نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲,۰۹۰ نتیجه (۰.۰۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF (PDF) متن کامل فصل‌نامه-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/farhang_mardom/pdf/44/44.pdf ۱۳۹۶/۴/۴ -  باشدچکیده ان لیسی دارا باید مقالهگردد. انجام مندرج در این راهنما، منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله ا براساس ترتیب الفبایی نام اانوادگی ـ 4 .(نویسندگان)...  
PDF اصل مقاله (614 K) پدیدارشناسی جامعیت اسم حُسن وجنبه های زیباشناختی... http://negareh.shahed.ac.ir/.../article_424_39721c1cc780fc7cd15... ۱۳۹۸/۱/۲ -  مراد ما از مفهوم »جنس« در مباحث نوشتار حاضر به معناي عرفي و عاميانه آن نيست. مراد معناي منطقي آن است که در منطق در زمره کليات خمس قرار گرفته و امحسوب مي شود.  
PDF اصل مقاله (1286 K) بررسی موضوع، مضمون و ترکیب‌بندی تمبرهای دوره... http://ganjineh.nlai.ir/.../article_2289_3fdd3e3cbc47de9fa3df27... ۱۳۹۷/۸/۲۰ -  رسانی آن به مرزهای یک کشور محدود نمی شود؛ زیرا وقتی تمبری بر پاکتی چسبانده و به نقطه ای دیگر از این جهان پهناور ارسال می شود، پیام های نهفتۀ خود را، بی هیچ مانعی به...  
PDF این دست عوامل و همکاران نفس که جان انسان را آلوده به پلشتی می کنند http://armanfoundation.com/wp-content/.../Arman_Magazine_2.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  نکته از آن رو مهم است که نشان می دهد سفر افسانه ها و اساطیر چقدر می توانسته پرماجرا باشد و مثلا چگونه شخصیتی مانند رستم زال می توانسته صدها سال عمر عنی شاید...  
PDF اصل مقاله (2749 K) جامعه‌شناسی برنامه‌های درسی پنهان http://www.jicr.ir/.../article_335_ebb2c96b3adccef26c1731476645... ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  1396( علیرضا مرادی، 4112-1646: شاپا دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز . اخذ شده است گاناز نویسند» تحقیقات فرهنگی ایران«حق انتشار این مقاله...  
PDF امریکا و متحدانش، برنام های هم هجانبه و بلندمدت برای مقابله و... http://feraghvaadyan.com/Portal/file/?236823/roshana-72.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  یکی از برنامه ها این است که عرفان های کاذب را در داخل دانشگاه ها رخنه دهند، این هم یکی از آن چیزهای فلج کننده اســت. اگر کسی اسیر و دچار این بافته های بی اصل و...  
PDF شماره 352-عزاداری معقول و خرد مدار باشد http://ofoghhawzah.net/uploads/Ofogh352_123560.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۸ -  میلادی همزمان با پیشنهادهایي که نخستین منجمان واتیکان براي اصلاحات در تقویم مسیحي جهت تعیین تاریخ دقیق عید میلاد مسیح به پاپ دادند، فعالیت خود را آغاز نمود. از طرفي...  
PDF شماره 352-افق حوزه هفته نامه خبری حوزه های علمیه http://www.ofoghhawzah.com/uploads/Ofogh352_123560.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  میلادی همزمان با پیشنهادهایي که نخستین منجمان واتیکان براي اصلاحات در تقویم مسیحي جهت تعیین تاریخ دقیق عید میلاد مسیح به پاپ دادند، فعالیت خود را آغاز نمود. از طرفي...  
PDF اصل مقاله (305 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_4486_1d2efffff9bda26b8... ۱۳۹۷/۱/۶ -  مساله با بهره گیري از روش آماري رگرسیون چند متغیره نیز حل شده است کارایی، با بررسی موفقیت مدل، در پیش بینی فروش فیلم، در رده بندي صحیح خود، و در یک رده مقایسه...  
PDF اصل مقاله (1770 K) شماره کامل مجله شماره 20 زمستان 1392-صنعتی اصفهان http://rpll.ui.ac.ir/.../article_19379_01fb73ecb85865343e490f1a... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  تلفن مسئول مکاتبات در برگ ضمیمه لازم است) .ذکرشود .شود سامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر ا -5 شیوه ارجاع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.