نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۲,۱۵۳ نتیجه (۰.۱۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF دانلود جلد2-فردا نیوز https://www.fardanews.com/files/fa/news/1394/.../327573_342.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۸ -  . نمودند٬ که با توجه به اسلامی بودن انقلاب٬ عمدتاً این افراد از بین افراد به ظاهر مذهبی انتخاب می شدند و شریف امامی نیز به دنبال همین کید شیطانی به نخست وزیری رسید.  
PDF جلد دوم کتاب را از اینجا دانلود-بایسته های دانشگاهی از نگاه رهبر... http://baia.ir/uploads/1929530_225.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  . نمودند٬ که با توجه به اسلامی بودن انقلاب٬ عمدتاً این افراد از بین افراد به ظاهر مذهبی انتخاب می شدند و شریف امامی نیز به دنبال همین کید شیطانی به نخست وزیری رسید.  
PDF دانلود فایل http://www.bahareadab.com/pdf/763.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  خاقانی شاعری است كه اثرپذیری او از قرآن و كه شعر او از این دیدگاه مورد بررسی آیات و مضامین آن قابل انکار نیست.پس لازم است واقع شود و معلوم شود كه آیا خاقانی در...  
PDF نامه فرهنگ آذربایجان شرقی 2-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://azarsh.farhang.gov.ir/.../289744_orig.pdf?t=63576711621... ۱۳۹۶/۹/۲۲ -  ب) روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله • ارجاع به منابع در داخل متن به شیوه درون متنی یا APA است. به این گونه که در متن پس از نقل مطالب در داخل پرانتز (نام...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jhistory.um.ac.ir/index.php/culture/article/.../7403 ۱۳۹۴/۱/۲۵ -  هدف از نگارش این مقالـه، نگاري آن با اواخر قاجاریه از این دوره مورد بررسی قرار می رش یافته در دوره معاصر نیست؛ زیرا تعـداد و گسـتردگی بررسی محتوایی کتابها و مقالات...  
PDF در روند سرکوبی حزب توده ایران شیوا فرهمند راد http://www.iran-ghalam.net/wp-content/.../Ba-Gamhaye-Fajee.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  ست یدر آن خال یراو یشخص یزندگ یطبعاً جا باشد، می که سر باز کردهخود پیدا کرده، چونان زخکم برخی از باورهای پیشین و دست ها، با شتابی های علنی حزب در آن سال از آغاز و...  
PDF لینک دانلود-کانون وکلای آذربایجان شرقی http://eastazarbar.org/Portals/6/.../Khabarname-No48-1396.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  جیدای از این امر در مسائل حقوقی اختلاف نظر هایی وجود دارد که یکی از فلسفه های اتحادیه ایجاد رویه واحد برای این امور است که تا به حال هم نتیجه مطلوبی داشته...  
PDF کاربرد مآخذ در تشخیص نسخه های اصل:با تکیه بر منابع تاریخی-دانشگاه... http://hph.alzahra.ac.ir/.../article_868_c1a9da99f4096eaecab8f0... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  1 های اصل ِوابسته به تاریخ کاربرد مآخذ در تشخیص نسخه/ 96 نیدر ا یمورد بررس یها نسخه یمطالعه بر رو ۀجینت. شود یتحلیل محقّق م استفاده از اطلاعات یالگو...  
PDF پژوهشنامه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان http://prof.iaukashan.ac.ir/Dorsapax/Data/.../AutomWinter.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  دانشگاه  همایش های پیشین  تقویم پژوهشی  شورای پژوهشی  پژوهشنامه ها  آیین نامه ها  فرم ها و آیین نامهای تخصصی پژوهشی دانشگاه در این بخش قابل دسترسی و دانلود...  
PDF اینجا-دانشگاه شریف http://ristip.sharif.ir/.../1449682874.نامه سياست علم و فناوری ... ۱۳۹۴/۹/۲۷ -  دانش بنيان در كشور بسيار داغ شده است و تقريبا هر سازمان يا نهادى را كه نگاه مى كنى، يك دفتر يا يك كارگروه اقتصاد دانش بنيان براى خود ايجاد كرده اند و در حال بحث هستند...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.