز.زدیم بیرون رستوران از و شدیم بلند جا از شدم سیر که من بگم بهتره یا شد تموم : گفت میتکوند...  
PDF فایل مقاله-انجمن کامپیوتر ایران https://csi.org.ir/.../M_ Shafiei _12599_ _ _final_versio_ 4.pd... ۱۳۹۷/۹/۷ -  رنت است ها را تض مطمئن داده ها سال در .مكن است س هاي بي كه در شبكه سي هاي محيط بي گي از ن. ايم ه تقسيم كرده اتصال تقسي: ايم كرده براي هركدام از آنها هاي تصادفي...  
PDF دانلود شماره https://jcsit.ir/.../5c03c7562c502_5c03c7562c39d.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  ها و نتايج بر عهده آنها است مقالات درج شده در اين نشريه صرفا ًبيانگر نظرات مؤلفين آنها است و مسئوليت صحت و سقم داده :ليتوگرافي، چاپ و صحافي انجمن...  
PDF دانلــود با فرمـت پــی دی اف (pdf) دانلود-نودهشتیا| 98ia | دانلود... https://98iia.com/files/uploads/سیزده هشتادونه.pdf ۱۳۹۷/۶/۷ -  جوییدم رو غذام مگه؟بیخیال میشد سرش چیزا این گشنه آدمه رانرستو از و شدیم بلند جا از شدم سیر که من بگم بهتره یا شد تموم که غذامون!ساره :گفت میتکوند رو ش لی شلوار...  
PDF دانلود (pdf, 3.61 MB)-نرم افزارهای مدیریت دامداری https://modirangroup.com/khadamat/.../file.html?download=1 ۱۳۹۹/۲/۸ -  ن بتواند بھ نحوه موثر برای رشد،سلامت وتولید مثل بھ مصرف برسدآباشد بطوریکھ مواد مغذی امروزه بااعمال شیوه ھای نوین تولید در صنعت طیور، بھ گزینی ھای مستمر ژنتیکی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.