نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۴,۶۴۷ نتیجه (۰.۱۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF خروج از تمام صفحه-دانشگاه مذاهب اسلامی https://ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr/article/download/.../3815 ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  مرگشده (.3شكل )فتند مورد بررسي قرار گر هاي سالم در مقايسه با بوته aniloesahp .Mلوبيا ناشي از ريشه و طوقةسيدگي هاي پو نشانه - 3شكل خمين، گلي، درخشان، جماران،...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/IJPR/article/download/.../3815 ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  لوبیا ةشد رقم انتخاب9بذرهای سالم (. 3891 ,.la te lzaiD ( خمین، ازنا، درخشان، جماران، سفید، گلی، ناز، اختر و صیاد) از بعد و شد کاشته هاگلدان در سطحی از ضدعفونی پس )7991(...  
PDF نمای حوزه شماره هشت-حوزه علمیه خواهران http://public.whc.ir/.../622013e5e209bc90146f1d5f7ccb555e.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ -  دومین نمایشگاه بقیع تا جماران در گر و ه خبر : حجت ا ال سال م و انجام بدهد راه سعادت برای او باز مدرسه علمیه فاطمیه بیاض است افزود: برای پیمودن راه بندگی خداوند به استاد...  
PDF پپررسسش ش ههاایی بب یپپااسسخخ-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد... https://www.vekalatonline.ir/.../Shargh831041031149749495618655... ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  شاه وقت و وقعی به این نصیحت ننهاد و با بی توجهی به این انــذار و اخطار، همچنان به سیاســت های خود ادامه داد. او با جمود و عدم پذیرش افکار دیگر تا آنجا پیش رفت...  
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2018/.../13961210.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ -  در این مراسم شهردار دوسلدورف در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به موقعیت ایران به عنوان کشوری کهن و دارای فرهنگی اصیل، تاریخی درخشان و تمدنی تأثیرگذار از جنبه های...  
PDF بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام http://www.farhangeilam.ir/.../article_90090_b9cde98260e0bef919... ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  مرد) به مراکز پزشـکی قانونـی مراجعـه کرده انـد کـه این رقم با مدت مشـابه سـال قبـل، افزایش کمـی داشـته اسـت (پایگاه اطلاع رسـانی و خبری جمـاران، 6931)؛ عـلاوه بر این،...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/.../248-1394-07-01 ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  به گفته مجتبایی در سال جاری توجه ویژه ای به بهره گیری از فعالیت ها و همچنین استعدادهای اجتماعی صورت گرفته که در این راستا بیش از 002 هزار همیار پلیس در سطح استان...  
PDF ارزیابی تابآوری کالبدی شهر در برابر زلزلههای احتمالی؛ نمونه موردی:... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_4624_f10ab8fff3858f2d... ۱۳۹۷/۳/۳ -  دعب هلحرم رد یزاف اببات هرقن یزاستدش رد هلزلز یاهویرانس ،یلک یروآ التخم یااه بات هرقن یور رب و یحارط زا لاراح جیااتن .داش لاامعا هقطنم یلک یروآ یم نارن شهوژپهلزلز...  
PDF متن کامل [PDF 581 kb]-ajaums دانشگاه علوم پزشکی ارتش http://journals.ajaums.ac.ir/.../browse.php?a_id=364&slc_la... ۱۳۹۴/۲/۷ -  دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله و فوق تخصص جراحی قلب و عروق 3- پزشك عمومي، تهران خيابان شهيد باهنر، بيمارستان فوق تخصصي قلب جماران واحد تحقيقات باليني مقدمه اين مقاله...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jsoa.sbu.ac.ir/article/download/5311/6919 ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  رضویان و آقایی )داشت. نتایج یافته جماران بیشتر از محله فاطمی است. ن شهر یزدنسلی احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکتفاوت بین 771 ها کردن با همسایه(،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.