نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱,۰۸۱ نتیجه (۰.۰۹۶ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/13: جدال بزرگان در بورس تهران-بانک اطلاعات... http://magiran.com/npview.asp?ID=3622312 ۱۳۹۶/۸/۸ -  اما در نهايت صورت هاي مالي «خساپا» توسط مجمع تصويب و مقرر شد که شرکت به ازاي هر سهم، 8 ريال سود نقدي به سهامداران پرداخت کند. با ابهامات به وجود آمده، به نظر مي...  
روزنامه دنياي اقتصاد89/8/6: افزايش در فروش 6 ماهه «خساپا»-نشریات ایران http://magiran.com/npview.asp?ID=2178752 ۱۳۹۵/۵/۹ -  سود ناخالص اين دوره «خساپا» نيز بالغ بر سه هزار و 344 ميليارد ريال بود. همچنين پيش بيني سود عملياتي سايپا طي 6 ماه يادشده با 40 درصد روبه رو بود. اين در حالي است...  
PDF تسخیرگران اصفهانی سفارت-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../3334_low.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  صادقی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته شده بسیاری از اقوام و خویشاوندان شما به واسطه پستی که در این مجموعه دارید، بر سر کار آمدند، اسناد و...  
PDF 3 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 3مرداد 96 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/96/5/96-5-3.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  ای انجام شده بود، مایل به حضور در آن نبودیم، اما به هر حال وارد این پروژه شدیمپیمانکاران قبلی تا اندازه پروژه را تکمیل کنند. به هر حال با اصرار وزارت نیرو وی بیان...  
PDF یک مدل فازی برای ب هروز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های... http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-824-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  نمايديمروز گذار و نرخ بازده بدون ريسك بههاي معاملات، خصوصيات سرمايهكه پورتفوي را با توجه به هزينه گـذار بازار بورس تهران براي سه سرمايهآوري شده از جمعهاي واقعي در...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jfmp.sbu.ac.ir/article/download/18966/7452 ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  همچنانگارد یم ای بر تخمین بتا های درون دورهکارگیری بازدهحاضر بر آن است که به مطالعه تأثیر بهپژوهش های گرفتن نوسان درنظرهای سهام و با های فازی بر مبنای قیمتابتدا...  
PDF یک مدل فازی برای ب هروز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های... http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-824-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۱ -  نمايديمروز گذار و نرخ بازده بدون ريسك بههاي معاملات، خصوصيات سرمايهكه پورتفوي را با توجه به هزينه گـذار بازار بورس تهران براي سه سرمايهآوري شده از جمعهاي واقعي در...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180219141341-10051-65.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  اما اگر در حل سازی مارکوویتز میبهینه مسالهمشهورترین آنها، ت وان آن را ب ا اس تفاده از روش ه ای بیش تری اس تفاده ش ود، دیگ ر نم ی از مدوودی د. ه ای ف را ابتک اری...  
PDF اصل مقاله 622.44 K-دانشگاه الزهرا(س) https://edp.alzahra.ac.ir/.../article_2921_ea6918110386833c5c59... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  اما اگر در حل سازی مارکوویتز میبهینه مسالهمشهورترین آنها، ت وان آن را ب ا اس تفاده از روش ه ای بیش تری اس تفاده ش ود، دیگ ر نم ی از مدوودی د. ه ای ف را ابتک اری...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20171227104732-9753-126.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  بودن بازده موردانتظار، در بسیاری از مواقعفرض نرمال ها نشان هشزیرا بسیاری از پژو ؛درست نیست ها دارای دو انتهای دادهدهند که شکل تابع توزیع می نسبت به تابع نرمال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.