نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۶,۰۴۵,۷۰۹ نتیجه (۰.۰۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل : خبرنویسی.pdf ( 247KB )-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://isargaran.behdasht.gov.ir/uploads/خبرنويسي.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  به سوالات بوجود آمده در ذهن مخاطـب پاسـخ دهـد خبر در حین انتشار باید کند تا خبر جامع و کاملی بوجـود اطلاعات آرشیوي و اشاره به سابقۀ خبر به جامعیت خبر کمک می...  
PDF دانلود فایل : خبرنویسی.pdf ( 247KB )-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://webda.behdasht.gov.ir/uploads/خبرنويسي.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۲ -  به سوالات بوجود آمده در ذهن مخاطـب پاسـخ دهـد خبر در حین انتشار باید کند تا خبر جامع و کاملی بوجـود اطلاعات آرشیوي و اشاره به سابقۀ خبر به جامعیت خبر کمک می...  
PDF دانلود فایل : خبرنویسی.pdf ( 247KB )-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://it.behdasht.gov.ir/uploads/خبرنويسي.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  به سوالات بوجود آمده در ذهن مخاطـب پاسـخ دهـد خبر در حین انتشار باید کند تا خبر جامع و کاملی بوجـود اطلاعات آرشیوي و اشاره به سابقۀ خبر به جامعیت خبر کمک می...  
PDF اینجا-آرمان آتی http://www.arman-ati.com/upload/Docs/خبرنويسي.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۷ -  به سوالات بوجود آمده در ذهن مخاطـب پاسـخ دهـد خبر در حین انتشار باید کند تا خبر جامع و کاملی بوجـود اطلاعات آرشیوي و اشاره به سابقۀ خبر به جامعیت خبر کمک می...  
PDF لینک دانلود فایل-دانشگاه علوم پزشکی زابل http://public.zbmu.ac.ir/file/download/.../1557035542-khabar.pd... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  به سوالات بوجود آمده در ذهن مخاطـب پاسـخ دهـد خبر در حین انتشار باید کند تا خبر جامع و کاملی بوجـود اطلاعات آرشیوي و اشاره به سابقۀ خبر به جامعیت خبر کمک می...  
PDF دانلود فایل : خبرنویسی.pdf ( 247KB )-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://mhm.behdasht.gov.ir/uploads/خبرنويسي.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  به سوالات بوجود آمده در ذهن مخاطـب پاسـخ دهـد خبر در حین انتشار باید کند تا خبر جامع و کاملی بوجـود اطلاعات آرشیوي و اشاره به سابقۀ خبر به جامعیت خبر کمک می...  
PDF الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس؛ چگونه به قطب خبری تبدیل... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_11330_fe749c7d793d... ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -  مسئله اصلی تحقیق دیآیفارس حائز اهمیت به شمار م یریت خبر در خبرگزاری آن است که الگوی مطلوب مد موجود در این حوزه از یهایدگیچیفارس، با توجه به پ چگونه ساختاری باید...  
  PDF جزوه آموزشی آشنایی با خبر وخبرنویسی جزوه آموزشی آشنایی با خبر... http://bayanbox.ir/view/8385000426390792671/Khabatnevisi.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۲ -  اتفاق هایی که در دنیاي اطرافشان روي می دهد، باخبر باشند در حقیقت، تهیه خبر یکی از اهداف اساسی وسایل ارتباطی به شمار می رود و رسانه هاي جمعی اساساً همراه با خبر ر...  
PDF اصل مقاله 381.5 K بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره... http://ijrj.baboliau.ac.ir/.../article_538447_aa835762de679a05a... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  باشدیم تیحج رشیقلمرو آن که فرع بر پذ نییتع گرید آن و تیاثبات حج یکی ؛است وآن را موجب ندانستهحجت که خبر واحد را مطلقاً یاهیعقلا در مقابل نظر رهیس زیاربعه ون استناد...  
PDF خبر به مثابه گفتمان؛ وانمایی واژگونه یا انعکاس بیطرفانه... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_11084_5d8f988544ae... ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  باشندییابی به نتایج معینی مو بدنبال دست کنندیم طرفانه هستند تا مخاطب را به واقعی بودن خبر قانع سازند و برای خبر مشروعیت ایجاد کنند اما از طرف سبک مرسوم و زبان خبری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.