نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۶,۰۴۵,۷۰۹ نتیجه (۰.۱۱۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (415.52 K)-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی http://qjmn.farhang.gov.ir/.../article_68995_8f8fccfe9c812806c7... ۱۳۹۷/۸/۳۰ -  اتاق های خبر، به عنوان قلب تپنده رسانه ها به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف برون و درون شبکه ای هستند. در این مقاله موضوع مالی و سرمایه ای به عنوان یکی از عوامل...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208135.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۳ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
PDF اصل مقاله (708 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510658_d2d195471f2e777a5a0b... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  محسوب خبر مهم اصول از یکی یطرف یب« قبل دیبا خبر گرید عبارت به. سازد یم مشخص مخاطب نظر در را خبر ارزش یادیز حدود تا ق،یدق طور به و کند حک مخاطب ذهن در را قتیحق نیع...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 شهریور 95 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/95/6/95-6-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  نمایید کلیك "لینک لاتین آبی رنگ ذیل هر خبر" انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای .شودای بازنشر میرسانه :اخبار...  
PDF نحوۀ بازتاب اخبار علم و فناوری د ر بخش خبری ساعت 20 شبکۀ چهار... http://qjmn.farhang.gov.ir/.../article_84932_cff39bc6bac0fc4a81... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در ارائۀ این اخبار، بیشتر از قالب خبری صدای گوینده روی تصویر استفاده شده است. این اخبار بیشتر از نوع سخت خبر بودند. در این بخش خبری، اخبار داخلی بیشتر از اخبار...  
PDF 4 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 4 تیر 96 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/96/4/96-4-4.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  نمایید کلیك "لینک لاتین آبی رنگ ذیل هر خبر" انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای .شودای بازنشر میرسانه :شده...  
PDF دانلود فایل : اخبار برگزیده رسانه های همگانی ـ شماره بیست و چهارم (... http://webda.uswr.ac.ir/.../basteh_khabari_24-_23aban-1azar.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  درصورت تکرار خبر در رسانه های مختلف ، لینك آن خبر در رسانه های  دیگر، که بر روی لوگوی هر رسانه و در ذیل متن خبر قرار دارد، قابل مشاهده و استفاده می باشد. ه...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 41... https://www.ict.gov.ir/.../1418_634885716883488486.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  طبق تواند مي نيز شورا اين و كنند پيگيري رقابت شوراي طريق گروهي هاي رسانه خبر مهمترين خبر اين.شد خواهد اجرا كنند اعلام ذيصلاح مراجع چه هر نهايت در و است مشخص را خبر...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 7 شبکه های تلویزیونی. 81... https://www.ict.gov.ir/.../1562_635042148258483259.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  از برخي شايد روزنامه. كردند چاپ را خبر اين روزنامه 01 پيش روز چند. باشد داشته وجود كشور در اينترنت سرعت افت اين «92 صفحه در ادامه» . كرد منعكس را خبر اين نيز نيوز...  
PDF جستاری در باور زیدیة متقدم به اخبار امامان اثناعشر-بنیاد فرهنگی امامت http://jep.emamat.ir/.../article_59912_c16c3f797cbb23dcea299490... ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  ابوالجارود به عنوان یکی از مهم ترین چهره های فرقۀ جارودیۀ زیدیه، از این راویان است که دراین باره خبری به واسطۀ او از امام باقر؟ع؟ نقل شده است؛ این خبر به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.