نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳۸۶,۳۶۷ نتیجه (۰.۳۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (277 K)-  دانشگاه تهران https://ijnr.ut.ac.ir/.../article_27892_a1a9bffccc14e5906cdd4a8... ۱۳۹۵/۶/۱۹ -  دقت بيشتري دارد و اي ه انواع کاغذ و مقواي جعب ـ، بهداشتيهاي انواع کاغذ، انواع کاغذ و مقوا ،صادرات انواع کاغذ روزنامه . ميليون دلار خواهد رسيد ۰۲از ي فنتوان و...  
PDF Download اخبارجامعه http://sanatekafsh.ir/.../?wpdmact=process&did=MjQ4NS5ob3Rs... ۱۳۹۵/۹/۸ -  .. افزایش حدود دو دلاری بهای سبد نفتی اوپک بهای سبد نفتی اوپک روز گذشته (پنج شنبه اول مرداد) با یک دلار و 87 سنت افزایش نسبت به چهارشنبه گذش��ته، به هر بش��که 66...  
PDF راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات (مرجع: دبیرخانه شورای عالی... http://185.94.97.7/.../IT_Strategic_Development_Guideline.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۷ -  52 بشري فناوري و تقویت توانایی. 2-2 نمایه در ( دلار آمریکا0001)، 9991هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در هزینه. 2-3 نمایه 72 درحال توسعه من 92 ..........................وري...  
PDF اصل مقاله 308.17 K ضرورت و کارکردهای پیمانهای دویا چندجانبه... http://ps.ihu.ac.ir/.../article_200519_12c47ff80c236ca509275baa... ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  گفتنی است، در شرایط غیر تهدیدي و تحریمي بیشتر تجارت خارجي با استفاده از یک ارز و پول جهان روا، مثل دلار یا یورو، انجام مي گیرد، ولي وقتي انتشار دهندگان رسمي دلار...  
  PDF اینجا-به گزارش مشرق، http://cdn.mashreghnews.ir/d/2017/05/15/0/1938794.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۵ -  مسئله بیک تواننمیارد دلار در سال)، انتقال فناوری و صادرات فراهم شود. میلی رد.شغل ایجاد ک میلیونیک که دیدگاه دولت، اشتباه بوده و رسیممیبا تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و...  
PDF بورس اوراق بهادار تهران مدیریت تحقیق و توسعه شناسنامه سند ... https://tse.ir/pages/Files/Peyvast/pf_20319.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -  41 نمودار 34 5931 نخست ماه هشت تا 8831 سال از آن یاجزا و ینگینقد رشد نرخ: 51 نمودار 44 5931 نخست ماه ده تا 8831 سال از تورم و) آزاد(دلار نرخ راتییتغ درصد: 61 نمودار...  
PDF لاعات ط ت آمارو ا ی ا جارت هب رو ت عدن و م ت، ع صن-وزارت صنعت ، معدن... http://www.mimt.gov.ir/.../1541238449853b8vdef0qkpkf3dusgihbnre... ۱۳۹۷/۸/۲۱ -  یاه مجوز 75 انیبن دانش و شرفتهیپ عیصنا 95 استخراج و دیتول : سوم لفص 41 دیتول آمار 61 معادن یدولت حقوق 51 یداخل یبازرگان و یخارج تجارت: چهارم فصل .................فهرست...  
PDF مرداد-وزارت صنعت ، معدن و تجارت https://www.mimt.gov.ir/.../1541238449853b8vdef0qkpkf3dusgihbnr... ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  یاه مجوز 75 انیبن دانش و شرفتهیپ عیصنا 95 استخراج و دیتول : سوم لفص 41 دیتول آمار 61 معادن یدولت حقوق 51 یداخل یبازرگان و یخارج تجارت: چهارم فصل .................فهرست...  
PDF عملکرد بازرگانی خارجی کشور طی هفت ماهه سال 5931-معاونت امور اقتصادی http://econo.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2fe489af-9835-4809-8157-88... ۱۳۹۶/۱/۸ -  این مدت متوسط قیمت هر تن کهالای وارداتهی معهادل درصد کاهش یافته است. 92/97قبل از آن مقایسه قیمت کالاهای صادراتی دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از هفت...  
  PDF دولت یازدهم-به گزارش مشرق، http://cdn.mashreghnews.ir/d/2017/05/12/0/1934657.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۳ -  اربرای رفع مسئله بیک تواننمیارد دلار در سال)، انتقال فناوری و صادرات فراهم شود. میلی رد.شغل ایجاد ک میلیونیک وده و که دیدگاه دولت، اشتباه ب رسیممیاقتصادی کشور و عملکرد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.