نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۰۹۰ نتیجه (۰.۰۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله شیوه های اجبار متعهد به انجام تعهد در قراردادهای تجاری-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-NCARA01-NCARA01_227=شیوه-های... ۱۳۹۶/۲/۵ -  تقویم کنفرانسهای خارجی ژورنالها و مجلات علمی عضویت رایگان پژوهشگران در سیویلیکا راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات درخواست ثبت اطلاعات کنفرانس درخواست ثبت اطلاعات ژورنال...  
PDF تقویم آموزشی سال 1395-معاونت برنامه ریزی استانداری خوزستان https://www.mpo-kz.ir/wp-content/.../تقویم-آموزشی-سال-1395.pdf ۱۳۹۶/۸/۳۰ -  به همین منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن اجرایی نمودن نیاز سنجی آموزشی اقدام به انتشار تقویم آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی استان در سال 5931...  
PDF ویژه نامه فرآیندها و مقاﻻت پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری-دانشگاه... https://skums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/7.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  نويسندگان، آدرس، خانوادگي گوي مكاتبات مجله و سايرين خواهد بـود، نمودن فردي آه پاسخ نويسندگان، مشخص آننده بودجه طرح پژوهشي آه ايـن مقالـه از نتـايج آن تأمين مرآز يا سازمان عنوان...  
PDF تقویم آموزشی سال 1396-سازمان ثبت احوال کشور http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/.../tagvim96.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  ازهماهنگی با مرکز مجاز به شرکت در آن دوره خواهند شد : 96ویژگی های تقویم آموزشی سال ش بینی دوره های آموزشی تخصصی ویژه مدیران به صورت جداگانهپی .6 کشور...  
PDF تقویم آموزشی سال 1396-سازمان ثبت احوال کشور https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/.../tagvim96.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  ازهماهنگی با مرکز مجاز به شرکت در آن دوره خواهند شد : 96ویژگی های تقویم آموزشی سال ش بینی دوره های آموزشی تخصصی ویژه مدیران به صورت جداگانهپی .6 کشور...  
PDF تقویم آموزشی 1397-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان http://www.mpo-es.ir/dorsapax/Data/.../تقویم آموزشی 97 (3).pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  1 2 1397تقویم دوره های آموزشی سال معرفی دوره های آموزشی مرکزآموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../SE-P09-MGT-PLN-11-V02.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  بازار یبند تیاولو 06 بازار میتقس مراحل 06 :شود مودهیپ دیبا ریز مرحله سه بازار، یبندمیتقس در 96 بازار یهابخش یبندتیاولو 46 بازار یازهاین 46 یآت یازهاین...  
  PDF (چارت آموزشی) سرفصل های آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی - ویژه مراکز... http://bayanbox.ir/download/.../TEFL-TTC-BA.pdf ۱۳۹۶/۵/۲ -  تاسیس دوره هاي کارشناسی ناپیوسته در مراکز تربیت معلم، برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان 0831در سال واحد متشکل از 96این برنامه شامل . وزارت علوم، تحقیقات و فناوري...  
PDF دانلود pdf کامل مقاله 153 صفحه دریافت کتاب-پایگاه آیاپیر پایگاه تخصصی... http://www.aiapir.com/E_book/.../PersianHIG-FA-Main.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۱ -  (۶-۵ نوار ابزار (۷-۵ متن ثابت (۸-۵ حوزهٔ ورود متن (۹-۵ فهرست مندرجات فارسی میانای کاربر گرافیکی احی طّرهٔنام آیین د حوزهٔ ورود تقویمی و زمانی (۰۱-۵...  
PDF بازي هاي تلفيقي در تربيت بدني فعاليت هاي آموزشي تلفيقي بازارچه ي... http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../1389.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  شود. آرای مندرج در مقاله ضرورتا علاوه بر این نکات، ضروری است به نکات مهم تری كه در صفحه ی 74 درج شده، توجه فرمایيد. سرمقالهــ دختران را درست ببینیم / 2 تقويم ماه ـ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.