نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۵۱,۴۳۳ نتیجه (۰.۴۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
، صفحه 1-7 PDF بررسی سیاست زمانی حاکم بر تقویم ایران در سال های پس از انقلاب... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61832_8fb5909f7b7c3bd9741... ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  بود که شاید بتوان یها ملت -دولتایجاد ،د. عامل دومکربسیاری دیگر را از تقویم حذف 96 يپس از انقلاب اسلام یها سال در رانیا میحاکم بر تقو يزمان استيس يبررس . رفتشمار...  
PDF بررسی سیاست زمانی حاکم بر تقویم ایران در سال های پس از انقلاب... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61832_8fb5909f7b7c3bd9741... ۱۳۹۶/۸/۲۱ -  بود که شاید بتوان یها ملت -دولتایجاد ،د. عامل دومکربسیاری دیگر را از تقویم حذف 96 يپس از انقلاب اسلام یها سال در رانیا میحاکم بر تقو يزمان استيس يبررس . رفتشمار...  
PDF تجدد فضایی میدان در شهرسازی معاصر-موسسه آموزش عالی غیردولتی -... http://8thsastech.khi.ac.ir/commission3/Papers/ARC (96).pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  اند و فضاهای ویژه حکومت و عبادت نیز ، بر اساس ضوابط و تقویم خاص و محدود خود، اصلی برآنان گشوده توانند شد. که قالب مکانی برایشان ساخته نشده تا در آن آزادانه رابطه برقرار...  
تقویم تاریخ: مناسبتهای ماه رمضان-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/71404 ۱۳۹۴/۴/۱۵ -  علوم انسانی مبلغان تقویم تاریخ: مناسبتهای ماه رمضان نویسندگان: محمد عابدی منبع: مبلغان 1378 شماره 1 حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ...  
PDF دستنامه دانشجویان 97-دانشگاه تهران http://fws.ut.ac.ir/Media/dastnameh-97 final2.pdf ۱۳۹۷/۷/۳ -  دػبي هطبلؼِ الاركبس ِخلاص دانشگاه تهران، دانشگاه ایران است و همیشه الهام بخش و پیشرو بوده و بیش از این هم انشاالله باید باشد. مقام معظم رهبری (مدظله...  
PDF فاعلیة أنموذج الانتقاء فی تنمیة المهارات القرائیة لطلاب المرحلة... http://b7oth.com/.../فاعلية-انموذج-الانتقاء-في-تنمية-المهارات-ا... ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -  . بلا وطني* اتي ... ناملهما خطوط حيت أمن نسج ةوالدي الشهيد ووالدتي الحنون* سقوني منهل العطاء ...عرفة من مصالة والمعنى الأ ساتذتيأ * لي النور الذي اضاء...  
PDF فاعلیه برنامج تدریبی مقﱰح ﰲ ضوء معایﲑ اﳉودﺓ الشامله لرفع مستوی... http://b7oth.com/.../فاعليم-برنامج-تدريبي-مقترح-في-ضوء-معايير-ا... ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -  التطبیقنشر ثقافة الجودة من خلال تطبیق اتجاھات الجودة الشاملة ، ومبادئھا في البیئة التعلیمیة، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في -٢ .وتقویمھاتنظیم برامج تدریبیة...  
PDF نقش پادشاه و ملکه جنیان در فرش عر بجنی فارس-انجمن ملی فرش ایران فرش... http://goljaam.icsa.ir/article-1-303-en.pdf ۱۳۹۸/۹/۷ -  زرین کوب درباره ی ورود قّصه های مربوط به جن در ایران می گوید: شک نیســت که داستان جن1 را اعراب و مسلمانان همه جا با خود برده اند و این داستان ها در هر جا و در...  
PDF آیین نامه حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و... http://portal.yums.ac.ir/uploads/22_919_5_payments_a5.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  اجرای طرح پژوهشی -4ماده عقد قرار داد رسمی است که تصویر آن در پیوست این مستند آمده است . تاریخ شروع طرح، تاریخ -6-0 اعضای هیئت ، 1396/16/5 مورخ صورت جلسه شورای پژوهشیبیست...  
PDF آیین نامه حمایت از پژوهش ها http://78.39.112.36/uploads/payments_a5.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  اجرای طرح پژوهشی -4ماده عقد قرار داد رسمی است که تصویر آن در پیوست این مستند آمده است . تاریخ شروع طرح، تاریخ -6-0 اعضای هیئت ، 1396/16/5 مورخ صورت جلسه شورای پژوهشیبیست...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.