نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲,۴۱۷ نتیجه (۰.۱۳۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مجموعه مقاﻻت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان شیراز مرداد ماه... http://csrs.msy.gov.ir/parameters/62.193.12.206/.../b6.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -  نیز باشد شرعی وردارند مسلماَ فرصت بیشتري تري برخ هایی که از وضعیت اقتصادي مناسب خانواده. بسیار تاثیرگذار است داشتن میزان خاصی از ثروت، این ورا به عنوان اوقات...  
PDF تحلیل و ارزیابی جامعه شناختی جایگاه زنان در سیاستها و برنامهریزیهای... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-283-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  ورزشی برای زنان و اماکن و فضاهای سرپوشیده ی توسعه ،اوقات فراغت و ورزش: منظور .3 ورزش مدارس دخترانه است. یتوسعه حقوق شهروندی زنان است. مقصود، حقوق شرعی و قانونی:.  
PDF متن کامل [PDF 484 kb]-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-283-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  ورزشی برای زنان و اماکن و فضاهای سرپوشیده ی توسعه ،اوقات فراغت و ورزش: منظور .3 ورزش مدارس دخترانه است. یتوسعه حقوق شهروندی زنان است. مقصود، حقوق شرعی و قانونی:.  
PDF 1- بررسی اقدامات کلیدی برای توسعه ایده و کاربردی شدن برند «حلال»... http://8cp.olgou.ir/papers/1038.pdf ۱۳۹۸/۵/۹ -  الگوی پیشرفت؛ پیشران؛ هشت مین ک نفرانس الگو ی اسلامی ایرانی پ یشرفت 5 های دولتی تأسیس شده در مالزی و شرح فعالیت آنهافهرست سازمان )1جدول ( منبع...  
PDF آشنایی با جایگاه و سهم زنان در برنامههای توسعه-ارتباط با استانداری... http://banovan.farsp.ir/.../جايگاه و سهم زنان در برنامه توسعه ج... ۱۳۹۶/۲/۳۱ -  61جدول پیشگفتار وظایف و اهداف اهمیت تحققتوجه به پیشرفت بسیار سریع علوم و فنون و تکنولوژي در جوامع و با ارتقاءوانسانینیرويآموزش. برنامهازیکیعنوانبهتواندیولان...  
PDF اصل مقاله (1299 K)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://sspp.iranjournals.ir/.../article_14302_8556fc8147169a693... ۱۳۹۵/۶/۱۶ -  در این میان، جوانان بیش از سـایر گروه ها به اسـتفاده از این رسـانه های جدید روی آورده و سـاعت های زیادی از اوقات شبانه روز، درگیر برخـی از این رسـانه ها بـوده و...  
PDF بررسی نقش تربیت اخلاقی در رعایت حجاب دانشجویان دختر دانشگاه... http://jzvj.miau.ac.ir/.../article_3146_6d7c0abbfed8fadedcf1e6b... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  حجاب را رعایت کنند. از . البته حجاب فقط مخصوص زنان نیشودآنان می کسی نیست که حد واجب شرعی را رعایت حجابگفت، بدحجاب یا بی تواندیدگاه اسلام، می ، بلکه ممکن است کسی این...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1156-215947.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  در این میان، جوانان بیش از سـایر گروه ها به اسـتفاده از این رسـانه های جدید روی آورده و سـاعت های زیادی از اوقات شبانه روز، درگیر برخـی از این رسـانه ها بـوده و...  
PDF  درسنامه دوره آموزشی توان افزایی زنان 4-ارتباط با استانداری سمنان http://amozesh.ostan-sm.ir/dorsapax/userfiles/file/part4.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  61جدول پیشگفتار وظایف و اهداف اهمیت تحققتوجه به پیشرفت بسیار سریع علوم و فنون و تکنولوژي در جوامع و با ارتقاءوانسانینیرويآموزش. برنامهازیکیعنوانبهتواندیولان...  
PDF بررسی نقش تربیت اخلاقی در رعایت حجاب دانشجویان دختر دانشگاه... http://journals.miau.ac.ir/.../article_3146_6d7c0abbfed8fadedcf... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  حجاب را رعایت کنند. از . البته حجاب فقط مخصوص زنان نیشودآنان می کسی نیست که حد واجب شرعی را رعایت حجابگفت، بدحجاب یا بی تواندیدگاه اسلام، می ، بلکه ممکن است کسی این...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.