نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۹۳,۵۸۶ نتیجه (۰.۱۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20110214202700-b (14).pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ -  این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که به نقش موثر سرپرستان و سرکارگران در قالب تیم کاری ایمنی در کنار مهندسان ایمنی، در کاهش و کنترل حوادث می پردازد. تجربه ما نشان...  
PDF تحلیلحوادثشغلیدارایریسکباﻻدرصنعتساختمانبااستفادهازروشهایدادهکاوی... http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1002-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  در این میان صنعت سـاخت و سـاز در 3قرار دارند ]مختلف به میزان متفاوتی در معـرض حـوادث شـغلی دهد که کارگران صنایع [. مطالعات گذشته نشان می2] گـردد ت شدید انسانی و...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ioh.iums.ac.ir/.../browse.php?a_id=1002&slc_lang=fa&... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  در این میان صنعت سـاخت و سـاز در 3قرار دارند ]مختلف به میزان متفاوتی در معـرض حـوادث شـغلی دهد که کارگران صنایع [. مطالعات گذشته نشان می2] گـردد ت شدید انسانی و...  
PDF مقاله اصلی Original Articleتجزی هوتحلیل حوادث ثب تشده در یک مرکز... http://journals.sbmu.ac.ir/en-spip/article/download/.../8287 ۱۳۹۷/۴/۳۰ -  نتیجه گیری: پیشگیری و کاهش چشمگیر خسارت جانی و مالی ناشی از حوادث در کشور به دلیل تنوع بسیار بالای نوع و علل منجر به آن ها، نیاز به یک برنامه جامع ملی پیشگیری از...  
PDF پی شگیریا ز حوادث ناشی از کار-مجله حقوقی دادگستری http://jlj.ir/.../article_11220_da5f0acca2d1523d46cd9515ebea277... ۱۳۹۵/۹/۳۰ -  سـازمان هاي مختلفی نیز در امر پیش گیري از این حوادث دخالت دارند. تجربه نشان می دهد اعمال ضمانت اجراي کیفري در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسـائل...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5328-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱ -  يکی از تبعات سوء رشد تکنولوژي در جوامع بشري بروز حوادث گوناگون از جمله حوادث ناشی از کار و بيماري هاي شغلی می باشد که هر ساله تعداد بی شماري از انسان ها را...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5757-fa.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  حوادث ناشی از کار به دلیل هدف قرار دادن جمعیت جوان و فعال جامعه یکی از مهم ترین گروه حوادث را تشکیل می دهند (2). یکی از حوادث نسبتاً شایع دراغلب محیط هاي...  
PDF مقاله اصلی Original Articleبررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به... http://journals.sbmu.ac.ir/en-spip/article/viewFile/.../8986 ۱۳۹۶/۱/۸ -  سالانه 42/1 میلیون نفر در نتیجه صدمات ناشی از تصادفات جاده ای در جهان می میرند و بین 02 تا 05 میلیون نفر از ناتوانی های ناشی از این مصدومیت ها رنج می برند حوادث...  
PDF بررسی میزان آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در یکی از بیمارستا... http://mcs.ajaums.ac.ir/.../m_nezamzadeh-A-10-37-1-d846695.pdf ۱۳۹۴/۲/۳ -  بدیهی است که حوادث غیر مترقبه بر اساس وسعت، تعداد و تراکم جمعیت آن به فجایع کوچک و یا بلایای بزرگ تبدیل می شود که بازگرداندن شرایط به وضعیت اولیه ممکت است...  
PDF اصل مقاله (851 K) الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در... http://sppl.ui.ac.ir/.../article_15974_588aeb9e15c8c67bdd8b1779... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  ظٗؿتبٙ )11(پیبپی ،چ٢بضٕ، ق٘بضٟ ؾٕٞؾبّ ضیعی كضبیی (خـطاكیب)، ثطٛبٗ٠ پػٝ١كی-ػٔ٘ی ٗدٔ٠ / 221 5831ها در سال مقایسه آماری حوادث ترافیکی در ضهر ضیراز با تعدادی از مراکس استان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.