نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۹۷۴,۱۸۲ نتیجه (۰.۱۹۲ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله تحلیل محتوای اخبار بهداشت و درمان خبرگزاری مرکز یزد ایرنا در... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_JNAHS-JR_JNAHS-2-11_004=ت... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  جامعه آماری تحقیق، کلیه خبرهای بهداشت و درمان خبرگزاری ایرنا واحد یزد می باشد که تعداد کل آن 105 خبر بود با توجه به این که تعداد اخبار محدود بود نمونه گیری از این...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120326163840-3039-208.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۵ -  وی اف ـزود حضور بی ـش از 065 غرفه تا به حال در نمایشگاه مطبوعات سابقه نداشته است و چنین استقبالی از نمایش ـگاه مطبوع ـات نش ـان می ده ـد مطبوعات و خبرگزاری های...  
مقاله تحلیل محتوای اخبار پرمخاطب ترین خبرگزاری های آنلاین کشور از... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_CRIRIB-JR_CRIRIB-23-88_00... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  برای گردآوری اطلاعات از برگه کدگذاری محقق ساخته ای استفاده شده که واحدهای تحلیل را در 7 مقوله دسته بندی کرده است. یافته ها نشان می دهد که خبرگزاری ایسنا با سهم...  
مقاله تحلیل خبررسانی نوشتاری و تصویری خبرگزاری ایرنا و بی بی سی (BBC)... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_RSNE-JR_RSNE-25-3_007=تحل... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین دو خبرگزاری در حوزه های نوع مطلب، عکس، سبک خبری،عناصر خبری و پوشش خبری براساس جنسیت تفاوت معنادار به لحاظ آماری وجود دارد؛ به...  
مقاله بررسی رابطه سبک رهبری رابطه مدار سردبیران سرویس خبری با عوامل... https://www.civilica.com/.../Paper-SPORTSAMAV01-SPORTSAMAV01_02... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  می باشد. مسأله مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینکه سبک رهبری رابطه مدار سردبیران با عوامل بهداشتی خبرنگاران ورزشی خبرگزاری های رسمی ایران چه رابطه ای...  
مقاله پوشش خبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری ها و وب سایت های... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_CRIRIB-JR_CRIRIB-24-90_00... ۱۳۹۸/۴/۱۶ -  با توجه به وسعت گستره انتشار و سرعت ارائه اطلاعات در فضای مجازی؛ در این پژوهش، به روش تحلیل محتوا، محتوای منتشر شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری ها و سایت...  
مقاله رابطه بین جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرگان شاغل در... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_RSNE-JR_RSNE-26-1_002=راب... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  175 نفر از خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. با...  
مقاله بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی کارکنان در خبرگزاری... https://www.civilica.com/.../Paper-MTCONF02-MTCONF02_052=بررسی-... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی کارکنان در خبرگزاری ایرنا عادل زاهد بابلان - دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی مهدی معینی کیا...  
مقاله رابطه یادگیری سازمانی با مدیریت زمان در سازمان های رسانه ای؛... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_RSNE-JR_RSNE-24-4_002=راب... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان خبرگزاری مهر تشکیلمی دهند. به منظور جمع آوری داده های خام و تجزیه و تحلیل آن ها از ابزار پرس شنامه استفاده شده است.نتایج...  
PDF بررسی وضعیت و کارکرد خبرگزاری های ایران-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_4487_26b46d925cef1... ۱۳۹۸/۲/۶ -  نگاري آنلاین هستیم فعالیت مختلفی از جمله خبرگزاري سبب شده تا تعیین و تشخیص مرز بین خبرگزاري ها و دیگر مجازي براي شفاف شدن هاي خبري در فضاي وب دشوار شود که انجام...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.