نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۵۱,۹۳۲ نتیجه (۰.۱۲۲ ثانیه)
نتایج علمی
همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Calendar-NCKIA01=همایش-ملی-نقش-خرا... ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی مراجعه فرمایید. حوزه های تحت پوشش:  
مقاله بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-JR_JLSS-JR_JLSS-40-4_003=برر... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  در این مقاله نشان داده می شود که آواهای گویش کرمانجی خراسان از کدام زبان گرفته شده است؛ در صورتی که از زبانهای ایرانی باشد، نمونه های فارسی باستان و اوستایی آن ذکر...  
معرفی جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان شمالي-پایگاه اطلاعات علمی جهاد... http://www.sid.ir/Fa/.../information.aspx?ID=12 ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  نظام جامع مستندسازی و انتقال تجارب مدیریتی بخش آب استان با هدف ظرفیت سازی سازمانی در شرکت سهامی آب منطقه¬ای خراسان شمالی (در حال اجرا) طراحی و تدوین راهکارهای سرمایه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150907152031-9913-62.pdf ۱۳۹۴/۹/۸ -  بررسی حاضر تا حدودي ازمی زمان حکایت دارد؛ رونق نسبی همان راهی که امام رضا )ع( از طریق آن به نیشابور وارد شد. هـاي شاهراه خراسان، ایالـت قهسـتان، ایالـت قـومس، راه...  
معرفی جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان شمالي-پایگاه اطلاعات علمی جهاد... https://www.sid.ir/Fa/.../information.aspx?ID=12 ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  نظام جامع مستندسازی و انتقال تجارب مدیریتی بخش آب استان با هدف ظرفیت سازی سازمانی در شرکت سهامی آب منطقه¬ای خراسان شمالی (در حال اجرا) طراحی و تدوین راهکارهای سرمایه...  
PDF 35 . مقاالت - سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان جنوبي-سازمان نظام... http://www.nezam-kj.ir/User_Files/.../Maghalat-Razineh-9.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  ساختمان خراسان جنوبی سال 3 • شماره 9 • بهار 0931 از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است. 61- اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه،...  
PDF آسیب شناسی وضعیت کنونی بازارکار(خراسان رضوی،خراسان شمالی،خراسان-کانون... http://www.kanoonkarafarinan.ir/images/fileup/04.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  توجه )۰۱ موارد سایر1( :استان های وضعیت بازار کار نگاهی به رضویخراسان • شمالیخراسان • خراسان جنوبی• یزد • اصفهان • گلستان • سمنان• -یزد -خراسان...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140518151259-9943-59.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ -  گوناگونى در خراس ـان و در میان نو مس ـلمانان بس ـیار رواج یافت، به ط ـورى که به عنوان مث ـال در ای ـن زمان؛ یعن ـى اواخر حکوم ـت امویان بلخ، یکى از ش ـهرهاى خراسان،...  
PDF مقایسه آماری توزیع درآمد در استان خراسان با کل کشور 1350 –... http://jpbud.ir/article-1-118-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  در استان پهناور خراسان معلوم نبوده است( درآمد یا هزینه)سطح نابرابری اقتصادی ر استان خراسان و کل کشور به تفکیک د( درآمد)در این تحقیق روند نابرابری هزینه برای این...  
PDF ارزیابی توانهای اکولوژیکی و پهنهبندی کشت عناب در استان خراسان جنوبی... http://gps.gu.ac.ir/.../article_5384_30aec8515458d9ee4dca6f8c7f... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  اين ها را از دوش کشاورزان و باغمحیطی، آفات و بیماريهاي هاي مرتبط با تنشهزينه يابی اراضی مستعد کشت عناب در استان خراسان جنوبی، با استفاده يابی و پتانسیلتحقیق با...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.