نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۷,۸۳۳ نتیجه (۰.۱۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی تابآوری کالبدی شهر در برابر زلزلههای احتمالی؛ نمونه موردی:... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4624_f10ab8fff3858f2d9514... ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  دعب هلحرم رد یزاف اببات هرقن یزاستدش رد هلزلز یاهویرانس ،یلک یروآ التخم یااه بات هرقن یور رب و یحارط زا لاراح جیااتن .داش لاامعا هقطنم یلک یروآ یم نارن شهوژپهلزلز...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1453_17341.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۳ -  این بار به سازمان پیش مرگان ُکرد مسلمان ملحق شد. بعد از آموزش در ســپاه به بازی دراز اعزام شــد و بعد از دو ماه این بار در گردان ۳ مشغول پاسداری از جماران شد و در...  
PDF اصل مقاله 987.27 K تحلیل ساخت فضایی جرایم در کلانشهر رشت-نیروی انتظامی http://cps.jrl.police.ir/.../article_19220_e61684c1533ed570d8e5... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  تغيير و از بين بردن این فردست ميبهارتكاب بزه در آن ارتكاب جرم را از وي سلب نموده و یا دشوار كند و خطرات ناشي از ارتكاب بزه را براي مجرمان صيات اجتماعي، اقتصادي...  
PDF شماره 340-افق حوزه http://ofoghhawzah.ir/uploads/ofogh340_96121.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۷ -  زن ها را باید حفظ کرد و به اسم ورزش نباید آن ها را به مراکزی که معرض فساد است، آورد. این ها مهالک و محل سقوط است، حتی کار به جایی رسیده که کسانی که این کارها را...  
PDF ارزیابی تابآوری کالبدی شهر در برابر زلزلههای احتمالی؛ نمونه موردی:... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_4624_f10ab8fff3858f2d... ۱۳۹۷/۳/۳ -  دعب هلحرم رد یزاف اببات هرقن یزاستدش رد هلزلز یاهویرانس ،یلک یروآ التخم یااه بات هرقن یور رب و یحارط زا لاراح جیااتن .داش لاامعا هقطنم یلک یروآ یم نارن شهوژپهلزلز...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… عج-دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله http://bcic.bmsu.ac.ir/UserFiles/طرح باباتبار.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  رود کرونر یکی از روشهای درمانی مؤثر و مطلوب بشمار می درمانی تهاجمی ممکن است عوارضی را بدنبال داشته باشد که مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و قلب جماران انجام (...  
PDF نسخه زمستان 93-دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله https://www3.bmsu.ac.ir/UserFiles/kamelz93.farsi.v.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ -  اسطوخودوس بر شاخصهای همودینامیك بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش ن تاهای ویژه قلبی بیمارساین پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی یك سوکور بر روی بیماران سندرم حاد...  
PDF بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام http://www.farhangeilam.ir/.../article_90090_b9cde98260e0bef919... ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  مرد) به مراکز پزشـکی قانونـی مراجعـه کرده انـد کـه این رقم با مدت مشـابه سـال قبـل، افزایش کمـی داشـته اسـت (پایگاه اطلاع رسـانی و خبری جمـاران، 6931)؛ عـلاوه بر این،...  
PDF شماره 340-الگو شدن ملت ایران علت واقعی واهمه دشمنان است http://www.ofoghhowzeh.org/uploads/Ofogh340_96121.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۲ -  زن ها را باید حفظ کرد و به اسم ورزش نباید آن ها را به مراکزی که معرض فساد است، آورد. این ها مهالک و محل سقوط است، حتی کار به جایی رسیده که کسانی که این کارها را...  
PDF شماره 340-مرکز مدیریت حوزه های علمیه http://www.ofogh.hawzahqom.ir/uploads/Ofogh340_96121.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  زن ها را باید حفظ کرد و به اسم ورزش نباید آن ها را به مراکزی که معرض فساد است، آورد. این ها مهالک و محل سقوط است، حتی کار به جایی رسیده که کسانی که این کارها را...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.