نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۵۷,۱۹۷ نتیجه (۰.۱۸۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1487_634958656804505140.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  ارتباطي شبكه توسعه - دولت » . كرد منعكس را خبر اين نيز فارس خبرگزاري. است فناوري و اطلاعات حوزه در دولت اقدامات از اطلاعات ملي «63 صفحه در ادامه 6  1931/11/91...  
PDF اهم اخبار کشاورزی - هفته دوم آبان 97 اهم اخبار کشاورزی - هفته دوم... http://awnrc.com/images/pdf/news/97/8/97-8-2.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  جویی نداریمآب بهتر شده و نیازی به صرفه توان این مفاهمه را در جامعه ن سؤال که چگونه میوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به ایحمید رحمانی در گفت به وجود...  
PDF دولت از رکود عبورکرده است-آرمان امروز http://armandaily.ir/1393/06/16/Files/.../13930616-2561-10-2.pd... ۱۳۹۴/۲/۲ -  رشـیدیان اسـتاندار خراسـان رضوی، برخی نمایندگان مجلس و مسـئولان اسـتانی قرار گرفت. استقبال خودجوش مردم مشهد از دکتر حسن روحانی آنچنان بود که خبرگزاری های منتقد دولت...  
  PDF بررسی تطبیقی مناسبات سیاسی دولت انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه با... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13950128000781.pdf ۱۳۹۵/۲/۳ -  در همی ــن راســتا، دول ــت فوری ــه در ادامــه همــان رون ــد حاکــم ب ــر مناســبات ₪ 9 بررسی تطبیقی مناسبات سیاسی دولت انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه با...  
PDF مزایا و چالشهای استقرارنظام حسابداری تعهدی در بخش دولتی... http://www.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=fa68f0f3-cb16-4bc7-83a... ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ -  پاسخگویی از دیدگاه فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است دولت به . شوند مقامات منتخب مردم در قبال اعمالی که انجام می دهند باید پاسخگو باشند راي مستقیم مردم انتخاب...  
PDF اصل مقاله (658 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://prb.iauctb.ac.ir/.../pdf_515656_e9c58a8dce852d78b7c850e6... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  می پردازد که سبب رشد و گسترش آن در عراق و سوریه شده است عوامل موثر در پیدایش و شکل گیري دولت اسلامی دولت اسلامی را باید در سازمان القاعده در بین النهرین و یا با...  
  PDF دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی-فارس نیوز http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13951020001396.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -  در این مقاله تلاش میسیاسی و... را در بر می مثابه کارکرد اصلی دولت در را به مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی . این انتخاب با توجه به گیردمنظومه معرفتی قرآن کریم...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1482-250738.pdf ۱۳۹۶/۸/۲ -  می پردازد که سبب رشد و گسترش آن در عراق و سوریه شده است عوامل موثر در پیدایش و شکل گیري دولت اسلامی دولت اسلامی را باید در سازمان القاعده در بین النهرین و یا با...  
  PDF تبیین عوامل موثر بر اتخاذ استراتژی دولت ترامپ نسبت به افغانستان-ایرنا http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../afghanestan(0).pd... ۱۳۹۶/۱۰/۳ -  - جلوگیری از سقوط دولت افغانستان (منافع مهم) - جلوگیری از تسلط و یا نفوذ ایران، روسیه، چین، و پاکستان بر افغانستان (مهم) - جلوگیری از مواجه اتمی در جنوب آسیا...  
PDF دانلود فايل-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://bam.nahad.ir/uploads/1810.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -  ب اين متائد توج بیشتری داشت باشند الاسلام نبوی متئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در حجت وگو با خبرنگار گاروه دانشاگااه دانشگاه شهیدبهشتی در گفت خبرگزاری فارس،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.