نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۲,۸۳۴ نتیجه (۰.۱۱۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 360 kb]-دانشگاه ع.پ اصفهان http://ijme.mui.ac.ir/article-1-2438-fa.pdf ۱۳۹۶/۸/۷ -  71 منش و همكاران حامد زماني يحوزه پزشك يدرس يشدن برنامه ها يالملل نيب ri.ca.ium.emji//:ptth (4)31؛ 2931تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / 492 صورت گرفته...  
PDF راه کارهای موثر در بی نالمللی شدن برنام ههای درسی حوزه پزشکی: دیدگاه... http://ijme.mui.ac.ir/article-1-2438-en.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۶ -  iu ca ri. ta 3:5 + 9 40 03 no S nu ad M y ya t6 2 h 10 8 منش و همكاران حامد زماني يحوزه پزشك يدرس يشدن برنامه ها يالملل نيب...  
PDF ارایه یک مدل خرابی ریزمکانیکی برای مواد شکننده تحت بارگذاری فشاری ت... http://jmre.journals.ikiu.ac.ir/.../article_1444_8857f4d7c63992... ۱۳۹۷/۹/۷ -  می شود. رشد ترک از نوک ریزترک های اولیه موجود در سنگ زمانی اتفاق می افتد که تحت بارگذاری خارجی فاکتور شدت تنش1 (FIS) در نوک ترک از مقدار ذاتی چغرمگی ماده در مد شکست...  
PDF لینک دانلود لیست اسامی-لایتک http://laitec.ir/wp-content/uploads/2014/12/card-news.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  مصطفی چراغعلی فرزاد فاطمی پناه منیژه یادگاری یاسر حامد نسترن اردستانی حامد آورزمانی ماندانا زیلابی سمیه مصلحی نوید چیت ساز حمیدرضا مسرور مهدیه رسولی سید حامد موسی...  
PDF خراب کردن بازی دشمن و باز یسازی برای دیپلماسی ایران-هفته نامه صبح صادق http://ssweekly.ir/comp/624/624.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۵ -  خداوند سبحان زمانی به ســبب خلق انسان از خود تعریف و تمجید می کند که پیش از آن آفرینش به بلوغ تکاملی رسیده بود، اما خداوند برای خلق هیچ یک از مخلوقات پیش از...  
PDF اصل مقاله (281.95 K)-دانشگاه آزاد ساری http://ictedu.iausari.ac.ir/.../article_631376_d128e238b9d12cef... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  mhm بهشتی، تهران، ایران شهید دانشگاه عالی، آموزش در درسی ریزي برنامه دکتري دانشجوي**** منش حامد زمانی: نویسنده مسؤول یا طرف مکاتبه 0931/9/91 : تاریخ پذیرش...  
PDF اصل مقاله (282 K)-دانشگاه آزاد ساری http://ictedu.iausari.ac.ir/.../pdf_2368_d128e238b9d12cef317e3c... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  mhm بهشتی، تهران، ایران شهید دانشگاه عالی، آموزش در درسی ریزي برنامه دکتري دانشجوي**** منش حامد زمانی: نویسنده مسؤول یا طرف مکاتبه 0931/9/91 : تاریخ پذیرش...  
PDF اصل مقاله (430 K)-سایت دانشگاه یزد http://mcal.yazd.ac.ir/.../article_143_e71fd533b5d5c5c763933bc9... ۱۳۹۵/۹/۸ -  شود ظاهر می به عنوان قهرمان داستان، درك نسبی و نه عمیق « حامد»ت پردازیها بویژه درباره در توصیفات، تناقض در شخصی .آید تها از نقاط ضعف این اثر به شمار میر ورود به...  
PDF بررسی چالشهای آموزش عالی بینالملل ی در دانشگاه شهید بهشتی http://tlr.shahed.ac.ir/files/.../hzm64-A-10-458-1-dceaeaa.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  1 بهشتی شهید دانشگاه تربیتی علوم گروه دانشیار. 2 رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه تربیتی علوم دکتری دانشجوی. 3 moc.oohay@46mzH حامد زمانی منش: نویسنده مسئول *...  
PDF محلات کرج را به حاشیه نرانیم http://www.payamdaily.ir/.../All- 10 Ordibehesht.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۷ -  طی سالیان گذشته مباحثی در مجلس برای اصلاح ساختار شوراها و حتی انتخاب شهرداران توسط مردم مطرح گردیده که هر یک در برهه های زمانی مختلف مسکوت مانده اند اما سوال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.