نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۸۴,۷۰۸ نتیجه (۰.۱۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (770 K) اقدامات توسعه ­ای و نقش آن در تأمین امنیت پایدار... http://farhangekhorasan.ir/.../article_14606_b298c192db5c244fa9... ۱۳۹۵/۹/۷ -  اقدامات توسعه ای و نقش آن در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: کمربند سبز دشت خوشاب/ مرز خراسان جنوبی با تقریباً در یک باور عمومی، راهبردهای مبتنی...  
PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سال49؛دوره 7 4 : 733 -... http://journal.nkums.ac.ir/.../browse.php?a_id=703&slc_lang... ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -  شود این مطالعه به منظور بررسی حضور گونه هاي لپتوسپیرا در جوندگان خراسان شمالی طراحی :روش کارمواد و تیتر آنتی بادي ونمونه خون از آنها اخذ گردید . جونده با استفاده...  
PDF قرآن «خراسان دخرت نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری: http://mtif.ir/files/70.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۸ -  از این قرآن کامل که در قرن ششم هجری در تملک زنی به نام خراسان در شهر نیشابور بوده، اکنون 21 جزء مختلف در موزه ها و کتابخانه های مختلف ایران و جهان یافت شده است...  
PDF نقش گیاهان در درمان بیمارهای انسانی بین کرمانجهای خراسان-دانشگاه علوم... http://journals.sbmu.ac.ir/en-mh/article/download/.../11676 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ -  شرق ایران استفاده نمودند .ایشان در مناطق شمال خراسان شد طق با پشت سرگذاشتن ها با گذشت چندین قرن از سکونت در این مناکرمانج نوس أها به نوعی با آب و هوا و اقلیم...  
PDF نشریه راه و شهرسازی رضوی شماره 81-وزارت راه و شهر سازی http://razavi.mrud.ir/.../rah-va-shahrsazi 81.pdf?ver=1396-10-2... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  فراهـم می شـود. رشـیدیان با اشـاره به اینکه خراسـان رضـوی در منطقه ای زلزلـه خیـز واقع شـده اسـت بهـره گیـری از فن آوری های نویـن صنعت سـاختمان در حوزه سـازه ها...  
PDF خلاصه مدیریتی مطالعات استانی طرح کسب و کارواشتغال پایدار- استان... https://karafarini.mcls.gov.ir/icm_content/.../265614_orig.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  شد تبدیل بیابانی استان دومین به ایران، بیابانی استان ششمین از جنوبی خراسان طبس، های بیابان است داده جای خود در را کشور جمعیت درصد یک و بوده مساحت لحاظ از کشور...  
PDF خبرنمای 60 پاییز 94-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/.../ShowFile.aspx?ID=1bf44323-1e81-4267-8030-... ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  استاد ما مرحوم حکیم الهی قمشه ای نزد حکمای خراسان که در مشهد می زیستند و حوزه علمیه مشهد را فروغ و رونق می بخشیدند، غزلی در مدح این سیّد بزرگوار، آقا بزرگ...  
PDF خبرنمای 60 پاییز 94-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(شعبه اصفهان) http://www.morsalat.ir/.../ShowFile.aspx?ID=1bf44323-1e81-4267-... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  استاد ما مرحوم حکیم الهی قمشه ای نزد حکمای خراسان که در مشهد می زیستند و حوزه علمیه مشهد را فروغ و رونق می بخشیدند، غزلی در مدح این سیّد بزرگوار، آقا بزرگ...  
PDF پس پردازش برون داد مدل دینامیکی برای پیش بینی فصلی بارش استان خراسان... http://www.nigs.ir/journal/Doc/7.3.10.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  شدند پردازش پس يرضو خراسان استان یهواشناس ستگاهیا هفتروي 7002 اعمالکه در ایستگاه مشهد با اي گونه به شود؛ میصلیفهاي بینی پیشنتایج نشان داد که استفاده از این روش...  
PDF title=" بررسی بحران آب استان خراسان"> alt="دریافت مقاله"... http://www.parsacloob.com/.../53413854810_(www.parsacloob.com).... ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  رسد می سال در میلیارد مترمکعب 1/7 به ،زیرزمینی تحقیق این در که درحالی اند؛ کردهاند، عامل اصلی بحران آب را خشکسالیها قلمداد خراسان انتشار یافته چاههـای عمیـق...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.