نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲,۱۸۲ نتیجه (۰.۱۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مجموعه مقررات و ضوابط و شرح وظایف نمایشگاه بین المللی کتاب... https://cfoia.farhang.gov.ir/ershad_content/.../707678_orig.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ -  96 شیوه نامۀ ارائه خدمات 27 ضوابط انتخاب غرفۀ 77 دستورالعمل ارتباطات رسانه ای 38 شیوه نامه تبلیغات و بازرگانی 68 دستورالعمل تخصیص و توزیع بن یارانه ای خرید کتاب...  
PDF دریافت فایل-انجمن شرکت های ساختمانی http://acco.ir/wp-content/uploads/2019/05/Magazine-N328.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  در ایــن بودجــه، حجم کل بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به مبلغ 69۵ هزار و 666 میلیارد تومان پیش بینی شده اســت کــه...  
PDF مردم نباید در ادارات سرگردان باشند http://www.payamdaily.ir/attachments/.../All- 3 Tir.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  بنده در یکی دو سال اخیر تلاش مفصلی را برای وادار کردن دستگاه ها چه قضایی چه اجرایی به مبارزه با قاچاق شروع کرده ام. قاچاق، پدیده عجیبی است و همین مفاسد از آن در...  
PDF منطقه ده 1394/2/2-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/neighborhoods/79533d8f31.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۶ -  یوتانت، دبیر کل سازمان ملل از ایده مک کونل استقبال کرد و این روز به یک روز جهانی در تقویم های سراسر دنیا تبدیل شد؛ هرچند ایرانیان باســتان به نوعی پیشگام در...  
PDF اصل مقاله (1770 K) شماره کامل مجله شماره 20 زمستان 1392-صنعتی اصفهان http://rpll.ui.ac.ir/.../article_19379_01fb73ecb85865343e490f1a... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  تلفن مسئول مکاتبات در برگ ضمیمه لازم است) .ذکرشود .شود سامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر ا -5 شیوه ارجاع...  
PDF امریکا و متحدانش، برنام های هم هجانبه و بلندمدت برای مقابله و... http://feraghvaadyan.com/Portal/file/?236823/roshana-72.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  یکی از برنامه ها این است که عرفان های کاذب را در داخل دانشگاه ها رخنه دهند، این هم یکی از آن چیزهای فلج کننده اســت. اگر کسی اسیر و دچار این بافته های بی اصل و...  
PDF این دست عوامل و همکاران نفس که جان انسان را آلوده به پلشتی می کنند http://armanfoundation.com/wp-content/.../Arman_Magazine_2.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  نکته از آن رو مهم است که نشان می دهد سفر افسانه ها و اساطیر چقدر می توانسته پرماجرا باشد و مثلا چگونه شخصیتی مانند رستم زال می توانسته صدها سال عمر عنی شاید...  
PDF فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 44 http://radioforum.ir/images/ejlas_98/PDF/.../pdf_44_44(1).pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ -  باشدچکیده ان لیسی دارا باید مقالهگردد. انجام مندرج در این راهنما، منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله ا براساس ترتیب الفبایی نام اانوادگی ـ 4 .(نویسندگان)...  
PDF اصل مقاله (1286 K) بررسی موضوع، مضمون و ترکیب‌بندی تمبرهای دوره... http://ganjineh.nlai.ir/.../article_2289_3fdd3e3cbc47de9fa3df27... ۱۳۹۷/۸/۲۰ -  رسانی آن به مرزهای یک کشور محدود نمی شود؛ زیرا وقتی تمبری بر پاکتی چسبانده و به نقطه ای دیگر از این جهان پهناور ارسال می شود، پیام های نهفتۀ خود را، بی هیچ مانعی به...  
PDF دانلود آموزه های حقوقی 4-سایت دانشگاه شیراز http://farhangi.shirazu.ac.ir/ufd/.../آموزه-های-حقوقی-4.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  در اي ــن راه اس ــتقبال ش ــما دانش ــجويان ب ــا ارس ــال مق ــالات پرماي ــه خ ــود باع ــث ش ــکوفائی اي ــن نش ــريه و امی ــد ب ــه ادام ــه مس ــیر توس...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.