نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲۲,۱۸۴ نتیجه (۰.۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (470 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_570_b1068cd074eea31f20e14... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  میدانی به اجرا درآمد در این . دادندکلیه جودوکاران لیگ برتر تشکیل می . جودوکار در نظر گرفته شد 111تحقیق نمونه آماری های اطلاعات شنامهبه منظور جمع آوری اطلاعات از...  
PDF معرفی امآیپی: روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jlkd.um.ac.ir/index.php/lj/article/download/.../10862 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  رقابات 22 جدول لیگ پایین دروجود دارد......... بقا سر بر جنگ )88/3/3 -وجود دارد. (کیهان ورزشی سقوط از فرار برای قعرنشینهای تیم میان 144 ... پی: روشی برایآیمعرفی...  
PDF اصل مقاله (719 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_65_46b0728df6a9e8929d2c1... ۱۳۹۵/۴/۲۲ -  و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران دســتورالعمل هــای لازم در مــورد رعایــت اصــول تکنیکــی در مس ــابقه و فش ــارهای بی ــش از...  
PDF PDF کل صفحات-https://asemandaily.ir https://asemandaily.ir/daily/pdf/591.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  سناریو پیش روی دیگر آن است که کره شمالی، با تکیه بر اهرم مذاکرات، از تاکتیک برد ـ برد پیروی کند و با ارائه پیش شرط هایی غیرهسته ای در ازای توقف فعالیت های هسته...  
PDF طراحی مدل تامین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران-نیروی انتظامی http://www.osra.jrl.police.ir/.../article_92514_45c076aecf254d8... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  بنیاد داده قضـیه 4 ایـران فوتبـال برتر لیگ مسابقات امنیت تأمین در که است آن از حاکی پژوهش این يها افتهی :ها افتهی ي،زی ـر برنامه فروشی، بلیت نظارت، ایمنی، بدنی،...  
PDF زیلوی ایرانی جهانی شد آمارگیری نیروی کار فصل پاییز از 91آبان تا 2 آذر... http://payamdaily.ir/attachments/.../All- 19 Aban low.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  ومسکونی تجاری در شهرک بعثت و شهرک 31 هکتاری به شرح جدول ذیل اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق مزایده یک هفته پس از چاپ نوبت ســوم آگهی به واحد امور...  
PDF نسخه pdf-روزنامه ایران ورزشی http://newspaper.iran-varzeshi.com/newspaper/pagepdf/17898 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ -  ایران اعتقاد دارند که با بهره گرفتن از این سیســتم به قضاوت بازی های لیگ برترکمک شود و مانع از تضییع حقوق تیم ها در مواردی خاص شــوند، چرا در همه این ســال ها که لیگ...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://www.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_39_13910424pdf.pdf ۱۳۹۴/۵/۵ -  -مراجعه به اپتومتریست ھا به اقتصاد سلامت و خانواده کمک می کند - ٩٧ تعامل نیوز -برترین وب گاه ھای حاکمیتی انتخاب و معرفی شدند - ٠٨ خبرگزاری ایرنا -طرح اعزام پرستاران...  
PDF  دریافت روزنامه http://www.didbanzagros.ir/engine/download.php?id=142 ۱۳۹۹/۱/۱۱ -  ایده های برتر استارت آپ ملی گیاهان دارویی در شهرکرد معرفی شدند نفــرات و ایــده هــای برتــر نخســتین اســتارت آپ ملــی گیاهــان دارویــی در شــهرکرد معرفــی...  
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2017/08/7.pdf ۱۳۹۶/۶/۷ -  در اولین بازی از هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال تیم های استقلال و پدیده خراسان از ساعت 81 دیروز (سه شنبه)... 2 2 3 3 4 موفقیت خارج از خانه! در گفت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.