نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱,۸۲۸ نتیجه (۱.۷۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://qums.behdasht.gov.ir/uploads/13910604.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  خبرگزاری پانا -افزایش آمار زنان مبتلا به ایدز /حمایت ویژه از بیماران مبتلا به ایدز در طرح پزشک خانواده - ۴٢ خبرگزاری ایسنا -تدوین می شود وزارت بھداشتتوسط " سلامت کارمندان"سند...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../1_1161_139008... ۱۳۹۴/۱/۸ -  به خانه رساند درمانمعاونت وزارت بھداشتن جویندگان عاطفه به دنبال انتشار گزارش و با دستور مسئولا - ۶ روزنامه ایران خبرگزاری پانا - شھرداری به دنبال ایجاد فرصت برابر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://fdo.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900606.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  انج - ۴۶ خبرگزاری ایسنا- نا خبرگزاری پا-بھره برداری از دو خانه بھداشت روستایی در خوی - ۵۶ خبرگزاری پانا-امکان شرایط تشخیص بسیاری از بیماری ھا در زندان فراھم می شود...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hse.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900908.pdf ۱۳۹۴/۵/۳ -  اصفھان برگزار می گردد ٠٩٣١اسفند سال ٣- ۵کشور ایران از تاریخ کیاخلاق پزشدومین کنگره سالیانه - ۵ خبرگزاری پانا -کسب ارتقای اساتید منوط به درج مقالات در مجلات غربی غیر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://qums.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900908.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  اصفھان برگزار می گردد ٠٩٣١اسفند سال ٣- ۵کشور ایران از تاریخ کیاخلاق پزشدومین کنگره سالیانه - ۵ خبرگزاری پانا -کسب ارتقای اساتید منوط به درج مقالات در مجلات غربی غیر...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tehoichmc.behdasht.gov.ir/uploads/13920119.pdf ۱۳۹۶/۲/۹ -  افتتاح رسمی پزشک خانواده - ٨ ییدارو گیاھان -یی دارو رونمایی از تجھیزات و محصولات جدید در حوزه گیاھان - ٩ خبرگزاری پانا -ھایی خالی از پزشک متخصص در ایام نوروز بیمارستان...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://qums.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=508 ۱۳۹۴/۵/۲ -  شھرستان مسجدسلیمان اختصاص یافت درمانو میلیون تومان کمک مالی از سوی این ٠٠٨بود و طی این دیدار وزارت بھداشتبه گزارش خبرگزاری پانا، امیدوار رضایی عصر روز دوشنبه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tarh.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900704.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  تضمبیمارستانحاکمیت بالینی در : رییس دفتر حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی تھران - ۴۴ خبرگزاری ایسنا- خبرگزاری پانا-سیستان و بلوچستان رکورددار ابتلا به وبا /آماری دقیقی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cehp.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=508 ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  شھرستان مسجدسلیمان اختصاص یافت درمانو میلیون تومان کمک مالی از سوی این ٠٠٨بود و طی این دیدار وزارت بھداشتبه گزارش خبرگزاری پانا، امیدوار رضایی عصر روز دوشنبه...  
PDF -بهداشت، درمان و آ.پ http://mohme.gov.ir/uploads/13920119.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  افتتاح رسمی پزشک خانواده - ٨ ییدارو گیاھان -یی دارو رونمایی از تجھیزات و محصولات جدید در حوزه گیاھان - ٩ خبرگزاری پانا -ھایی خالی از پزشک متخصص در ایام نوروز بیمارستان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.