نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۲,۱۸۴ نتیجه (۰.۱۳۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارتباط رفتار مربیگری با انگیزش موفقیت و عملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1812-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  با درنظرگرفتن 9831-09ورزشکاران حاضر در لیگ برتر هندبال در سال میانگین، انحراف استاندارد، از آمار توصیفی ) ،ها به منظور تجزیه و تحلیل داده .تحقیق انتخاب شدند عنوان...  
PDF مشاهده متن-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282561140221.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۴ -  این خصوص از 04 عضو فیفا بازجویي شده است. ركورد ضعيف پنالتي هاي بارسا، ضعيف تر شد هرچند بارسلونا چهارشنبه شب گذشته تیم بتیس را 0-4 درهم كوبید تا در صدر جدول لیگ فوتبال...  
PDF استقلال به صدر جدول لیگ رسید-نشریات ایران http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2827/p02827210120091.pdf ۱۳۹۷/۹/۶ -  به صدر جدول لیگ رسید سرویس ورزشی- شکست ســپاهان و رسیدن اســتقلال به صدر جدول رده بندی ، مهمترین اتفاقات روز نخست هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال بود. هفته بیســت...  
PDF مطالعات مديريت ورزشي هفدهم، شمارة دهمسال پژوهشي... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_295_7ee2c30b10e37d0ea3380785a65... ۱۳۹۹/۱/۱۱ -  كروبي هاي هاي برتر اروپا با استفاده از شاخص ران و ليگاي فوتبال اي پراكندگي قدرت در ليگ حرفه  571 تيم برتر، منحني لورنز و ضريب جيني( K) اقتصادي سيد مهدي رسولي، وحيد...  
PDF اصل مقاله (805 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://www.smrj.ssrc.ac.ir/.../article_328_7b14abde8d824189cba... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  از روش آماری تی مستغییر داده بو اثر ها تغییر مربی بر عملکرد تیم ،ی منتخبها لیگدر لیگ برتر فوتبال ایران و نشان داد که توان نتیجه گرفت که در طول فصل تغییر مربی باعث...  
روزنامه دنياي اقتصاد94/2/27: جدول نهايي ليگ برتر-بانک اطلاعات نشریات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3158166 ۱۳۹۶/۳/۹ -  خريد اشتراک طلايي روزنامه دنياي اقتصاد94/2/27: جدول نهايي ليگ برتر magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > فهرست مطالب شماره مشخصات نشريه آخرين شماره آرشيو شماره هاي...  
PDF دریافت نسخه PDF-teetr.ir https://teetr.ir/teetrmedia/tanavaran313.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۱ -  منطقا و قانونا با توجه به اینکه تیم رده ی چهاردهم جدول لیگ برتر تغییر پیدا کرده است، بازی پلی اف میان تیم این رده از جدول لیگ برتر و تیم سوم لیگ یک نیز باید...  
PDF متن کامل-دانشگاه خوارزمی تهران https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2459&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  بهرتبه بهبود در رده 0/11ثبات مدیرعامل سبب بندی لیگ برتر وجدول رده ازی سپژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی، با ایجاد زمان کافی برای...  
PDF 41 شمارة 09/ 80/ 61: تاریخ دریافت 19/ 30/ 41: تاریخ تصویب ... http://www.ensani.ir/storage/.../20130623092804-9544-61.pdf ۱۳۹۴/۱/۹ -  - 2 جدول لیگ برتر فوتبال کشور شاخص های آماری اول ةتفاضل میانگین نیم میانگین دوم ةو میانگین نیم ةدرج آزادی مقدار t سطح دوم ةنیم اول ةنیم داری نیمع کار قدارم شده...  
PDF یورش فولاد و سپاهان به صدر جدول-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282555010211.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.