نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۲,۳۷۷ نتیجه (۰.۱۳۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود دانلود PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/download/.../14881 ۱۳۹۸/۱/۲ -  اجتماعی - فرهنگی و کالبدی و حدود 06 شاخص (جدول 1)، در قالب پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای استفاده شده است. اساتید و کارشناسان امر روایی محتوایی ابزار را تأیید...  
PDF ﻣﺠﻠّﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑ ﯿ ﺎت - دانشگاه شهید بهشتی-دانشگاه شهید بهشتی http://sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/شماره 62 پاییز 1388.pdf ۱۳۹۴/۸/۴ -  اصل هر تصویر یا نسخه. شود با مأخذ، شماره و توضیحات کافی در بالاي جدول و زیر تصویر تنظیم میجدول تصویر و. 8 تصاویر به صورت سیاه و سفید چاپ خواهد شد، مگر آن که . به دفتر...  
PDF مجموعه آثار مهندس مهدی بازرگان (جلد 28 – گمراهان)-پورتال فهادان http://www.fahadan.org/wp-content/uploads/2019/.../Jeld-28.pdf ۱۳۹۸/۹/۸ -  قرآن در زمينه 312 گرايى آيات مربوط به دين جامع جدول 182 پیامبران دروغین ،فصل سوم 182 خلفاى عرب و ترك ،فصل چهارم 312 تداوم رسالت ،فصل پنجم 112 ....... در جهاد...  
PDF مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی بر سیىمای ایران:-معاونت مطبوعاتی https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/.../780892_orig.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۷ -  خ فهرست جداول صفحه عنوان 31 تکمیل شده توصیف و تحلیل هر یک از فیلم :33تا 1جدول مورد مطالعه بر حسب سالتوزیع فراوانی تعداد فیلم :33جدول...  
PDF دستورالعمل تعیین محدوده حریم کمی چاه ها و قنوات http://www.waterhouse.ir/sites/default/files/419-a.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  صفحه عنوان 82 آبخوان دهنده ليتشك مواد اندازه و جنس براساس چاه ميحر راتييتغ -1-4 جدول 33 جريان مختلف شرايط در دارسي فرمول اعتبار و دقت -2-4 جدول ها شكلفهرست صفحه...  
PDF آگاهی بیماران بخش زایمان در مورد احکام شرعی نفاس در مرکز درمانی منتخب... http://hnmj.gums.ac.ir/article-1-241-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  شمارهجدول)شرعي نفاس برخوردار بودند بود كه تقريبا 5/46و ميانگين كلي امتياز آگاهي لازم به ذكر مي باشد . در سطح ضعيفي قرار دارد حتي در مورد%( 06)ت واحدهاي مورد پژوهشاكثري...  
PDF اصل مقاله 771.49 K-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3796_9537842e6c157f0598dd... ۱۳۹۹/۱/۴ -  را می اعمال اجتماعی مشاهده کرد ازجمله اعمالی که شوند مثل طور سنتی مربوط به فراغت میبه تعطیلات، ورزش، مطالعه، موسیقی، سینما و هر و در شود.، بوردیآنچه به اوقات فراغت...  
PDF دانلود-گمراهان http://bonyadbazargan.com/wp-content/uploads/.../Jeld-28.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  قرآن در زمينه 312 گرايى آيات مربوط به دين جامع جدول 182 پیامبران دروغین ،فصل سوم 182 خلفاى عرب و ترك ،فصل چهارم 312 تداوم رسالت ،فصل پنجم 112 ....... در جهاد...  
PDF اصل مقاله (485 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jisds.srbiau.ac.ir/.../pdf_1853_a270c25126483873c0b86d4c... ۱۳۹۶/۹/۱ -  اجتماعی دانشجویان در انتخابات شورایاری بر حسب میزان احساس تکلیف شرعی آنان چگونه است؟ اد اجتماعی آنان چگونه است؟ـ نحوه مشارکت اجتماعی دانشجویان در انتخابات شورایاری بر...  
PDF بررسی وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی: مطالعه موردی همهگیری مسمومیت... http://journal.rums.ac.ir/article-1-2069-en.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  مسمومیت الکل در رفسنجان در سال - 1جدول درصد فراوانیفراوانیعنوانمتغیر 00108مرد 00زنجنسیت 018هلأمت 0927مجردهلأوضعیت ت شغل پدر 0846ي آزاد سطح پایین و کم درآمدهاشغلکارگري...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.