نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲,۹۷۴,۱۸۲ نتیجه (۰.۰۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 939 kb]-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-73-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۶ -  این پژوهش 1122های داخلی ایران است که جمعاً ی خبرنگاران شاغل در خبرگزاریی شامل کلیهآماری جامعهکاربردی است. فرمول کوکران قیطر از نفر 133 حجم با سادهی تصادفی رگی...  
PDF نیازسنجی آموزشی خبرنگاران خبرگزاری های داخلی ایران-موسسه آموزش عالی... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-73-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  این پژوهش 1122های داخلی ایران است که جمعاً ی خبرنگاران شاغل در خبرگزاریی شامل کلیهآماری جامعهکاربردی است. فرمول کوکران قیطر از نفر 133 حجم با سادهی تصادفی رگی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1140-214402.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  این پژوهش 1122های داخلی ایران است که جمعاً ی خبرنگاران شاغل در خبرگزاریی شامل کلیهآماری جامعهکاربردی است. فرمول کوکران قیطر از نفر 133 حجم با سادهی تصادفی رگی...  
PDF افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها-روزنامه دریا http://www.daryanews.ir/upload/Untitled_1_5.pdf ۱۳۹۵/۱/۲۳ -  نمایشگاه بین المللی مطبوعاتی و خبرگزاریها-مصلی امام (ره) -تهران پیش از ظهر دیروز با حضور وزیر ارشاد انجام شد افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها...  
PDF پوشش خبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری ها و وب سایت های... http://cr.iribresearch.ir/.../article_26822_64f97e7aee7d34b70ce... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  در ايـن پـژوهش، بـا شاخص وهـا هـاي اقتصـاد مقـاومتي در خبرگـزاري سنجش و تحليل محتواي برگرفته از مؤلفـه ها در بازنمايي گفتمـان ي و اثربخشي رسانههاي خبري، ابعاد...  
PDF اصل مقاله 456.86 K-انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات http://jcsc.iaocsc.ir/.../article_36679_a741076ad8463ccdc1552de... ۱۳۹۸/۸/۶ -  با این حال، مطالعه شمار می ها یکی از منابع دریافت اطلاعات و اخبار سلامت در کشور ما به خبرگزاری هنر و » ارتباطات سلامت«متر دیده شده است. موضوع ارتباطات سلامت را در...  
PDF اینجا دانلود کنید http://roshannorouzi.com/.../AFP-graphic-content-in-2015-roshan... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  درصد عکسهای مورد بررسی 10تقریبا دهد،می نشان پژوهش نتایج دهد سردبیران عکس این خبرگزاری عکساهای های دریافت شده نشان میهمچنین داده .ندارد وجود معناداری رابطه خشن...  
PDF اصل مقاله (456.93 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_10732_531f45cd566de552bae... ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  رسان تلگرام است در پیام آمریکافارسی صداي است که چارچوب معنایی پوشش خبري سخنرانی ترامپ و روحانی در مورد مذاکرات ، خبرگزاري آمریکای صداي سی فارسی، بخش فارس بی...  
PDF اصل مقاله (2.28 MB) http://www.aimj.ir/.../article_80769_f30f82f53a5289fbcb032c08f7... ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ -  هاآنکمی از یمندبهرههستند و یا اربر از طریق به گردد، انتشار اخبار توسط کدر سطح جامعه می هاآنها و افزایش نفوذ خبری خبرگزاری های اجتماعی مجازیمجازی از قبیل پست...  
PDF اصل مقاله (2.28 MB) http://www.aimj.ir/.../article_79577_5112f4f3df5e8d95831aa70c26... ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  هاآنکمی از یمندبهرههستند و یا اربر از طریق به گردد، انتشار اخبار توسط کدر سطح جامعه می هاآنها و افزایش نفوذ خبری خبرگزاری های اجتماعی مجازیمجازی از قبیل پست...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.