نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۲,۱۸۴ نتیجه (۰.۰۸۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران 7-وب سایت دانشگاه... http://journals.umz.ac.ir/.../article_1152_9b0315132d084b52d09e... ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -  به گونه متیاز کمتري نسبت به وضع مطلوب می باشد بدان معنا که در وضعیت موجود توجه بسیار کمتري به مولفه هاي آمیخته بازاریابی داراي ا هاي لازم را در لیگ برتر فوتبال...  
PDF تدوین الگوی گزینش مربیان تی مهای فوتبال لیگ برتر کشور ایران-6-پژوهش... http://www.sportrc.ir/.../article_60144_2491e58d2fe52ac24b00db9... ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  مناسب است درصد از واريانس كل سؤالات را در 68/892عامل 3كل شده را هاي مشاهده ميزان واريانس 2جدول . برگرفت . دهد نشان مي 95 هاي فوتبال ليگ برتر كشور ايران تدوين...  
PDF نسخه pdf-روزنامه ایران ورزشی http://newspaper.iran-varzeshi.com/newspaper/pagepdf/12723 ۱۳۹۶/۶/۲۰ -  به ایشــان تذکر جدي داده خواهد شد.» سپاهان در حال حاضر با 6 امتیاز در رده دهم جدول لیگ برتر قرار دارد و با صدر، 7 امتیاز فاصله دارد. خبر کوتاه گوچي گل زد، پنالتي...  
PDF اصل مقاله (425 K) مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های http://journals.umz.ac.ir/.../article_839_a076a69c0f5678c2ae463... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  هاي منتخبلیگاطلاعات مربوط به (1)جدول کشور نام لیگ تعداد تیم روسیه لیگ برتر روسیه 61 فرانسه لوشامپیونه 02 ایران (لیج فارس)خلیگ برتر ایران 81 آلمان بوندس...  
PDF اصل مقاله (394 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_839_c518f783c8456008268b2... ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  هاي منتخبلیگاطلاعات مربوط به (1)جدول کشور نام لیگ تعداد تیم روسیه لیگ برتر روسیه 61 فرانسه لوشامپیونه 02 ایران (لیج فارس)خلیگ برتر ایران 81 آلمان بوندس...  
PDF نقش ویژگیهای اصلی شغل در برآورد تعلق شغلی داوران فوتبال ایران-انجمن... http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=484&sid=1&slc... ۱۳۹۷/۹/۷ -  مهمنفر ا 71ها را صوری پرسشنامه بود که داوران لیگ دستۀ اول تعلق شغلی بیشتری را نسبت به داوران لیگ برتر گزارش کردند. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری علق شغل...  
PDF نقش ویژگیهای اصلی شغل در برآورد تعلق شغلی داوران فوتبال ایران-انجمن... http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=484&sid=1&slc... ۱۳۹۷/۹/۷ -  مهمنفر ا 71ها را صوری پرسشنامه بود که داوران لیگ دستۀ اول تعلق شغلی بیشتری را نسبت به داوران لیگ برتر گزارش کردند. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری علق شغل...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه آزاد واحد همدان http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-114-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  یک و دو ملی که در لیگ برترکشور ایران مشغول به قضاوت هستند صورت گرفت. 95 داور لیگ برتر نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند (جدول 1). محقق در دوره ارزیابی داوران...  
PDF اصل مقاله (847 K) بررسی وضعیت موجود و مطلوب لیگ‌ برتر فوتبال ایران بر... https://journals.guilan.ac.ir/.../article_1354_bb344d3db383f0bd... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  ج گرفته انجام ، سرمربیان، مربیان و سرپرستان حاضر در لیگ برتر و استادان مطلع فوتبال ایران تشكیل ها باشگاه یری تمام شمار استفاده شد. برای گ نمونهآماری از ۀنفر) که...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1453_17341.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۳ -  پنج لژیونر در کنار یک بازیکن از لیگ برتر بازیکنان حاضر در اردو بودند. سردار آزمون از روبین کازان، مهدی طارمی (الغرافه) امید ابراهیمی و محمدرضا خانزاده(الاهلی)...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.