نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۲,۷۸۰ نتیجه (۰.۱۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مقایسه انگیزههای وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1813-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  ها )تراکتورسازي تبریز و سپاهان اصفهان( در لیگ حرف ـه پایتخت )پیروزي و استقلال( و شهرستان تب ـال کشـور در مسـابقات اي فوپیمایشی بود. جامعه آمـاري را هـواداران...  
بررسی میزان انطباق سازمان های تولیدی با اصول تفکر ناب (مطالعه موردی:... http://www.ensani.ir/fa/content/219837/default.aspx ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  > توسعه محصول كد مطلب: 219837 تاريخ انتشار مطلب: 1389 تعداد نمایش: 582 بررسی میزان انطباق سازمان های تولیدی با اصول تفکر ناب (مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی ایران - تبریز)...  
PDF ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار EBBF در باشگاه فوتبال... http://ffiri.ir/uploads/Aeen-Nameh/hamayesh/.../P-116.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  اهیافته ها و هویت برند ها، منافع، نگرشآزمون ضریب همبستگی پیرسون ماکی از ارتباط مثبت و معنادار بین ابعاد دارایی نتایج تحلیل رگرسایون ) در بین هواداران باشگاه تراکتورسازی...  
PDF اصل مقاله 437.41 K کاربرد روش های چند معیاره در رتبه بندی تامین... http://jpm.iaut.ac.ir/.../article_518012_f1b4353694b8cd2f368de8... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  همياري در تامين طععاو بايد با توجه به چندين معيار و شاخص صورو گيرر يران ابندي تامين كنندگان شركت تراكتورسازي اضر ج ت ارزيابی و رتبهمقاله ح ل گيرري چنرد معيراره و...  
PDF به نام تراکتور! https://static3.toseeirani.ir/servev2/HFlyMYDinSqv/.../07.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  تراکتورسازی اگرچه فصل را بدون جام و حتی بدون سهمیه آسیا تمام کرد اما لقب پرتماشاگرترین تیم فصل فوتبال ایران را به دســت آورد. در هر بازی این فصل در یادگار...  
PDF شناساییو اولویتبندی نیازمندیهای مشتریان از تراکتور باروش-دانشگاه... https://jame.um.ac.ir/index.php/jame/article/download/.../11882 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  روش تحقیـق، توصـیفی و بودتکنیک گسترش عملکرد کیفی، محصول شرکت تراکتورسازي ایران )واقع در تبریز(، با582FMتراکتور مدل فرگوسن . بـوده اسـت (4931تا فروردین 9831ي...  
PDF شماره 2925 یک شنبه 10 اردیبهشت-نصف جهان https://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/2/9/19008_191.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  شعبان که به نیمه مى رسد، عطر گل یگانه منجى عالم بشریت حضرت بقیه ا...الاعظم حضرت مهدى)ع( جهان را عطرآگین مى کند. حلول ماه پربرکت شعبان و فرا رسیدن فرخنده ایام...  
PDF شماره 2925 یک شنبه 10 اردیبهشت-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/2/9/19008_191.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۰ -  شعبان که به نیمه مى رسد، عطر گل یگانه منجى عالم بشریت حضرت بقیه ا...الاعظم حضرت مهدى)ع( جهان را عطرآگین مى کند. حلول ماه پربرکت شعبان و فرا رسیدن فرخنده ایام...  
PDF مسوولان درقبال توطئه دشمنان هوشیار باشند-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/.../zaman all-3080.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  در روز جدال سپاهان و تراکتور «هومن ناظمی» - درهفته ششم لیگ برتر تیم فوتبال استقلال میهمان گسترش فولاد تبریز خواهد بود و سپاهان میزبان تیم تراکتورسازی است. معاون...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مســتقیم با دولــت جدید آمریــکا به حرکت درآورده که...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.