نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۳۷,۵۹۷ نتیجه (۰.۲۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (444 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن https://jmte.riau.ac.ir/.../article_1449_b2d4e2733dc2a16dd4eba0... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  خود را توسعه داده اند یآموزش یها نظام افراد به آموزش، یبه انبوه تقاضا ییپاسخگو یجوامع برا از جمله یموزش عالآ ینظام ها انیارتباط در م یصورت گرفته است برقرار آموزش...  
PDF اصل مقاله (1.03 MB)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://sspp.iranjournals.ir/.../article_33908_9d6fb5756d783fcd9... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  داشته اند، ازجمله؛ سیّدعباس احمدی و ابراهیم احمدی (6931)، جعفر سیاره و میثم فولادی مهترکلاته7 (6931)، اریبا اریف8 (6102م.)، حامد عسگری زمانی (5931)، و عزتاله عزتی و...  
PDF زمانه حماسه سرایان انقلاب-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1395/5/30/pdf/10.pdf ۱۳۹۵/۵/۳۰ -  اجرای خود را شروع کرد. پایان بخش شب موسیقی دومین جشنواره شعر و سرود ضداستکباری طبس، اجرای خواننده انقلابی کشور، حامد زمانی بود. این خواننده، قطعه «پایداری» با شعری...  
PDF دریافت فایل-دانشگاه مذاهب اسلامی http://ssi.um.ac.ir/images/251/Docs/Accepted articles.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۳ -  تایتتمپس : کرمـان شـرق در واقـع بـادامو سـازند در( هااونتایت) ايحادثه هايرخساره آنالیز زندمقدم حامد سخنرانی اندیش نیک عباسعلی و زمانی زیبا مرادپور، مهران معلمی، علی...  
PDF اصل مقاله (268 K)-فردوسی http://foroughevahdat.mazaheb.ac.ir/.../article_12652_0a6a9671a... ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ -  مــردم آگاه، مورد توجه قرار نگرفتند.51 ســادگی و نادانی برخی از مردم به پيروی از انديشه های غلوآميز، به حدی بود كه حتی زمانی كه مبدع يك فرقه غالی، احكام و قواعدی را...  
PDF متن کامل (PDF) http://www.ijs.ir/.../af_24348431 Spinal-Dr.Amirjamshidi 1838.... ۱۳۹۴/۶/۵ -  ها میداده (9831-2931) هاي متفاوت در بازه زمانی سه سالهبیمار جراحی شده با اتیولوژي 789در این مطالعه تعداد : ها مواد و روش نگر وارد گردیدند.بصورت آینده هاي آماري...  
PDF افزایش کیفیت توان میکروگرید با استفاده از خودروهای الکتریکی متصل به... http://www.iaul.ir/files/LCEE2015/LCEE-FA-1079-913.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  پردازد م، طراحی كنترل كننده صورت بررسی قرار گرفته، در بخش سو تدر نهای نتایج شبيه سازی بوده و شاملگرفته و بخش چهارم حامد فریدونی گواسرائی1، سيروس محمدی1...  
PDF متن کامل (PDF) http://www.ijs.ir/.../af_33542449 Tromaye Naffez-Dr.Amirjamshid... ۱۳۹۴/۶/۵ -  نهایی و دراز در شاید ،شود انجام وقت اسرع در است داشته مثبت نتیجه بیماران عمر طول و فانکشنال مدت 6.باشد خارجی جسم یک که زمانی ،کنترل فشار داخل جمجمه مغز عفونت شانس...  
PDF دانشگاه علم وصنعت ایران-Full Text http://www.iust.ac.ir/.../browse.php?a_id=1103&sid=1&sl... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  رویدادهاست» (همان، 831). 2. رابطه ی زیبایی و معماری انسان از زمانی که به معماری مبادرت ورزیده؛ به نیازهای روحی و باطنی و حس زیبایی شناسی نیز توجه داشته است. نخستین...  
PDF Full-Text (PDF)-دانشگاه علم وصنعت ایران http://www.iust.ac.ir/jria/article-1-1103-en.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  رویدادهاست» (همان، 831). 2. رابطه ی زیبایی و معماری انسان از زمانی که به معماری مبادرت ورزیده؛ به نیازهای روحی و باطنی و حس زیبایی شناسی نیز توجه داشته است. نخستین...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.