نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۴۳,۷۹۰ نتیجه (۰.۱۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://www.skh.jrl.police.ir/.../66d7580863ab7b9e18c514b30edadb... ۱۳۹۴/۷/۱۹ -  عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت مرزی خراسان در ادوار تاریخ ‌استملت‌-محسوس‌دولت در‌واقو ‌و‌هر‌سلسلهي‌مرز‌و‌مرزبانی‌هموار ‌با‌تکیه‌بر‌.‌کرد كلیدی واژه ‌استادیار‌گرو...  
PDF اوضاع امنیتی، انتظامی و اقتصادی مرز شرقی ایران خراسان در آستانه ورود... http://hir.jrl.police.ir/.../article_19844_131fff55b55f471b37d9... ۱۳۹۸/۴/۸ -  مباحث ضروري بحث می وی اسلام دوره درخراسان تیاهم به توجه با گفت دیباتحقیق پیشینه در باب بر مبتنیی مستقل و منسجم پژوهشی ،با ورود سلجوقیان به آن مانز هم طور خاص...  
PDF شناسایی پتانسیلهای زمینگرمایی با استفاده از روش سنجش از دور حرارتی در... http://www.iraneiap.ir/.../article_12833_ef2d54eac683885336747e... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  این امر استان خراسان جنوبی به :دهدهای سطحی وجود این انرژی است. نتایج تحقیق حاضر نشان میترین جلوهعنوان مهمبه آب گرمهای چشمه گرمایی برخوردار است که با و مستعدی برای...  
PDF دانلود-اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی http://file.razaviedu.ir/uploads/adminp1/144993536893183.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -  دادند داره کل آموزش و پرورش خراسان رضويا و نیروي انسانی برنامه ریزي ، معاونت پژوهش روه تحقیق و پژوهشگ 3 ي را از این به نقش و تصویر زن در بازي هاي...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hamedan.jrl.police.ir/.../553ccedbf605d41a7dbbb1d3090863... ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  تحــولات تاریخــی و عوامــل محیطــی در 9 بررسی آماری و تحلیل جغرافیایی اقوام ساکن در آبادی های خراسان شمالی گســتره ی ســرزمینی کشــور ایــران، ســبب اســکان...  
PDF عنوان پایان نامه : نیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان... http://demo.abshar.co.ir/company/media/.../نیازسنجی آموزشی.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۳ -  بود رضويهدف ازتحقیق حاضرنیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان :چکیده ها به گردآوري دادهپیمایشی بوده و براي - توصیفیتحقیق ازنوع. کارکنان شرکت شهرکهاي...  
PDF اصل مقاله (931 K)-دانشگاه تهران https://jphgr.ut.ac.ir/.../article_59372_ff6b7a9f0ab9acd44bbdc6... ۱۳۹۵/۸/۲۸ -  ص حیات چرخة ارزیابی پایة بر زایی به بیابان رضوی خراسان های اکوریژن پذیری حساسیت ارشد مدیریت مناطس بیابانی، دانشگاه فردوسی مشهد سیدانشجوی کارشنا ـ مینا...  
PDF پیشبینی محل وقوع زلزله احتمالی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش... https://geoeh.um.ac.ir/index.php/geo/article/view/.../12089 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  .. رضوی خراسان استان در احتمالی لزله وقوع محل بینیپی سال پنجم جمعیوت دارای 2159سرشوماری سوال در یاستان خراسان رضوی که در محدوده شمال شورقی ایوران قورار دارد...  
PDF افزایش 11درصدی هزینه خانوارهای روستایی و 9.7 درصدی خانوارهای شهری... http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/PagePDF/335 ۱۳۹۴/۸/۲۴ -  مسعود مجردی در گفت و گو با خراسان گفت: تعداد 86 پیکر از جان باختگان فاجعه منا در سردخانه عربستان از ملیت های مختلف و مجهول الهویه هستند و شناخته نشده اند. از...  
PDF لطفاً این قسمت را کلیک بفرمایید http://taghivahidi.com/User_Files/ess_5384.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  به طور خلاصه، دلایل توجه به کارآفرینی سازمانی این شرکت تدوین گردد. مقوله کارآفرینی در شرکت های توزیع و به ویژه شرکت توزیع برق خراسان جنوبی را می توان به شرح زیر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.