نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۳۸۶,۴۰۷ نتیجه (۰.۳۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF (برای دریافت هفته نامه بر روی تصویر کلیک کنید)-ارانیکو (اقتصاد / نرخ) https://www.eranico.com/.../20190821111514-685_3fa98429.pdf ۱۳۹۸/۶/۶ -  برداشت هیدروکربور مایع کشور افزوده می شود که به مثابه ایجاد ۰۵۴ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشــور است و با فرض هزینه کــرد ۰۵ درصد از این درآمد برای سرمایه گذاری،...  
PDF شماره سي و چهارم دي 95 http://kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/34.pdf ۱۳۹۷/۳/۲ -  ها از اقتصاد جهان در سال 7102 چالش های اقتصاد جهانی در سال نو میلادی «وخارزم» از پیامدهای تعیین دلار 0033 تومانی در بودجه سال 69 نقش واقعی شدن نرخ ارز دررشداقتصادی...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه خوارزمی تهران https://jemr.khu.ac.ir/article-1-1415-fa.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۶ -  از دیگر مواردي که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه دقت و بر اساس مدل شبیه سازي و نرخ دستمزد است که باید به Rهاي تغییر عامل انتخاب بازه دلار کاهنده و در سطوح...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/21624 ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ -  چرا دلار گران شد؟ ■ نرخ تورم پایین تر از نرخ سپرده های بانکی و این نرخ نیز پایین تر از نرخ تس��هیلات است چرا که وقتی بانکی از بانک مرکزی استقراض می کند بانک...  
PDF بررسی بار اقتصادی شکستگی هیپ ناحیه لگن استخوانی در بیماران مراجعه... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-487-en.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  در داخل هر پرسشنامه ثبت گرديد... شكستگي در اقوام درجه اول وشدن از بيمارستان، سابقه ( دلار 885) ريـال 4/339/023متوسط هزينه پرداخت شده به ازاي هـر بيمـار بـا...  
PDF خروج آمریکا از برجام و تلاطم در اقتصاد ایران-دانشگاه آزاد اسلامی واحد... http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_667595_8cc433126302422c7064... ۱۳۹۸/۹/۲ -  ر مقایسه میشان سنجیده و با یکدیگمیزان شدت بازار سهامکنیم که آیا بین بازار نرخ ارز (دلار) و ما در این مقاله ابتدا مشخص می ایران(شاخص بورس اوراق بهادار) سرایت...  
PDF ماده 21قانون رفع موانع تولید-سازمان بهینه سازی مصرف سوخت http://www.ifco.ir/images/entesharat/madeh12.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  ســقف تعهــدات دولــت دو میلیــارد دلار یــا معــادل ریالــی آن بــه • ن ــرخ رســمی اعامــی بان ــك مرك ــزی جمه ــوری اســامی ای ــران در زم ــان بازپرداخ...  
PDF شماره 10 - 7 تیر 1394 http://80.191.78.150/file/file/40046 ۱۳۹۶/۱/۲۰ -  اين نمودار ارزش حداقل دستمزد ســاعتی را بعد از كسر ماليات و بر حسب دلار آمريكا نشان می دهد. براساس اين گزارش، استراليا و لوكزامبورگ با دستمزد ساعتی بالای 9 دلار...  
PDF سال دوم،شماره١١/آذر-دي١٣٨٦-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی... http://farayandno.niordc.ir/\uploads\85_22_farayand 11.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  سال می392 به 3931کشور در سال میلیارد دلار خواهد رسید مدیریت مصرف انرژی 395به درصد تا افق 8/6برای دست یابی به نرخ رشد اقتصادی باشد که شدت مصرف انرژی با ای گونه ه...  
  PDF دانلود-سایت شهرداری تهران http://pasmand.tehran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=k7c5ZmwN... ۱۳۹۶/۸/۹ -  زائد جامد در تهران، تشخیص داده شده است هدف پروژه مدیریت مواد زائد جامد در تهران توسعه دیدگاهی منسجم و ایمن به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی در میلیون دلار 052 تا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.