نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۳۳,۴۳۶ نتیجه (۰.۲۴۳ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله بررسی فراوانی آلودگی به شپش سر در دانش آموزان شهر سنندج و عوامل... https://www.civilica.com/.../Paper-AMSMED19-AMSMED19_076=بررسی-... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  این مطالعه با هدف تعیین فراوانی آلودگی به شپش سر در دانش آموزان متوسطه شهر سنندج و عوامل مرتبط با آن در سال 96-1395 انجام گردید. مواد روش ها: این مطالعه یک بررسی...  
مقاله بررسی نیازهای آموزشی بهورزان استان بوشهر نسبت به پیشگیری از... https://www.civilica.com/.../Paper-IHSC11-IHSC11_257=بررسی-نیاز... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  در این راستا این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی بهورزان استان بوشهر نسبت به پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در سال 96 انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی...  
روزنامه دنياي اقتصاد95/12/23: اعلام تقويم ممنوعيت صيد سال 96 از سوي... http://magiran.com/npview.asp?ID=3531774 ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  وي گفت: صيد به روش سنتي نيز از 16فروردين تا پايان ارديبهشت سال آينده ممنوع است. خبر: اعلام تقويم ممنوعيت صيد سال 96 از سوي شيلات هرمزگان □ روزنامه دنياي اقتصاد،...  
PDF بررسی سیاست زمانی حاکم بر تقویم ایران در سال های پس از انقلاب... https://jisr.ut.ac.ir/.../article_61832_8fb5909f7b7c3bd97417512... ۱۳۹۷/۲/۵ -  بود که شاید بتوان یها ملت -دولتایجاد ،د. عامل دومکربسیاری دیگر را از تقویم حذف 96 يپس از انقلاب اسلام یها سال در رانیا میحاکم بر تقو يزمان استيس يبررس . رفتشمار...  
PDF بررسی سیاست زمانی حاکم بر تقویم ایران در سال های پس از انقلاب... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61832_8fb5909f7b7c3bd9741... ۱۳۹۶/۸/۲۱ -  بود که شاید بتوان یها ملت -دولتایجاد ،د. عامل دومکربسیاری دیگر را از تقویم حذف 96 يپس از انقلاب اسلام یها سال در رانیا میحاکم بر تقو يزمان استيس يبررس . رفتشمار...  
، صفحه 91-117 PDF بررسی سیاست زمانی حاکم بر تقویم ایران در سال های پس از انقلاب... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61832_8fb5909f7b7c3bd9741... ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  بود که شاید بتوان یها ملت -دولتایجاد ،د. عامل دومکربسیاری دیگر را از تقویم حذف 96 يپس از انقلاب اسلام یها سال در رانیا میحاکم بر تقو يزمان استيس يبررس . رفتشمار...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170820082538-9822-145.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۵ -  بود که شاید بتوان یها ملت -دولتایجاد ،د. عامل دومکربسیاری دیگر را از تقویم حذف 96 يپس از انقلاب اسلام یها سال در رانیا میحاکم بر تقو يزمان استيس يبررس . رفتشمار...  
PDF تقویم آموزشی سال 96-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور http://azgharbi.mporg.ir/.../File.aspx?Mode=File&ObjectType... ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  آموزش مديت دولتی، مديريت آموزش يد است با عنايت به " را تدوين نموده است و ام6931آموزشی سال توسعه و آينده نگری اين سازمان "تقويم دوره های يجاد نکرشی و احمايت مديران...  
روزنامه دنياي اقتصاد96/8/22: مطهري از احتمال لغو تعطيلي 6 آذر با... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3661438 ۱۳۹۶/۹/۵ -  انتشار اين مصوبه قانوني در روزنامه رسمي در اوايل سال جاري اين تعطيلي در تقويم سال ۹۶ ثبت نشده است.» به گفته کارشناسان، ازآنجاکه تقويم رسمي موسسه «ژئوفيزيک دانشگاه تهران»...  
PDF تقویم آموزشی سال 1396-سازمان ثبت احوال کشور https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/.../tagvim96.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  ازهماهنگی با مرکز مجاز به شرکت در آن دوره خواهند شد : 96ویژگی های تقویم آموزشی سال ش بینی دوره های آموزشی تخصصی ویژه مدیران به صورت جداگانهپی .6 کشور...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.