نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۱۹۱ نتیجه (۰.۳۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF مجموعه قوانين و مقررات فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران (... http://bayanbox.ir/view/6925005187467327313/majmue.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ -  های معادل نشانی موضوع مجموعه 1831/4/22ط مورخ /92496بخشنامه شماره - 543.. برای سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهورriاینترنتی یکنواخت و هماهنگ با پسوند های های معادل...  
PDF ویژه نامه فرآیندها و مقاﻻت پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری-دانشگاه... https://skums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/7.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  نويسندگان، آدرس، خانوادگي گوي مكاتبات مجله و سايرين خواهد بـود، نمودن فردي آه پاسخ نويسندگان، مشخص آننده بودجه طرح پژوهشي آه ايـن مقالـه از نتـايج آن تأمين مرآز يا سازمان عنوان...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../SE-P09-MGT-PLN-11-V02.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  بازار یبند تیاولو 06 بازار میتقس مراحل 06 :شود مودهیپ دیبا ریز مرحله سه بازار، یبندمیتقس در 96 بازار یهابخش یبندتیاولو 46 بازار یازهاین 46 یآت یازهاین...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir http://office.didras.ir/sites/.../SE-P09-MGT-PLN-11-V02.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  بازار یبند تیاولو 06 بازار میتقس مراحل 06 :شود مودهیپ دیبا ریز مرحله سه بازار، یبندمیتقس در 96 بازار یهابخش یبندتیاولو 46 بازار یازهاین 46 یآت یازهاین...  
PDF تقویم آموزشی 1397-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان http://www.mpo-es.ir/dorsapax/Data/.../تقویم آموزشی 97 (3).pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  1 2 1397تقویم دوره های آموزشی سال معرفی دوره های آموزشی مرکزآموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی...  
PDF تقویم آموزشی سال 1396-سازمان ثبت احوال کشور http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/.../tagvim96.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  ازهماهنگی با مرکز مجاز به شرکت در آن دوره خواهند شد : 96ویژگی های تقویم آموزشی سال ش بینی دوره های آموزشی تخصصی ویژه مدیران به صورت جداگانهپی .6 کشور...  
  PDF (چارت آموزشی) سرفصل های آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی - ویژه مراکز... http://bayanbox.ir/download/.../TEFL-TTC-BA.pdf ۱۳۹۶/۵/۲ -  تاسیس دوره هاي کارشناسی ناپیوسته در مراکز تربیت معلم، برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان 0831در سال واحد متشکل از 96این برنامه شامل . وزارت علوم، تحقیقات و فناوري...  
PDF تقویم آموزشی 98-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان http://www.mpo-es.ir/dorsapax/Data/Sub_6/.../تقویم آموزشی 98.pd... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  2 3 8139تقویم دوره های آموزشی سال معرفی دوره های آموزشی مرکزآموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان...  
PDF PDFتمام صفحات دریافت پی‌دی‌اف تمام صفحات این شماره-هفته نامه سلامت http://www.salamat.ir/d/archive/1397/09/10/693.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  wwwسال چهاردهم شماره 396 شنبه 01 آذر 7931 23 صفحه 0005 تومان تغییر فرم صورت، مد این روزهای صفحات مجازی وسواس فرم دهی صورت صفحات اینستاگرام، شبکه های مجازی،...  
PDF شماره ١٤ ویژه‌ی بهار-جماعت دعوت و اصلاح ایران http://www.islahweb.org/sites/default/files/islah_14.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۵ -  هر نام مبارکی که خود را بدان نامیده ای، یا آن را در کتاب خویش نازل فرموده ای، یا آن را به کسی از مخلوق خود آموزش داده ای، یا آن را در پیشگاه خود در علم غیب ترجیح...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.