نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۷,۸۳۳ نتیجه (۰.۱۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (413 K) ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻪ ای... http://jourm.iauaz.ac.ir/.../article_534632_2c5082d0291786cef3a... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  امـا میگرفت یم شیرا در پ نهیگز نیا خلاص شود، زیاش ن ینظام يها يانمنداز تو قیطر نیبد خـاص وجـود نـه یکـه آن گز نی ـا -اند طمئن شوم که همه متوجه موضوع شدهخواهم م یمن...  
PDF قدس م ع دافع م ناهم جا صل ف-دانشگاه امام حسین http://saman.ihu.ac.ir/index.php/fndm/article/download/.../3983 ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  كبن ترین نو این نظریه می كند. ایناه نسبت رسانه با سنت و مدرنیته چیست می ها و ابعاد زندگی مطرح رسانه را با دیگر جلوه هایی است كه در این دسته از ها چیست؟ پرسش و...  
PDF کندی نبض در شریان زندگی کتاب-کیهان http://kayhanarch.kayhan.ir/920221/P05.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  اداره آگاه��ی پاک 76 و جه��ت بازدید از ملک موصوف به نش��انی: تهران، خیابان دکتر باهن��ر (نیاوران)، خیابان جماران، خیابان حسن کیا، پاک 4 مراجعه نمایند. ضمن��ا متن...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://www.osra.jrl.police.ir/.../33233f0438cba61dbfb8dcd5adb52... ۱۳۹۷/۱۱/۴ -  ازآنجاآورد یافراد به وجود م نیا يبرا ینامناسب از جهت زندگ یطیمح اند و قادر به جذب در هستند که از روستا به شهر مهاجرت کرده يافراد نانینش هیحاش و از ندیآ یحساب م به...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/27152 ۱۳۹۶/۴/۸ -  مقاصد جماران، حرم مطهر امامزاده صالح(ع)، حرم حضرت امام خمینی(ره)، بی بی شهربانو(س) و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برپا شد. سیداحمد صفوی، شهردار منطقه 02 از تدوین و...  
PDF تأثیر سرمایههای اجتماعی و فرهنگی بر آگاهی و عملکرد والدین نسبت به... http://ssi.journals.umz.ac.ir/.../article_2135_a8414019ff94991c... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  خبر: -رسانی و خبری جماران و موارد های ابتدایی کودک آزاری قرار ندارد اما گزارشات با اینکه استان گیلان در رتبه است و نیز جدیی کودک آزاری در این استان مسئله دهد کهنشان...  
PDF شماره چهارم | حجم: 3 مگابایت-محتوای حلقه های طرح شجره طیبه صالحین... http://salehintehran.ir/.../HayateSalehin_04_www.salehintehran.... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  خون شهیدان بود. که ان شــاء اللهَّ پیروز خواهید شد. و السلام علی عباد اللهَّ الصالحین. زمان: 11 فروردین 7631/ مکان: تهران، جماران حماسه سیاسی،حماسه اقتصادی 5 ی...  
PDF اصل مقاله (298 K) سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه-دانشگاه آزاد اسلامی... http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_510758_5339f105e0377beccbad... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  کند سیاست خارجی فعالی را در عرصه خاورمیانه بروز دهد روسیه که در پی احیاي قدرت از دست رفته خود است، تلاش می کند از نزدیک شدن هر چه بیشتر از سوي دیگر، به دلیل حضور...  
PDF متن کامل (PDF)-پایش http://payeshjournal.ir/article-1-100-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  میزان رضایت از زندگی و میزان فعالیت در سالمندان با کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت رابطه معنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی در کشور و به ویژه در کلان شهر تهران، بهبود با...  
PDF پاسارگاد 10 ساله شد http://www.pasargadnews.com/.../73789f9b79b426ac4dc83b0c6871bd8... ۱۳۹۷/۸/۶ -  هر ميزی را که نگاه می کنم روی آن قليانی است که چند جوان دورش جمع شده اند و نوبتی می کشند. چند دختر جوان وارد کافی شاپ می شوند و به محض نشستن قليان سفارش می دهند...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.