نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱,۴۸۵ نتیجه (۰.۹۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر مولفه های تجربه مشتری در شرکت دیجی... https://www.civilica.com/.../Paper-ENTREP01-ENTREP01_184=بررسی-... ۱۳۹۷/۹/۲۶ -  این پژوهش با استفاده ازروش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان شرکت دیجی کالا تشکیل می دهند که بعلت فراوانی مشتریان، در روش نمونه گیری از فرمول...  
مقاله تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند... https://www.civilica.com/.../Paper-DHCONF04-DHCONF04_019=تاثیر-... ۱۳۹۹/۲/۱۵ -  جامعه آماری این تحقیق مشتریان سایت دیجی کالا می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پر سشنامه بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد برر سی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل...  
PDF PDF: دانلود گزارش کارآموزی چاپ و تثبیت ابعادی کالا -2016-11-21 http://qyae.ir/pdf/607 ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  .. l پروژه مالی، حسابداری کالا درشرکت گاز - دانلود به صورت FDP تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان: متصاعد شدن گاز از زمین هم در مکتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید...  
بررسی تاثیر ادراک مصرف کنندگان نسبت به اخلاق خرده فروشی آنلاین بر... https://www.magiran.com/paper/1885238 ۱۳۹۹/۱/۲۵ -  این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده و داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسش نامه به صورت آنلاین و از طریق شبکه های اجتماعی در بین 384 نفر از مشتریان دیجی کالا گردآوری...  
بررسي تاثير ريسک هاي ادراک شده در رفتار خريد آنلاين (مورد مطالعه:... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=94736 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ -  جامعه آماري پژوهش حاضر مشتريان فروشگاه اينترنتي ديجي کالا بودند که 369 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه هاي استراتژي هاي بازاريابي، ريسک هاي ادراک...  
PDF استراتژی‌های بازاریابی، خطرات ناشی از آن و جلب اعتماد مشتری در خرید... http://www.takestanun.com/611.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۶ -  M" ارشدبرای دریافت درجه کارشناسی نامهانیپا المللنیبگرایش: :عنوان دیدر خر یاز آن و جلب اعتماد مشتر یخطرات ناش ،یابیبازار یهایاستراتژ کالا)دیجی شرکت...  
PDF امکان سنجی کاربست محتوای کاربرساز در فرآیندهای بازاریابی... http://nms.atu.ac.ir/.../article_7273_9f44cdc26ab62b2e2e653696f... ۱۳۹۶/۲/۱۱ -  اجتماعی فضاي مجازي توجه دارد کـالا نظرات موجود در وبگاه دیجی. ست انظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزري هایی که کفایت نظـري لازم بـراي روش نظریـه داده بنیـاد با...  
شناسايي افراد موثر در تبليغات توصيه اي در بستر شبکه هاي اجتماعي... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=318396 ۱۳۹۷/۸/۸ -  در اين پژوهش، ابتدا با استفاده از نرم افزار NodeXL، محتواي عمومي صفحات برند ديجي کالا جمع آوري شده است. در گام بعدي با بررسي روش هاي خوشه بندي و يافتن افراد موثر...  
PDF اصل مقاله 703.33 K http://www.jamv.ir/.../article_91184_5c4bbb591ea94c905aa7320db5... ۱۳۹۸/۵/۲۶ -  می بامیلو و کالادیجی های اینترنتیفروشگاه در مشتریان دمجد خرید تصمیم و سایتوب تقویت برای یاز نوع همبستگ قیتحق تیاز نظر ماه نیباشد. همچنیم یشیمایاطلاعات پ یو از نظر...  
PDF تأثیرات ویژگی‌های محصول، درگیری با محصول، تبلیغات دهان‌به‌دهان و قصد... http://www.takestanun.com/607.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۶ -  فروشگاه اینترنتی دیجی آوری اطلاعات ا منظور جمعکالا هستند. بهنفر ا مشتریان فروشگاه آنلاین دیجی 223جامعه آماری مورد پژوهش درگیری ی اطلاعات محصول، قیمت محصول، کیفیت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.