نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۴۲,۸۹۹ نتیجه (۱.۸۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیل خطاى انسانی در حوادث ناشی از کار در صنایع نیروگاهی با استفاده... http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5298-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  کنترل حوادث یکى از چالش هایى است که امروزه ذهن اکثر مدیران را به خود اختصاص داده است. با تعیین علل حوادث و ریشه هاى آن مى توان آن ها را به طور اساسى کنترل نمود...  
PDF اصل مقاله (1554 K)-مجله حقوقی دادگستری http://www.jlj.ir/.../pdf_11085_51f07e46ca4f02a77c1c7c8ac0f1465... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  اين پيوند به نحوي اس��ت كه در جامعه اي مانند ايران، بيمه را با اتومبيل می س��نجند و هنگامي كه از نقص حقوق بيمه اي يا قوت آن سخن به ميان مي آيد، حوادث رانندگي به...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijhe.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5378&slc_lang=fa... ۱۳۹۵/۸/۲۹ -  نتيجه گيری: حوادث همانند بسیاری از بیماری ها قابل پیشگیری است و این خود مستلزم توسعه آگاهی عشایر نسبت به رعایت اصول ایمنی در هنگام کوچ و اسکان آنها است پس به...  
PDF کاربرد SIG در مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع آب... http://www.iransaze.com/files-for-download/maghale/.../981.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ -  کشور می باشد آب در شبکه های آب هدر رفته کل اتفاقات از حوادث و بر اثر وقوع و صورت فیزیکی این . کشور هدر می رود آب درصد کل آب تولیدی در شبکه های03در حالی است که...  
PDF اصل مقاله (969 K)-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://gaij.usb.ac.ir/.../article_4097_415dc3eddc72363830e6a9fa... ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  همچنین يافته فت.ها براي گردشگران، توسعۀ گردشگري نیز افزايش خواهد يا امنیت در جاده چالوس. -اي، امنیت گردشگري، توسعۀ گردشگري، محور کر حوادث جادهکلید واژگان:  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-943-191332.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  عني داري داشتندوقوع حادثه با وقوع حادثه رابطه م در تمام برنامه هاي كنترل حادثه، به ويژه حوادث شغلي، شناسايي گروه هاي در ريسك و عوامل موثر بر وقوع حادثه بسيار كليدي...  
  PDF 1389 الی 1394-سازمان تامین اجتماعی http://www.tamin.ir/file/file/118813 ۱۳۹۶/۶/۷ -  منتشر شده بر طبقهمچنین تحلیل دیگر سبب و از سوي وي فرد کارگر و یا افراد خانواده معطوف به از کار از سویی ناشی حوادثآثار سوء گردد.می جامعه اقتصادي بنیان و تزلزل سرمایه ندارد...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://thesis.iauctb.ac.ir/.../275_2016-01-23_11.51.53_فایل نها... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  کند می حکومت حوادث این بر اخیر قانون پس این از و است بررسدی . لا کدامن حقدوق بدر رویکدی با نقلیه وسیله دارنده مدنی مسئولیت بررسی همچنین است آن قوت و ضعف نقاط...  
PDF ررسی آماری حوادث کاری در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در سال 5831 مرگ... http://www.esfahansteel.com/admin/articles/amidi.pdf ۱۳۹۲/۸/۹ -  در واقع در حرکت شتابان به سوی صنعتی شدن عدم توجه جدی به اصول ایمنی باعث بالا رفتن نرخ حوادث شغلی در محیطهای کاری شده است. در ضمن اغلب حوادث باعث ایجاد اضطراب در...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://talar.jrl.police.ir/.../c4da4764a3693936fb521c6e509e6c57... ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  نتایج این تحقیق حاکي از آن اس ــت که دارندگان گواهي نامه هاي ب1 علي رغم محدودیت هاي قانوني و حضور کم رنگ در بین سایرین، داراي بیشترین سهم و نقش در بروز حوادث...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.