نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۲,۴۱۷ نتیجه (۰.۱۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی: مطالعه موردی همهگیری مسمومیت... http://journal.rums.ac.ir/article-1-2069-en.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  مسمومیت الکل در رفسنجان در سال - 1جدول درصد فراوانیفراوانیعنوانمتغیر 00108مرد 00زنجنسیت 018هلأمت 0927مجردهلأوضعیت ت شغل پدر 0846ي آزاد سطح پایین و کم درآمدهاشغلکارگري...  
PDF فصلنامه اخلاق 46-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://cpt.isca.ac.ir/Portal/file/.../Akhlagh_46_Morsalat_ir.pd... ۱۳۹۷/۳/۶ -  رشد جمعیت و میل فزاینده به مصرف، این تعادل از بین رفت. درحال حاضر نیز، بهره گیری نادرست از طبیعت موجب بــروز بحران در محیط زیست شده است و همۀ انسان ها به خصوص افراد...  
PDF اصل مقاله (960 K) مطالعه عرفی شدن در میان ایرانیان مسلمان؛ مقایسه بین... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_1875_60ecb6ed325cc078e2fc... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  اما راهی است که پذیرفته شده و حتی برای رسیدن به قافله پرشتاب و در حال پیشرفت جهانی، مطلوب تلقی می دسته سومی از جوامع که البته به نسبت دو دسته دیگر در اقلیت هستند...  
PDF فصلنامه اخلاق 46-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://isca.ac.ir/portal/file/.../Akhlagh_46_Morsalat_ir.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  رشد جمعیت و میل فزاینده به مصرف، این تعادل از بین رفت. درحال حاضر نیز، بهره گیری نادرست از طبیعت موجب بــروز بحران در محیط زیست شده است و همۀ انسان ها به خصوص افراد...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jsoa.sbu.ac.ir/article/download/1244/1243 ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  آدرس الکترونیکی: 2 16/4مجلۀ تحلیل اجتماعی، شمارة 64 بیان مسأله -1 اند، بـه نحـوي ریخ، جوامع مختلفی در مسیر پیشرفت مدنی و سیاسی گام برداشتهدر طول تا هاي...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jhistory.um.ac.ir/index.php/culture/article/.../12018 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  علم َرمل که از کیفیت وضع خط و نقطه یا چوب و سنگریزه در کشـف مجهـولات بهـره مـی۲شد، . علم اعداد و اوفاق که از خواص متافیزیکی اعداد در حال ِافراد یا ترکیب با هم در...  
PDF اصل مقاله (569 K)-پژوهشگاه حوزه ودانشگاه http://islamicpsy.rihu.ac.ir/.../pdf_872_dce1de079a6eab192f1688... ۱۳۹۶/۹/۱۴ -  1 در تفریحات و اوقات فراغت )ع(بیت سبک اهل 92 زایی در زندگی(، در کنار وفور امکانات و بسـتر فراغتـی رهایی از وضع موجود و تنوع و نیز حرص و ولع شدید و...  
PDF دانلود مقاله PDF-بانک اطلاعات آموزش و پرورش ایران http://www.edub.ir/data/media/contents/.../5d1c81762b370.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۲ -  سرگرمی و تفریحی در جوامع مختلف، نقش و جایگاه سینما پاید که عنوان مکانی برای تماشای فیلم و گذران اوقات فراغت تضعیف شده و دیری نمی به ها نشان دهند. برخلاف این تصور،...  
PDF بررسی وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی: مطالعه موردی همهگیری مسمومیت... http://kmu.ac.ir/.../Survey the Status and Causes of Alcohol Co... ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  مسمومیت الکل در رفسنجان در سال - 1جدول درصد فراوانیفراوانیعنوانمتغیر 00108مرد 00زنجنسیت 018هلأمت 0927مجردهلأوضعیت ت شغل پدر 0846ي آزاد سطح پایین و کم درآمدهاشغلکارگري...  
PDF مجموعه مقالات برگزیده جشنواره اخلاق آداب رضوی1390-معاونت مطبوعاتی https://markazi.farhang.gov.ir/.../393447_orig.pdf ۱۳۹۷/۴/۹ -  موارد، . در قالب احکام شرعی و واجبات و محرمات بیان شده است هدفی است که مؤلف این مقاله قصد دارد به بررسی آن بپردازد و جایگاه اخلاق را در ن مقاله، رساله اي از محور مطالعه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.