نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۷,۸۴۸ نتیجه (۰.۱۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/fasl_entekhabat/pdf/9.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  ـ واژگان کلید ي حد اکثر تا 7 واژه به ترتیب حروف الفبا بلافاصله پس از چکید ه ذکر شود . ـ د ر متن مقاله، هنگام ارجاع به منابع، د اخل پرانتز نام نویسند ه، تاریخ نشر...  
PDF بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام http://www.farhangeilam.ir/.../article_90090_b9cde98260e0bef919... ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  مرد) به مراکز پزشـکی قانونـی مراجعـه کرده انـد کـه این رقم با مدت مشـابه سـال قبـل، افزایش کمـی داشـته اسـت (پایگاه اطلاع رسـانی و خبری جمـاران، 6931)؛ عـلاوه بر این،...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… عج-دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله http://pmr.bmsu.ac.ir/UserFiles/طرح باباتبار.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  رود کرونر یکی از روشهای درمانی مؤثر و مطلوب بشمار می درمانی تهاجمی ممکن است عوارضی را بدنبال داشته باشد که مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و قلب جماران انجام (...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../372-1394-12-17?Itemid=0 ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  به گزارش جماران، در این دیدار چند تن از حضار دیدگاههای خود در موضوع انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و مبانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح...  
PDF اصل مقاله 987.27 K تحلیل ساخت فضایی جرایم در کلانشهر رشت-نیروی انتظامی http://cps.jrl.police.ir/.../article_19220_e61684c1533ed570d8e5... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  تغيير و از بين بردن این فردست ميبهارتكاب بزه در آن ارتكاب جرم را از وي سلب نموده و یا دشوار كند و خطرات ناشي از ارتكاب بزه را براي مجرمان صيات اجتماعي، اقتصادي...  
PDF تأثیر سرمایههای اجتماعی و فرهنگی بر آگاهی و عملکرد والدین نسبت به... http://ssi.journals.umz.ac.ir/.../article_2135_a8414019ff94991c... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  خبر: -رسانی و خبری جماران و موارد های ابتدایی کودک آزاری قرار ندارد اما گزارشات با اینکه استان گیلان در رتبه است و نیز جدیی کودک آزاری در این استان مسئله دهد کهنشان...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/19381 ۱۳۹۴/۶/۲۸ -  از او پرسیدیم «چرا به تازگي برخي از علما از وضع نرخ تورم در كشور انتقاد كرده اند و تلویحًا آن را نادرست خوانده اند، اما در 8 سال دولت هاي نهم و دهم، هی��چ گاه...  
PDF اصل مقاله (413 K) ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻪ ای... http://jourm.iauaz.ac.ir/.../article_534632_2c5082d0291786cef3a... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  امـا میگرفت یم شیرا در پ نهیگز نیا خلاص شود، زیاش ن ینظام يها يانمنداز تو قیطر نیبد خـاص وجـود نـه یکـه آن گز نی ـا -اند طمئن شوم که همه متوجه موضوع شدهخواهم م یمن...  
PDF متن کامل (PDF)-پایش http://payeshjournal.ir/article-1-100-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  میزان رضایت از زندگی و میزان فعالیت در سالمندان با کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت رابطه معنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی در کشور و به ویژه در کلان شهر تهران، بهبود با...  
PDF فهرست کتابهای موجود در کتابخانه عمومی-Powered By : ParsCMS.com http://shahrakalborz.webexir.com/my_doc/.../book.pdf ۱۳۹۵/۲/۲۰ -  رشیدی9پهلوانان ایل احساس 042 از جماران تا الرمادی خاطرات سرهنگ پاسدار آزاده عنایت الله مصطفی پور01 پهلوانان ایل احساس 142 موقعیت هشت خاطرات ازاده سرافراز سید فاضل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.