نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱,۸۵۷ نتیجه (۰.۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900610.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  - ٣٤ خبرگزاری پانا-برگزاری چھارمین مدرسه تابستانی بین رشته دانشجویان علوم پزشکی کشور در شیراز - ٤٤ وب دا-گاه علوم پزشکی کرمان واگذاری پنج آمبولانس و سه دستگاه خودروی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hse.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900908.pdf ۱۳۹۴/۵/۳ -  اصفھان برگزار می گردد ٠٩٣١اسفند سال ٣- ۵کشور ایران از تاریخ کیاخلاق پزشدومین کنگره سالیانه - ۵ خبرگزاری پانا -کسب ارتقای اساتید منوط به درج مقالات در مجلات غربی غیر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tarh.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900412.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  فناوری تا یک ماه آینده اعلام عمومی می شود : معاون تحقیقات و فناوری وزیر بھداشت - ٠٥ ٠٣ص خبر دانشجو ٠٣ص خبرگزاری پانا-دلیلی برای اجرا نشدن قانون کاھش ساعت کار پرستاران...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tehoichmc.behdasht.gov.ir/uploads/13920119.pdf ۱۳۹۶/۲/۹ -  افتتاح رسمی پزشک خانواده - ٨ ییدارو گیاھان -یی دارو رونمایی از تجھیزات و محصولات جدید در حوزه گیاھان - ٩ خبرگزاری پانا -ھایی خالی از پزشک متخصص در ایام نوروز بیمارستان...  
PDF تاریخ ثبت 6: شهریور ١٣٩٠ تعداد اخبار موجود : 66 خبر-وزارت بهداشت،... http://epsc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900606.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  انج - ۴۶ خبرگزاری ایسنا- نا خبرگزاری پا-بھره برداری از دو خانه بھداشت روستایی در خوی - ۵۶ خبرگزاری پانا-امکان شرایط تشخیص بسیاری از بیماری ھا در زندان فراھم می شود...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://selection.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900802.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  به خانه رساند درمانمعاونت وزارت بھداشتن جویندگان عاطفه به دنبال انتشار گزارش و با دستور مسئولا - ۶ روزنامه ایران خبرگزاری پانا - شھرداری به دنبال ایجاد فرصت برابر...  
PDF تاریخ ثبت : چهارشنبه ١4 دی ١٣٩٠ تعداد اخبار موجود : ٣٨ خبر-وزارت... http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13901014doc.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  شھرستان مسجدسلیمان اختصاص یافت درمانو میلیون تومان کمک مالی از سوی این ٠٠٨بود و طی این دیدار وزارت بھداشتبه گزارش خبرگزاری پانا، امیدوار رضایی عصر روز دوشنبه...  
PDF بهداشت، درمان و آ.پ-دانلود برنامه http://mohme.gov.ir/uploads/13910604.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  خبرگزاری پانا -افزایش آمار زنان مبتلا به ایدز /حمایت ویژه از بیماران مبتلا به ایدز در طرح پزشک خانواده - ۴٢ خبرگزاری ایسنا -تدوین می شود وزارت بھداشتتوسط " سلامت کارمندان"سند...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://gdfa.behdasht.gov.ir/uploads/13910604.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  خبرگزاری پانا -افزایش آمار زنان مبتلا به ایدز /حمایت ویژه از بیماران مبتلا به ایدز در طرح پزشک خانواده - ۴٢ خبرگزاری ایسنا -تدوین می شود وزارت بھداشتتوسط " سلامت کارمندان"سند...  
PDF -بهداشت، درمان و آ.پ http://mohme.gov.ir/uploads/13920119.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  افتتاح رسمی پزشک خانواده - ٨ ییدارو گیاھان -یی دارو رونمایی از تجھیزات و محصولات جدید در حوزه گیاھان - ٩ خبرگزاری پانا -ھایی خالی از پزشک متخصص در ایام نوروز بیمارستان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.