نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۶,۸۷۲ نتیجه (۰.۲۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 360 kb]-دانشگاه ع.پ اصفهان http://ijme.mui.ac.ir/article-1-2438-fa.pdf ۱۳۹۶/۸/۷ -  71 منش و همكاران حامد زماني يحوزه پزشك يدرس يشدن برنامه ها يالملل نيب ri.ca.ium.emji//:ptth (4)31؛ 2931تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / 492 صورت گرفته...  
PDF راه کارهای موثر در بی نالمللی شدن برنام ههای درسی حوزه پزشکی: دیدگاه... http://ijme.mui.ac.ir/article-1-2438-en.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۶ -  iu ca ri. ta 3:5 + 9 40 03 no S nu ad M y ya t6 2 h 10 8 منش و همكاران حامد زماني يحوزه پزشك يدرس يشدن برنامه ها يالملل نيب...  
PDF لینک دانلود لیست اسامی-لایتک http://laitec.ir/wp-content/uploads/2014/12/card-news.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  مصطفی چراغعلی فرزاد فاطمی پناه منیژه یادگاری یاسر حامد نسترن اردستانی حامد آورزمانی ماندانا زیلابی سمیه مصلحی نوید چیت ساز حمیدرضا مسرور مهدیه رسولی سید حامد موسی...  
PDF اصل مقاله 3.07 MB-بین المللی امام خمینی http://jmre.journals.ikiu.ac.ir/.../article_1444_8857f4d7c63992... ۱۳۹۷/۹/۷ -  می شود. رشد ترک از نوک ریزترک های اولیه موجود در سنگ زمانی اتفاق می افتد که تحت بارگذاری خارجی فاکتور شدت تنش1 (FIS) در نوک ترک از مقدار ذاتی چغرمگی ماده در مد شکست...  
PDF اصل مقاله (281.95 K)-دانشگاه آزاد ساری http://ictedu.iausari.ac.ir/.../article_631376_d128e238b9d12cef... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  mhm بهشتی، تهران، ایران شهید دانشگاه عالی، آموزش در درسی ریزي برنامه دکتري دانشجوي**** منش حامد زمانی: نویسنده مسؤول یا طرف مکاتبه 0931/9/91 : تاریخ پذیرش...  
PDF اصل مقاله (282 K)-دانشگاه آزاد ساری http://ictedu.iausari.ac.ir/.../pdf_2368_d128e238b9d12cef317e3c... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  mhm بهشتی، تهران، ایران شهید دانشگاه عالی، آموزش در درسی ریزي برنامه دکتري دانشجوي**** منش حامد زمانی: نویسنده مسؤول یا طرف مکاتبه 0931/9/91 : تاریخ پذیرش...  
PDF دانلود فایل http://bahareadab.com/pdf/819.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  آنها احیای ضرورت و خطی نسخ ارزشِ و اطلاعات حاوی و دانشور اینویسنده نوشتة خطی اثرِ یک كه میشود بیشتر زمانی عالمی حامد ملا است، آثار گونه این از بیسارانی مثنوی شرحِ...  
PDF بررسی چالشهای آموزش عالی بینالملل ی در دانشگاه شهید بهشتی http://tlr.shahed.ac.ir/files/.../hzm64-A-10-458-1-dceaeaa.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  1 بهشتی شهید دانشگاه تربیتی علوم گروه دانشیار. 2 رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه تربیتی علوم دکتری دانشجوی. 3 moc.oohay@46mzH حامد زمانی منش: نویسنده مسئول *...  
PDF اصل مقاله (749.51 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_7352_fc7dc12fd5c5a325e3bd... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  وتحلیلتجزیه در رابطه کند و متغیر نگرش نسبت به تغییر سازمانیبینی میداری پیشطور معنیشان را بهتغییر و اثربخشی کند.ها نقش متغیر میانجی ایفا میبین درک معلمان از...  
PDF امید استقلال به برتری پرسپولیس مقابل فولاد-کیهان http://kayhanarch.kayhan.ir/920607/P09.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۰ -  عباس آبادی از تهران، حامد خدری از بوشهر و امیر راهنمای رونقی از گیلان نفرات اعزامی به اردوی چین هستند که زیر نظر افشین فرزام سرمری و کیهان شمسی کمک مربی تمرینات خود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.